Category

Nieuws

Start van werkbezoeken Tweede Kamerleden aan mkb financiers

By | Nieuws

Om politici meer kennis bij te brengen over het veranderende mkb financieringslandschap, is Stichting MKB Financiering samen met ONL gestart met het organiseren van werkbezoeken voor Tweede Kamerleden. Hierbij gaan we langs bij non-bancaire mkb financiers, waarbij ook ondernemers die door hen gefinancierd zijn, uitgebreid aan het woord komen.

Voldaan en Collin Crowdfund
Afgelopen week was het eerste werkbezoek gepland van VVD kamer lid Thierry Aartsen die op bezoek ging bij Voldaan en een daarnaast een bezoek bracht aan Collin Crowdfund. Ook Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL, was hierbij aanwezig. Door zijn dagelijkse contact met ondernemers ziet hij ook de noodzaak om de toegang tot financiering voor het mkb op de politieke agenda te plaatsen.

De komende maanden zal er regelmatig met politici het land in gegaan worden om hen in aanloop naar de komende Tweede Kamer verkiezingen bij te praten over de ontwikkelingen binnen de mkb financieringsmarkt en de gewenste aanpak om financiering voor het mkb bereikbaar te houden.

EenVandaag
Vanwege de nieuwe focus van het VVD op het mkb in de aanloop naar de komende verkiezingen, was er ook een cameraploeg van EenVandaag aanwezig voor de uitzending van zaterdagavond.

KvK gids voor bedrijfsfinanciering

By | Nieuws

Door de toename van het aantal geldverstrekkers dreigen ondernemers en hun adviseurs het overzicht te verliezen. Wanneer schakel je welke financier in? De markt heeft behoefte aan educatie en voorlichting op dit terrein. Om in die behoefte te voorzien lanceert de Kamer van Koophandel  haar nieuwe digitale  KvK gids voor bedrijfsfinanciering. Deze gids geeft inzicht in de verschillende non-bancaire geldverstrekkers en hun kenmerken. Het persbericht vermeldt onder meer:

“.. De KVK-gids is tot stand gekomen met medewerking van het Ministerie van EZK en de Stichting MKB Financiering. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat zegt in het voorwoord dat de gids “inzicht geeft in de vele wegen die tot financiering kunnen leiden”.  Volgens directeur Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering is de financieringsmarkt sterk in ontwikkeling: “Meer dan ooit gaat de stelling op: voor elk goed plan is een passende financiering beschikbaar! ”..”

De gids is een waardevol hulpmiddel voor alle ondernemers en hun adviseurs die zich oriënteren om een zakelijke financiering aan te vragen.

De gids sluit perfect aan bij de ontwikkelingen in de markt van geldverstrekkers en van financieringsadviseurs. Tijdens het congres “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt” ontving Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting MKB Financiering het eerste en enige geprinte exemplaar van de KvK gids.

Interesse in de KvK gids bedrijfsfinanciering?     Download het hier: www.kvk.nl/gidsbedrijfsfinanciering

Erkend MKB Financier- keurmerk bevestigt professionalisering financieringsmarkt

By | Nieuws

Om kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de mkb financieringsmarkt te bevorderen, komt Stichting MKB Financiering met het keurmerk Erkend MKB Financier. Dit keurmerk ontvangt een mkb financier bij het voldoen aan de belangrijkste eisen op het gebied van verantwoord en passend financieren van mkb ondernemers en ZZP’ers. Stichting MKB Financiering heeft vandaag de eerste 11 financiers bekend gemaakt die het keurmerk hebben ontvangen.

Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering: “Deze organisaties onderscheiden zich in de mkb financieringsmarkt en bieden een financieringsoplossing van kwaliteit, geleverd door een professionele organisatie en met transparante voorwaarden en tarieven. Hiermee leveren zij toegevoegde waarde voor het mkb. Het keurmerk biedt houvast voor ondernemers en adviseurs op zoek naar een betrouwbare financier.

Via microkrediet, crowdfunding, leasing, direct lending en factoring komt er steeds meer financiering beschikbaar voor het mkb. Voor ondernemers en adviseurs is het echter lastig om inzicht te krijgen in de kwaliteit en professionaliteit van deze aanbieders.

Stichting MKB Financiering (SMF) heeft om die reden het initiatief genomen om in overleg met ondernemersnetwerken, toezichthouders, banken en non-bancaire financiers een gedragscode op te stellen voor verantwoord en passend financieren. Deze Gedragscode MKB Financiers is op 3 april gepubliceerd, waarna de eerste financiers zich hebben gemeld voor een onafhankelijke audit. Financiers die voldoen aan de gedragscode en de audit positief afronden, ontvangen het keurmerk Erkend MKB Financier.

11 financiers ontvangen keurmerk
De afgelopen maanden is bij de eerste groep mkb financiers getoetst of zij voldoen aan de eisen in de gedragscode. De audit is uitgevoerd door Jaap Koelewijn als onafhankelijk expert en bestuurslid van SMF.

Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode en bestuurder Governance SMF die de audit heeft uitgevoerd: “Tijdens de uitgevoerde audits heb ik niet alleen gelet op de kwaliteit van de formele processen, maar ook op de intrinsieke motivatie om verantwoord te financieren. Ik was positief verrast over deze eerste groep van financiers die goed kijken naar de juiste manier om financiering in de financieringsmix op te nemen voor het mkb.”

Tijdens de audit zijn de financiers onder andere getoetst op gehanteerde maximale rentetarieven, actieve transparantie over kosten en vergoedingen die betaald worden aan adviseurs, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en het vragen van passende zekerheden.

Uiteindelijk ontvangen 11 organisaties als eerste het keurmerk. Dit zijn Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, FundIQ, Geldvoorelkaar, NPEX, October, Qredits, Spotcap en Voldaan.

Jaarlijks wordt gecontroleerd of de financiers nog voldoen aan de eisen van het keurmerk. Het bestuur van SMF zal toezien op naleving van de uitgangspunten. Op basis van ontwikkelingen in de markt kunnen de voorwaarden voor de gedragscode en bijbehorend keurmerk verder worden aangescherpt.

Onafhankelijk klachtenloket, transparantie en verantwoord communiceren
Alle mkb financiers die het keurmerk ontvangen, hebben zich ook aangesloten bij Kifid, het onafhankelijk klachtenloket voor klachten over financiële dienstverleners. Dit is een voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen. Via het klachtenloket kunnen ondernemers op een laagdrempelige manier een klacht indienen over een financier. 

Evenement: Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt

By | Nieuws

Uit het rapport ‘Verkenning keurmerk financieringsadviseur mkb‘ is gebleken dat de meeste partijen zoals financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers positief staan ten opzichte van zowel een keurmerk als van de realisatie van een beroepsgroep. Om een inzicht te geven in het beroep financieringsadviseur en de veranderende financieringsmarkt organiseert Stichting MKB Financiering een evenement met diverse sprekers.

Datum en tijd:
di 29 oktober 2019
14:00 – 19:00 CET

Locatie:
Muntgebouw Utrecht
90 Leidseweg
3531 BG Utrecht

Voor wie?
Financieringsadviseurs en daaraan gerelateerde partijen zoals accountants, financiers, opleiders, advocaten en regelgevingsinstanties.
Accountants aangesloten bij NBA ontvangen 3 PE uren voor dit evenement. 

Onderstaand het voorlopige programma:
14.00-14.30 Ontvangst
14.30 – 14.55 Introductie Stichting MKB Financiering
15.00- 15.25 Het belang van een keurmerk en van een goede adviseur
15.30- 15.55 Provisiestructuren binnen de zakelijke adviesmarkt
16.00-16.30 Pauze
16.30- 16.55: Verkenning keurmerk en beroepsgroep financieringsadviseur
17.00- 17.25: De nieuwe rol van zakelijke adviseurs bij banken
17.30 – 17.55: Model stapelfinancieringen voor adviseurs
18.00-19.00: Borrel

Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom nu alvast je tickets via deze website.

Verkenning keurmerk financieringsadviseur mkb

By | Nieuws

Op het gebied van financieringsadvies voor het mkb gaat er veel goed maar er is ook veel dat nog niet is geregeld. In hoeverre is het wenselijk dat een financieringsadviseur door zowel financier als ondernemer wordt betaald? Of dat er geen kennisvereisten bestaan voor adviseurs? Een keurmerk kan een nuttige bijdrage vormen aan het verbeteren van financieringsadvies aan ondernemers. Dat is de voornaamste uitkomst van de verkenning naar een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Een eerste belangrijke stap is het bouwen aan een beroepsgroep van financieringsadviseurs. De meeste partijen zoals financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers staan positief ten opzichte van zowel een keurmerk als van de realisatie van een beroepsgroep.

Download hier het rapport: Verkenning Keurmerk Financieringsadvsieur MKB
Wil je meer weten over de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep meld je dan aan voor onze blogs.

De laatste jaren zijn er veel veranderingen in het financieringslandschap voor mkb die van invloed zijn op financieringen voor mkb ondernemers. In dat kader heeft Stichting MKB Financiering het initiatief genomen om een verkennend onderzoek te doen naar het nut en de noodzaak van een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Bijgaand een samenvatting van de voornaamste bevindingen.

Onderzoek bij banken, financieringsadviseurs, ondernemers en toezichthouders

Alle gesproken financieringsadviseurs mkb staan positief ten opzichte van een keurmerk om zich daarmee kwalitatief te onderscheiden richting ondernemers en financiers. Dit geldt ook voor opleidingsorganisaties en overige stakeholders. Ondernemers zien een keurmerk als een ‘nice to have’. Bij financiers varieert de houding ten aanzien van een keurmerk, zowel bij bancair als non-bancaire financiers. Het belang van intermediairs is groot en neemt toe maar tegelijk lijken de meeste financiers nog geen onderscheid te willen maken tussen financieringsadviseurs met of zonder een keurmerk.

Met name toezichthouders zien bij kleinere ondernemingen paralellen met de particuliere markt en lijkt er behoefte aan een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb.

Eerste stap is het ontwikkelen van een beroepsgroep met gedragscode

Financieringsadviseurs mkb zijn voor een gedragscode met daarin richtlijnen ten aanzien van transparantie en nagenoeg allen zijn voor het afschaffen van kick back vergoedingen. Het verstrekken van documentatie en regels vanuit een keurmerk kan bijdragen aan een betere dienstverlening aan ondernemers. Onafhankelijke adviseurs willen meer vrijheidsgraden dan formules. Ook de overige partijen vinden een gedragscode, met daarin afspraken tussen adviseur en ondernemer, van belang. In de praktijk blijkt dat er veel financieringsbegeleidingen plaatsvinden zonder afspraken.

Kennis opdoen binnen netwerken

Financieringsadviseurs mkb zijn terughoudend ten aanzien van permanente educatie. Dit moet op een laagdrempelige manier worden ingevuld en ze vinden een ‘netwerk’ bijeenkomst een goede manier om dit in te vullen. Tegelijk willen ze wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en netwerken. Accountants vinden het belangrijk dat, gezien het belang van permanente educatie in hun sector, dat er hiervoor vrijstellingen komen. Voor veel andere stakeholders speelt permanente educatie nauwelijks een rol.

Toetsing en klachtenregeling

Alle partijen hechten belang aan onafhankelijk toetsing en een drempel alvorens certificering plaatsvindt. Met name kennis en in mindere mate integriteit zijn kernelementen om in elk geval te examineren. Soms worden adviseurs, met name door non-bancaire financiers, gescreend. Alle stakeholders achten een klachtenregeling essentieel voor een keurmerk. Opvallend is echter ook het belang dat wordt gehecht aan een vorm van klantwaardering zoals een rating.

Download hier het persbericht.

Wil je meer weten over het onderzoek of de activiteiten van de Stichting MKB Financiering, neem dan contact op met Ronald Kleverlaan op telefoonnummer 06 28 25 44 52 of mail naar ronald@stichtingmkbfinanciering.nl

Onderzoek non-bancaire financiering 2018

By | Nieuws

Non-bancaire financiering is in Nederland de afgelopen jaren sterk gegroeid en is nu de experimentele fase voorbij. Stichting MKB Financiering heeft een onderzoek gedaan naar de omvang van de non-bancaire financiering in Nederland. De sector heeft nu een serieuze positie in de mkb financieringsmarkt ingenomen. Met ruim €1 miljard aan verstrekte financieringen via crowdfunding, direct lening, kredietunies en non-bancaire aanbieders van factoring en lease zijn in 2018 minimaal 12.939 mkb bedrijven aan financiering gekomen. Vooral bij kleinzakelijke financieringen onder €1 miljoen blijkt non-bancaire financiering sterk te groeien en een behoefte in te vullen in de markt. Volgens de verwachtingen zal in 2022 minimaal 1/3 van deze financieringen buiten banken om verstrekt worden.

 Grote diversiteit in aanbod van non-bancaire financiering

In 2018 is er in totaal meer dan €1 miljard verstrekt aan het mkb via non-bancaire financiering. Dit is een groei van 51% ten opzichte van 2017 toen er €676 miljoen verstrekt werd. Het aantal bedrijven dat non-bancaire financiering heeft ontvangen in 2018 was 12.939. In 2017 was dit nog 7.316. Dit is een stijging van 76%. De markt van non-bancaire financiering in Nederland is zeer divers en bestaat uit crowdfunding (23%), kredietunies (1%), direct lending (21%), MKB Beurs (2%), lease (24%) en factoring (29%).

Financieringslandschap < €1 miljoen (kleinzakelijke financieringen)

Binnen het onderzoek is aanvullend onderzoek gedaan naar de mkb financieringsmarkt van aanvragen < € 1 miljoen (kleinzakelijke financieringen), omdat daar de meeste nieuwe aanbieders zich op richten. Deze financieringen worden voornamelijk aangevraagd door bedrijven met een jaaromzet tot €5 miljoen. De totaal verstrekte non-bancaire financiering van financieringsaanvragen onder €1 miljoen in 2018 was €873 miljoen. Dit is een stijging van 50% ten opzichte van 2017 (€582 miljoen). Afgelopen jaar werd 8% van de mkb financieringen onder €1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt.

Inschatting financieringslandschap < €1 miljoen tot 2022

De totale omvang van non-bancaire financieringen aan kleinzakelijke klanten onder de miljoen stijgt naar verwachting in 2022 naar €4,4 miljard. De omvang van de bancaire verstrekkingen onder de €1 miljoen daalt naar verwachting in 2022 naar €8,3 miljard. Per saldo is de inschatting dat in 2022 circa 35% van de totale financieringen aan kleinzakelijke mkb klanten (< €1 miljoen) uit non-bancaire financieringen bestaan.

Aantal bedrijven financieringslandschap < 1 miljoen

Het aantal kleinzakelijke klanten die non-bancaire financiering heeft verkregen was in 2018 12.839. Dit is een groei van 76% ten opzichte van 2017 (7.279 bedrijven). Volgens de Financieringsmonitor 2018 hadden er 57.430 mkb bedrijven een financieringsbehoefte. In totaal heeft 22% van de bedrijven met financieringsbehoefte een non-bancaire financiering ontvangen.

 

Download hier het hele onderzoeksrapport: Rapport non-bancaire financiering 2018.*

* Op 18 juli 2019 is er een nieuwe versie online gezet van het rapport met enkele kleine wijzigingen.

Vandaag lanceert SMF De MKB Financieringswijzer

By | Nieuws

 

Veel ondernemers weten de weg naar alternatieve financiering nog lastig te vinden. Stichting MKB financiering (SMF) heeft daarom besloten een beknopte MKB Financieringswijzer te maken. Deze handige financieringswijzer geeft mkb’ers een overzicht van het aanbod van de bij de stichting aangesloten betrouwbare financiers. Aan de hand van vier simpele vragen krijgt de ondernemer inzicht in de meest passende mogelijkheden voor zijn of haar financieringsbehoefte en kan er direct contact opgenomen worden met de betreffende financier(s). De MKB Financieringswijzer wordt tijdens de opening van het ONL ondernemershuis op 16 april 2019 gelanceerd. De MKB Financieringswijzer zal beschikbaar zijn via diverse websites van ondernemersnetwerken. De eerste samenwerking is hiervoor gesloten met ONL.

Op deze dag wordt ook het meerjarig partnership tussen SMF en ONL officieel bekendgemaakt. ONL voor Ondernemers ondersteunt dit initiatief en zorgt voor toegang tot de MKB Financieringswijzer via haar website.

Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor Ondernemers: ‘’Financiering is de olie tussen de raderen van de Nederlandse economie. Een breed aanbod dat toegankelijk is voor veel ondernemers, is daarbij belangrijk. Kennis speelt een cruciale rol. ONL voor Ondernemers steunt daarom dit initiatief. Op een overzichtelijke manier wijst het ondernemers de weg in het financieringsdoolhof’’

Op dit moment zijn de 10 aangesloten partners van SMF beschikbaar via de tool, die een breed aanbod van financieringsoplossingen aanbieden. De verwachting is dat in de komende periode er nog een aantal extra financiers toegevoegd worden aan de tool wanneer zij ook voldoen aan de Gedragscode MKB Financiers die afgelopen week gepresenteerd is.

Ronald Kleverlaan, voorzitter SMF : “Financiers die aangesloten zijn bij Stichting MKB Financiering voldoen aan kwaliteitseisen om op een professionele manier financiering te verstrekken. Deze tool helpt ondernemers op weg om via enkele simpele vragen de juiste, professionele financier te vinden.”

De MKB Financieringswijzer biedt in veel gevallen een overzicht van meerdere passende opties en SMF adviseert ondernemers om zich goed te oriënteren en indien mogelijk de hulp van een financieel adviseur in te roepen.

Alle in de MKB financieringswijzer opgenomen partijen zijn Partners van SMF en hebben aangegeven zich aan de gepubliceerde Gedragscode MKB Financiers te willen houden. In de Gedragscode MKB Financiers die per 01 juli 2019 ingaat zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden.

Op dit moment zijn de aangesloten Founding partners: Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, NPEX, October, Spotcap en Voldaan

SMF streeft ernaar om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten en één van de manieren om dit te realiseren is de opening van een onafhankelijk klachtenloket bij Kifid – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening- waar ondernemers terecht kunnen met eventuele klachten over financiers die de gedragscode ondertekend hebben.

 

persbericht
16-04-2019

Verantwoord stapelen

By | Nieuws

Het midden- en kleinbedrijf wordt overspoeld door alternatieve geldverstrekkers. Daarmee is het ophalen van financiering vaak een grote puzzel geworden waarbij meerdere partijen op elkaar worden gestapeld.‘Bedrijfsfinanciering is echt een vak geworden.’

page1image42769344

Wie regelmatig naar de televisie kijkt, zal de reclame van SwishFund ongetwijfeld voorbij hebben zien komen. Een dansende eigenaresse van een schoenenwinkel en een bakkerij komen springend voorbij,terwijl de bankbiljetten ze om de oren vliegen. In het Engelstalige tv-spotje  worden de ‘motherf*cking banks’ te kijk gezet, die veel te lang zouden doen over een kredietaanvraag en veel te strenge voorwaarden aan financiering zouden stellen. De boodschap? Kom als ondernemer naar SwishFund, waar je simpel een zakelijke lening tot 250.000 euro kan aanvragen, in 24 uur hoort of je er voor inaanmerking komt en binnen een week hetgeld op je rekening staat. En het zou nog ‘voordelig’ zijn ook.

Dit soort fintech-achtige kredietverstrekkers, die in het gat proberen te springen dat de banken achterlaten, schieten als paddenstoelen uit de grond. ‘Het financieringslandschap in Nederland is de afgelopen tijd ontzettend uitgedijd met nichespelers’, zegt directeur Carlo van der Weg van Credion, dat bedrijfsfinanciering voor ondernemers regelt. ‘Maar er zit wel veel verschil tussen al deze nieuwkomers, vooral op het gebied van maximale looptijden, hoogte van de leningen, rentepercentages en voorwaarden. En als je als ondernemer bij de bank voor een dichte deur komt te staan, dan moet je toch op zoek naar alternatieven.’

Dichte geldkraan

Want soms zijn deze alternatieve kredieten de enige mogelijkheid voor ondernemers. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat toegang tot financiering vooral een probleem is dat speelt bij kleine en middelgrote bedrijven. Volgens de Financieringsmonitor van het CBS blijft de geldkraan vaak dicht voor bedrijven met minder dan tien werknemers, jonge bedrijven en startups. Omdat banken de criteria voor een bedrijfskrediet flink hebben aangescherpt, moeten ondernemers hun vizier daardoor vaker richten op alternatieve geldschieters. Van der Weg: ‘De meeste ondernemers bewandelen voor het regelen van financiering het traditionele pad, dus naar een bank. Zodra ze van de bank geen groen licht krijgen op hun kredietaanvraag, dan moeten ze op zoek naar andere geldschieters. Maar het gros van de alternatieven kennen ze niet. En zodra ze wel een partij gevonden hebben, dan ontbreekt het vaak weer aan financieringskennis om een verantwoorde afweging te maken of dat type krediet bij hun onderneming en hun financieringsbehoefte past. Bedrijfsfinanciering is echt een vak geworden.’

Kenniskloof

Ook Ronald Kleverlaan erkent dat er een kenniskloof is bij ondernemers én adviseurs op het gebied van alternatieve financiering. Hij is voorzitter van Stichting MKB Financiering, een organisatie die, met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, door tien alternatieve financiers – zoals Collin Crowdfund, Funding Circle en Spotcap – is opgericht om de toegang tot alternatieve financiering te verbeteren, het ken-nisniveau van ondernemers en adviseurs te verhogen en de betrouwbaarheid van financiers te vergroten. ‘Want wat is een betrouwbare partij in het oerwoud van financiers? Sommige aanbieders maken gebruik van de financieringsproblematiek in het MKB door krediet te verstrekken met torenhoge rentepercentages. Het gaat ons om verantwoord financieren.’

Stichting MKB Financiering is momenteel druk doende met het opzetten van een gedragscode voor alternatieve financiers. Het belang van de ondernemer op zoek naar passende financiering staat voorop en daarom sluit de stichting zich ook aan bij een centraal klachtenregister via Kifid en wordt er in samenwerking met ondernemers en adviseurs een Gedragscode MKB Financiers opge-steld. Kleverlaan: ‘We moeten samen deze nog jonge branche transparanter maken.’

Door de bank genomen

Volgens het CBS gaf 24 procent van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de enquête aan behoefte te hebben aan externe financiering, over de periode van juli 2017 tot juli 2018. Van de bedrijven die een financieringsaanvraag indiende, kreeg 84 procent de financiering in ieder geval voor een deel rond. De overige zestien procent kreeg nul op hun rekest. Het gemiddelde slagingspercentage varieert tussen 80 procent voor microbedrijven (minder dan 10 werkzame personen) tot 93 procent voor middenbedrijven (50 tot 250). Dit is een stuk lager dan bij het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen), waar maar liefst 99 procent van de aanvragen leidt tot financiering.Twee derde van de ondernemers die opzoek zijn naar geld, diende niet eens een aanvraag in. Een ander deel, voornamelijk startups, achtte zichzelf bij voorbaat kansloos en probeerde het niet eens. Het is geen verrassing dat bij de externe financiering van het MKB de traditionele banklening (40 procent) het meest voorkomt. Want banken financieren nog steeds ondernemingen. Maar ze zijn wel steeds strengere financieringseisen gaan hanteren voor bedrijven die door de kre-dietcrisis toch al flink zijn ingeteerd op hun eigen vermogen. Voor de crisis was het MKB voor vreemd kapitaal vrijwel geheel aangewezen op de banken. Maar nu de reguliere grootbanken zich terugtrekken als financiers, rukken alternatieve kredietverleners op.

Zoals SwishFund. En hoe ’voordelig’ de geldverstrekker uit Bussum zichzelf ook noemt, de rentepercentages lopen flink op. SwishFund hanteert 1,5 tot 2,3 procent rente per maand. Plus een afsluitprovisie van twee procent van de hoofdsom komt de rente op jaarbasis al gauw uit boven de twintig procent, te innen als percentage van de omzet. ‘Natuurlijk moeten ondernemers als eerste bijeen bank een financieringsaanvraag indienen’, aldus Van der Weg. ‘De bankis verreweg nog altijd de goedkoopste optie. Maar in deze markt heb je helaas ook te maken met cowboys die bijvoorbeeld flitskredieten aanbieden, waarvan de tarieven soms wel oplopen tot veertig procent rente per jaar. Dan moet je je als ondernemer echt afvragen of dat het wel waard is.’

Steeds meer organisaties bieden kredieten tot een paar ton aan, met meestal korte looptijden, die online aangevraagd en vrijwel meteen verstrekt worden. Deze do-it-yourself oplossingen winnen aan populariteit, waarbij op basis van technologie een risicoanalyse van het bedrijf wordt uitgevoerd. Ook banken springen hier op in. Zoals ABN Amro met New10, waar ondernemers financiering tot een miljoen online aan kunnen vragen. Maar gestandaardiseerde financieringsaanvragen werken alleen als ondernemers precies weten welk type financiering ze nodig hebben én als ze alle documentatie op orde hebben. Kleverlaan: ‘De meeste ondernemers halen maar eens in de zoveel jaar financiering op, dus deze kennis zal niet bij veel ondernemers actueel zijn. Ze zijn voornamelijk bezig met ondernemen.’

Stapelfinanciering

Ook op het gebied van overnamefinanciering is de bank nog altijd de belangrijkste geldschieter. Voor de financiële crisis financierde de bank soms tot negentig procent van de totale overnamesom. Die tijd is voorbij en bij bijna alle transacties is er tegenwoordig sprake van stapelfinanciering. Waar voorheen de bank bijna de hele financiering voor zijn rekening nam, is dat nu maximaal vijftig procent. De andere helft moet worden ingebracht door de koper zelf, vaak in combinatie met één of meerdere alternatieve finan-ciers. Volgens overname-advieskantoren wordt ruim veertig procent van een trans-actiesom met bankleningen gefinancierd, blijkt uit de Brookz Overname Barometerover het tweede halfjaar van 2018. Bijna dertig procent bestaat uit eigen middelenvan de koper en in één op de tien geval-len wordt een deel van de overname gefi-nancierd door een achtergestelde lening van de verkoper. Crowdfunding en fac-toring/leasing-constructies zijn vormen van alternatieve financieringsbronnen die slechts in een beperkt aantal gevallen worden aangewend bij een overnamefinanciering.

Investeringsmaatschappijen

Bij de meeste overnames zijn bankennog steeds de belangrijkste geldverstrekker, weet Vincent Pastoor van MarktlinkFusies & Overnames. Pastoor: ‘Ze zijn momenteel ook gewillig om overnames in het midden- en kleinbedrijf te financieren. Uiteraard zijn ze wel een stuk kritischer geworden en letten ze bij bijvoorbeeld een management buy-in of -out nog meer op de kwaliteiten van de koper, maar ook voor een goed onderbouwde MBI of MBO staat een bank altijd open.’

Volgens de Brookz Overname Baro-meter zijn de verkoopprijzen van MKB-bedrijven de afgelopen tijd fors gestegen. Dat betekent ook dat er een grotere bij drage aan eigen middelen van de koper nodig is. Terwijl strategische kopers een oorlogskas hebben voor overnames, zijn kopers via een MBI/MBO aangewezen op andere alternatieven. Vooral de rol vaninvesteringsmaatschappijen als financier op de MKB-overnamemarkt groeit; de ondernemer is dan de vent die tentrunt, de investeerder adviseert hem op de achtergrond. Pastoor: ‘Investeringsmaatschappijen hebben momenteel voldoende kapitaal op de plank liggen en dat moeten ze wegzetten om het te laten renderen. We zien daardoor een toename van dit soort gecombineerde deals, waarbij investeerders, naast een banklening en eigen middelen, als financier optreden. Ik durf wel te zeggen dat er op dit moment voor fusies en overnames genoeg geld in de markt zit.’

Tekst – Wietze Willem Mulder – www.brookz.nl

Alternatieve kredietverleners mkb zoeken aansluiting bij Kifid

By | Nieuws

 

 

 

 

Klantgericht en passend financieren dichterbij dankzij Gedragscode MKB Financiers

By | Nieuws

Stichting MKB Financiering (SMF) presenteert vandaag de Gedragscode MKB Financiers als uitgangspunt voor haar streven naar meer klantgerichte en passende financiering voor ondernemers. De Gedragscode wordt ingezet om de sector te professionaliseren en het vertrouwen van ondernemers in alternatieve (non-bancaire) financiering te vergroten.

De mkb financieringsmarkt is sinds 2008 volop in beweging en dit heeft gezorgd voor een uitbreiding van de markt met tal van nieuwe financieringsvormen en aanbieders. Deze ‘nieuwe’ financiers spelen een steeds belangrijkere rol en zijn naar schatting gezamenlijk verantwoordelijk voor € 1,5 miljard financiering aan het Nederlandse mkb. Voor ondernemers betekent dit meer kansen om hun financieringsbehoefte te realiseren en dit is een positieve ontwikkeling voor het mkb. In de praktijk vinden ondernemers en adviseurs het vaak nog lastig om de juiste financier te vinden.

In de Gedragscode MKB Financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden.

SMF streeft ernaar om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten en één van de manieren om dit te realiseren is de opening van een onafhankelijk klachtenloket bij Kifid – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening- waar ondernemers terecht kunnen met eventuele klachten over financiers die de gedragscode ondertekend hebben.

Ronald Kleverlaan,Voorzitter SMF: “De nieuwe financiers geven ondernemers extra kansen om financiering aan te trekken. De sterke groei van de sector maakt het echter ook lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. De introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.

SMF maakt daarnaast bekend dat dhr. Jaap Koelewijn is benoemd als bestuurslid Governance met in die functie de verantwoordelijkheid voor het auditen van partijen die de Gedragscode ondertekenen. Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode vervult deze rol op persoonlijke titel als expert in de financiële sector.

Jaap Koelewijn, Bestuurder Governance SMF: “Ik lever graag mijn bijdrage aan het verder volwassen maken van deze markt in ontwikkeling. In mijn rol als bestuurder Governance zal ik de komende periode gaan beoordelen in welke mate de huidige founding partners en nieuwe partners de gedragscode al hebben ingevoerd en uitvoeren.

De Gedragscode MKB Financiers is door SMF opgesteld in samenspraak met  relevante stakeholders zodat de gedragscode als leidraad voor deze jonge branche breed gedragen wordt. In de praktijk wordt steeds intensiever samengewerkt tussen banken en alternatieve financiers. Met ingang van 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering voor de banken ingegaan.

Chris Buijink, Voorzitter NVB: “De banken juichen verbreding van het financieringslandschap toe en verwelkomen de Gedragscode MKB Financiers. Deze gedragscode sluit aan bij het gedachtegoed van onze eerder gepubliceerde bancaire gedragscode en draagt bij aan het vertrouwen en professionalisering van de gehele financieringsmarkt. Het geeft de ondernemer een beter inzicht in het aanbod van de alternatieve financiers. De gedragscode is in het belang van de klant en van de markt als geheel, en zal de samenwerking tussen de diverse financiers ten goede komen.”

De Gedragscode MKB Financiers heeft als ingangsdatum 1 juli 2019 en vanaf dat moment committeren alle bij SMF aangesloten partijen zich aan de voorwaarden zoals beschreven in de Gedragscode. SMF zal er op toezien dat het commitment aan de Gedragscode ook nageleefd wordt. De Gedragscode MKB Financiers wordt gepubliceerd op de website van SMF en zal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast worden.

 

persbericht
Publicatie Gedragscode 03 april 2019