Category

Nieuws

1,1 miljoen euro voor Financieringstafels MKB en startups

By | Nieuws

Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Naast banken zijn er alternatieven zoals leasing en factoring, crowdfunding, business angels en kredietunies. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijk. Daarom stelt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) 1,1 miljoen euro beschikbaar uit het MKB-actieplan om de zogenoemde regionale Financieringstafels op te zetten, samen met de NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering.

Deze Financieringstafels faciliteren samenwerkingen tussen partijen in regionale financieringsnetwerken. Aan deze netwerken nemen onder meer ROM’s, accountants en alternatieve financiers deel. Het doel hiervan is om te komen tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en alternatieve financiering.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Een belangrijke uitdaging van het kabinet is het extra ondersteunen van vooral MKB-ondernemers bij het aantrekken van financiering zoals risicokapitaal. Juist in de regionaal verband kunnen we daarmee een grote slag slaan door bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren en zo de drempel voor ondernemers te verlagen. De regionale Financieringstafels brengen de vraag van MKB-ondernemers en het aanbod van financiering bij elkaar.”

Financieringstafels brengen vraag ondernemer en aanbod financiering bij elkaar

Er is al een aantal Financieringstafels actief. De Financieringstafel Brainport in de regio Eindhoven is daarvan de bekendste. Elke maand brengen drie banken onder leiding van een voorzitter een casus in en houdt een ondernemer een pitch. Deze kredietaanvragen worden aan deze tafel besproken. Het gaat om (bijna) levensvatbare plannen, die niet bij de juiste financier zijn ingediend of niet door één financier zelfstandig kunnen worden gefinancierd. Er zijn in de Brainport inmiddels meer dan 100 ondernemers geholpen aan kapitaal, netwerk en/of kennis via de tafels.

Begin deze maand stuurde staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer al de evaluaties van vijf financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bron : rijksoverheid.nl

Creatief geld zoeken als de bank nee zegt

By | Nieuws

Financiering vinden is een grote uitdaging voor het MKB volgens Mona Keijzer

By | Nieuws | No Comments

Tijdens een bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer aan de provincie Zeeland op 28  januari werden opnames gemaakt van de rondleiding die de staatssecretaris kreeg op het bedrijf Seafarm te Kamperland. Seafarm heeft dankzij alternatieve financiering de volgende stap kunnen maken en dit is waarom Mona Keijzer het belang van Stichting MKB Financiering onderkent zodat meer ondernemers de weg naar passende non-bancaire financiering vinden.

Vandaag overhandiging speerpunten aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat

By | Nieuws

Alternatieve financiers gaan samenwerken om 25.000 mkb-ers te bedienen

Meer mkb-ers moeten van alternatieve ( non-bancaire ) financiering kunnen profiteren. Zo moet er een gecertificeerde opleiding voor financieel adviseurs komen en moeten ondernemers makkelijker toegang krijgen tot alternatieve financiering. Om deze doelen te bereiken gaan tien alternatieve financiers samenwerken in de nieuwe Stichting MKB Financiering. Zij overhandigden hun speerpunten vandaag aan de Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Stichting MKB Financiering is opgericht door vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector. De stichting gaat zich bezighouden met het vergroten van kennisontwikkeling bij ondernemers en ontwikkelt gecertificeerde educatie van financieel adviseurs. Daarnaast stelt de stichting samen met ondernemers en adviseurs een gedragscode MKB financiering op.

De Stichting MKB Financiering bestaat uit een voorhoede van 10 partijen die de MKB financieringsmarkt willen verbreden en professionaliseren. Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, Lendix, NPEX, Voldaan en Spotcap vormen gezamenlijk een brede doorsnede van de beschikbare financieringsvormen. De verwachting is dat de komende tijd meer partners aan zullen sluiten, mits zij ook voldoen aan de toetredingseisen.
Het belang van de ondernemer op zoek naar passende financiering staat voorop en daarom sluit de stichting zich aan bij een centraal klachtenregister en is er een Gedragscode MKB Financiering die in samenwerking met ondernemers en adviseurs verder uitgewerkt gaat worden. De stichting verwacht deze nieuwe gedragscode die is afgestemd met stakeholders, waarbij transparantie en passend financieren richting de ondernemer het uitgangspunt is, eind dit jaar te publiceren. Onder leiding van initiatiefnemer en directeur Ronald Kleverlaan zullen de activiteiten in samenwerking met stakeholders uitgevoerd gaan worden.

Ronald Kleverlaan (SMF):

“Er is de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe aanbieders van financiering voor het mkb van start gegaan en veel ondernemers willen hier gebruik van maken. Om de sector duurzaam te laten groeien is het belangrijk dat de ondernemers op een verantwoorde manier gefinancierd worden. Daarom is het goed om te zien dat de voorlopers in de sector het initiatief hebben genomen om gezamenlijk heldere afspraken te maken over transparantie en passende financiering aan mkb bedrijven.”


Met het overhandigen van de speerpunten van Stichting MKB Financiering aan de Staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de Innovation Expo wordt het startsein gegeven voor het realiseren van deze ambities gedurende de komende drie jaar. Stichting MKB Financiering overlegt eens per kwartaal met het ministerie over de ontwikkelingen in de sector.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK):
“Alternatieve financiering wordt steeds belangrijker voor het midden- en kleinbedrijf. Inmiddels kijkt meer dan 20 procent van alle ondernemers naar financieringsmogelijkheden naast een lening bij de bank. De Stichting MKB Financiering kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld omdat de aangesloten platforms MKB-ondernemers helpen bij de uitgifte van aandelen en obligaties of helpen bij het binnenhalen van crowdfunding. Daarom ben ik ook blij met dit initiatief dat aansluit op ons MKB-Actieplan. Doordat ondernemers verschillende keuzemogelijkheden voor voldoende financiering hebben komen ze verder.”

De 10 aangesloten partijen hebben samen in totaal al ca. € 10 miljard verstrekt (meer dan 100.000 leningen), waarvan € 1 miljard in Nederland aan 5.000 mkb bedrijven.

Hiermee vertegenwoordigen zij het grootste deel van de alternatieve financieringsmarkt in Nederland. De organisaties verwachten samen de komende 3 jaar € 5 miljard aan het mkb te verstrekken in Nederland en hiermee minimaal 25.000 mkb bedrijven te kunnen financieren. Op basis van de € 8,2 miljard die er jaarlijks wordt verstrekt aan het mkb (Financieringsmonitor 2017-2) zal dit ruim 20% van de mkb financieringsmarkt zijn.

 

In de financieringsmonitor 2017-2 geeft 36% van de ondernemers aan financiering via alternatieve partijen te willen ophalen in 2018 (dit percentage was 16% een jaar eerder). Er is dus duidelijk een grotere vraag vanuit de markt.

Stichting MKB Financiering in gesprek met Tweede Kamerleden over Alternatieve Financiering voor het mkb

By | Nieuws

Vanmiddag was Ronald Kleverlaan (directeur SMF) aanwezig tijdens een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer op uitnodiging van ONL voor ondernemers over het door hen opgestelde MKB Toekomstplan 2030.
De aanwezige Kamerleden waren Dhr Wörsdörfer,  Mevrouw van den Berg, Mevrouw Bromet, Mevrouw van Eijs, Dhr. Moorlag en Dhr. Öztürk. Tijdens dit openbare gesprek gaf Ronald vast een voorproefje van de Speerpunten die hij morgen aan de Staatssecretaris Mona Keijzer ( EZK) zal overhandigen. Daarnaast deed hij een oproep voor meer bekendheid van Alternatieve financieringsvormen bij ondernemers en adviseurs en het professionaliseren van de sector en beantwoordde vragen van de aanwezige Kamerleden.

 

Alternatieve mkb-financiering is nog steeds versplinterd

By | Nieuws

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die geld nodig hebben, hoeven daarvoor allang niet meer naar een bank. Maar de meeste bedrijven doen dat wel en laten beleggers die zich in de markt proberen te mengen links liggen. Ondanks een reeks initiatieven is het marktaandeel van alternatieve kredietverstrekkers klein.