Category

Nieuws

Ronald Kleverlaan sprak namens SMF tijdens 10 jarig jubileum van kredietverstrekker voor ondernemers

By | Nieuws
Qredits heeft als landelijke non-profit kredietorganisatie in de afgelopen tien jaar aan 15.000 startende en bestaande ondernemers een zakelijke lening verstrekt. Het gaat om een totaal kredietbedrag van 320 miljoen euro. Het 10-jarig jubileum werd dinsdagochtend gevierd in aanwezigheid van ondernemers, coaches, medewerkers, betrokkenen, staatssecretaris Mona Keijzer én Hare Majesteit Koningin Máxima. 

Hoog bezoek
Hare Majesteit Koningin Máxima gaf een korte toespraak bij het jubileumsymposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Qredits Microfinanciering Nederland. Koningin Máxima sprak in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en noemde de combinatie van financiering én coaching én opleiding uniek. Volgens de Koningin krijgen startende ondernemers bij Qredits de kans om dóór te groeien en is de kredietverstrekker daarmee een belangrijke speler in het MKB.

Tevens sprak staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat over de rol van Qredits in de maatschappij. Zij beloofde de financiële steun van haar ministerie aan Qredits tot 2040 te verlengen. Na afloop van het programma spraken Koningin Máxima en staatssecretaris Keijzer met de ondernemers.

Groei over de grens
Sinds 2016 is de organisatie ook actief in het Caribisch deel van het Koninkrijk met kantoren op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten. Inmiddels zijn er op deze eilanden al meer dan 450 ondernemers gefinancierd.
Recent is Qredits International B.V. opgericht met als doel om in andere microfinancieringsorganisaties in Europa te participeren en hen te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de Spaanse microfinancieringsorganisatie Oportunitas, die actief is in Barcelona, Valencia en Madrid.

Oprichter en algemeen directeur van Qredits, Elwin Groenevelt bouwt deze internationale ontwikkelingen graag uit in de toekomst. “Over 10 jaar is Qredits een internationale organisatie, die op Europese schaal laat zien dat een sociale financiële onderneming niet alleen maar sociale impact creëert maar ook echt het verschil kan maken; voor elk individu en de maatschappij!” Deze ambitie spreekt hij uit met inachtneming van de kracht van Qredits. “Ook al zijn we bij Qredits nog zo ‘eager’ om te groeien. Uiteindelijk gaat het om het verhaal, om de mens achter de cijfers.”

Sociale kredietverstrekker
Naast kredietverlening ondersteunt Qredits ondernemers bij het opzetten en doorgroeien van hun bedrijf. Dit gebeurt door de inzet van 600 ondernemerscoaches. Dit zijn vrijwilligers die zelf een ondernemersachtergrond hebben. De coachingstrajecten zijn een belangrijke factor voor het slagen van de ondernemers. Uit onderzoek van Qredits blijkt dat 90% van deze bedrijven na 3 jaar nog bestaat. Ondernemers kunnen ook voor advies terecht bij de ‘Qredits Academy’ waar diverse trainingen en e-learningmodules worden aangeboden. Sinds enkele jaren is de organisatie ook actief op MBO-scholen met het onderwijsprogramma ‘EigenBaas’. Inmiddels hebben 5000 studenten dit programma gevolgd. Dit alles draagt bij aan de visie om ondernemerschap te bevorderen.

bron : www.qredits.nl

Ondernemerskrediet nodig? Kijk eens wat verder dan alleen naar de bank

By | Nieuws

Een bankkrediet – als je het als ondernemer al krijgt – kan een blok aan het been zijn. Je legt je vast voor een periode van jaren terwijl je business elke dag verandert. Gelukkig is er een breed scala aan alternatieve financieringsvormen ontstaan. Maar dan moet je wel weten dat ze er zijn. En dat de aanbieder te goeder trouw is. Daar gaat de pas opgerichte Stichting MKB Financiering wat aan doen. Met een gedragscode, certificering en educatie. 

Geld van de bank is vaak lastig te krijgen, zeker voor startende ondernemers. De bank wil minstens een paar jaar resultaten zien. Maar als je net Een bankkrediet – als je het als ondernemer al krijgt – kan een blok aan het been zijn. Je legt je vast voor een periode van jaren terwijl je business elke dag verandert. Gelukkig is er een breed scala aan alternatieve financieringsvormen ontstaan. Maar dan moet je wel weten dat ze er zijn. En dat de aanbieder te goeder trouw is. Daar gaat de pas opgerichte Stichting MKB Financiering wat aan doen. Met een gedragscode, certificering en educatie.begint, heb je nog geen trackrecord. En ondernemers die al wat langer actief zijn, zijn ook niet altijd het beste af met een bankkrediet. Immers, je legt je vast voor minstens vijf jaar en moet je allerlei zekerheden stellen, waaronder je toekomstige omzet. Je zit met handen en voeten vast aan de bank. En alle banken hebben hetzelfde kredietbeleid, dus shoppen heeft geen zin. De moeizame bancaire financiering vormt een rem op ontwikkeling van de onderneming, en dus van de economie.

Dat moet anders en dat kan ook. Inmiddels heb je als ondernemer veel meer keus. “Er is meer dan alleen bankkrediet. Ondernemers doen er goed aan per financieringsbehoefte te kijken naar de best passende vorm van financiering. Heb je een machine nodig? Dan is leasen wellicht het beste. Werkkapitaal? Denk aan factoring. Groeikapitaal? Crowdfunding kan uitkomst bieden. Financial Structuring dringt ook door in het MKB.” Dat zegt Ronald Kleverlaan, directeur van de Stichting MKB Financiering (SMF).

Bedrijfsfinanciering is een groeimarkt, en dat trekt veel cowboys aan die agressief werven met ZZP-krediet, snelkrediet, microfinanciering, starterskrediet…. In totaal zijn er ongeveer 200 partijen actief in alternatieve financiering. Aanbieders van Lease of Factoring hoeven zich zelfs helemaal niet te registreren. “De financieringsmarkt is sinds de crisis volop in ontwikkeling en het is belangrijk om dit in goede banen te leiden. SMF heeft als missie om toegang tot MKB-financiering duurzaam te verbeteren en te professionaliseren,” zegt Kleverlaan.

Woekerrente

Het gaat alles bij elkaar om veel geld. In Nederland hebben de banken 127 miljard euro aan bedrijfsleningen uitstaan. Een kleine 10% van dat bedrag wordt gevormd door leningen kleiner dan 250 duizend euro, zeg maar MKB-leningen. Van andere financiers zijn geen data beschikbaar.  Een kleine 70 duizend MKB-ers is op zoek naar financiering, blijkt uit de Financieringsmonitor uit 2018. Dit is een jaarlijks onderzoek naar de financiering van het Nederlands bedrijfsleven. Het wordt door Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd. De interesse in nieuwe financieringsvormen groeit snel. Afgelopen jaren gaf ongeveer 10% van de bevraagde ondernemers aan mogelijk alternatieve financieringsbronnen in te zullen zetten. Eind 2017 was dit al gestegen naar 36%.

Afgelopen jaren is het dan ook steeds populairder geworden.  Vorig jaar bedroeg de totale financieringsvraag van het MKB  zo’n 10 miljard euro; nu is dat al 14 miljard. Naar schatting zal €1 miljard hiervan worden ingevuld via alternatieve financieringsvormen. Kleverlaan: “Maar let op met wie je in zee gaat. 3% rente lijkt weinig, maar als dat per maand is, betaal je op jaarbasis een woekerrente van 30 tot 40%. Vaak krijg je bovendien allerlei extra kosten gepresenteerd.”

SMF is in oktober 2018 opgericht door een voorhoede van vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector. De proposities van SMF-partners Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, October (voorheen Lendix), NPEX, Spotcap en Voldaan vormen gezamenlijk een brede doorsnede van de beschikbare financieringsvormen. Allengs zullen zich meer partijen aansluiten. Kleverlaan: “Deelname staat vrij, mits de kandidaat-partner de Gedragscode MKB Financiering onderschrijft en naleeft.”

Het doel van deze gedragscode is om de positie van MKB-ondernemers te versterken en zo goed mogelijk te informeren over wat zij van de aangesloten financiers mogen verwachten. De gedragscode is afgestemd met stakeholders – waaronder ondernemers en bedrijfsadviseurs – waarbij transparantie en passend financieren de uitgangspunten waren. “De gedragscode gaat verder dan die van de banken,” aldus Kleverlaan. De stichting verwacht de nieuwe gedragscode begin 2019 te publiceren. Deelnemers worden geaudit door het onafhankelijke bestuur van SMF. De stichting sluit zich aan bij Kifid, waar een eigen klachtenloket opgezet wordt voor alternatieve financieringen. Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is bedoeld voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. SMF overlegt eens per kwartaal met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ontwikkelingen in de sector. Het ministerie ziet het belang van goede financiering voor het Nederlandse economische klimaat en steunt het initiatief.

“Alternatieve financiering wordt steeds belangrijker voor het midden- en kleinbedrijf. De Stichting MKB Financiering kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld omdat de aangesloten platforms MKB-ondernemers helpen bij de uitgifte van aandelen en obligaties of helpen bij het binnenhalen van particuliere investeerders of crowdfunding. Daarom ben ik ook blij met dit initiatief dat aansluit op ons MKB-Actieplan. Doordat ondernemers verschillende keuzemogelijkheden met voldoende financiering hebben komen ze verder.”, aldus Staatssecretaris Mona Keijzer.

Gelijk speelveld

Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken, werkt SMF samen met brancheorganisaties zoals MKB Nederland en ONL voor Ondernemers, met de accountantsorganisaties en met ondernemersnetwerken. Een belangrijke doelgroep is die van de bedrijfsadviseurs en accountants.  Dezen zijn gebaat bij goed inzicht in de diverse vormen van financiering en de kwaliteit van de diverse aanbieders om hun adviesrol goed te kunnen vervullen. Voor het mogen geven van financieel advies aan consumenten bestaan zware opleidingseisen. Dat geldt niet voor ondernemingsfinanciering. Kleverlaan: “Consumentenkredietverlening is streng gereguleerd. Dat ligt anders voor ondernemerskrediet. Daar wordt niet of nauwelijks op toegezien want de toezichthouder AFM heeft daar geen mandaat voor. Dat is gek, want de bedragen zijn veel hoger. Wij willen het kennisniveau van adviseurs omhoog brengen. Daarom zijn we in samenwerking met opleiders, brancheorganisaties van adviseurs en vertegenwoordigers van ondernemers gestart met een project om een opleiding met certificering op te zetten op het gebied van Alternatieve Financiering voor MKB-adviseurs, gericht op adviseurs en accountants.” Ook werkt SMF samen met enkele hogescholen aan opleidingsmodules voor hun reguliere curricula op het gebied van financieel management. In het studiejaar 2019-2020 zullen de eerste cursisten kennis maken met alternatieve financiering in hun opleidingspakket. Naar verwachting zullen de eerste adviseurs al eind 2019 gecertificeerd zijn.

Het draait natuurlijk allemaal om de ondernemers. Om het hun gemakkelijk te maken, komt er op de website van SMF een doorverwijzingstool. De ondernemer beantwoordt enkele vragen en krijgt een snelle selectie van de financiers die passen bij financieringsvraag.

De missie van SMF is geslaagd als er een gelijk speelveld is gecreëerd voor alle aanbieders van bedrijfskrediet, inclusief de banken. Vooral op het gebied van zekerheden moet dat er zijn. Nu nog verpandt de ondernemer inkomensstromen aan de bank tot het einde van de looptijd van de lening. Meestal is dat na vijf jaar. Tot die tijd zit de ondernemer vast. “Het is logischer en meer in lijn met de internationale praktijk als zekerheden vrijvallen al naar gelang de aflossingen.” Een ander ijkpunt voor het welslagen van de missie van SMF is als de term ‘alternatieve financiering’ gewoon ‘financiering’ is gaan heten.

bron: deondernemer.nl

AUTEUR: THEO LOTH
DATUM: 31 JANUARI 2019

1,1 miljoen euro voor Financieringstafels MKB en startups

By | Nieuws

Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Naast banken zijn er alternatieven zoals leasing en factoring, crowdfunding, business angels en kredietunies. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijk. Daarom stelt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) 1,1 miljoen euro beschikbaar uit het MKB-actieplan om de zogenoemde regionale Financieringstafels op te zetten, samen met de NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering.

Deze Financieringstafels faciliteren samenwerkingen tussen partijen in regionale financieringsnetwerken. Aan deze netwerken nemen onder meer ROM’s, accountants en alternatieve financiers deel. Het doel hiervan is om te komen tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en alternatieve financiering.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Een belangrijke uitdaging van het kabinet is het extra ondersteunen van vooral MKB-ondernemers bij het aantrekken van financiering zoals risicokapitaal. Juist in de regionaal verband kunnen we daarmee een grote slag slaan door bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren en zo de drempel voor ondernemers te verlagen. De regionale Financieringstafels brengen de vraag van MKB-ondernemers en het aanbod van financiering bij elkaar.”

Financieringstafels brengen vraag ondernemer en aanbod financiering bij elkaar

Er is al een aantal Financieringstafels actief. De Financieringstafel Brainport in de regio Eindhoven is daarvan de bekendste. Elke maand brengen drie banken onder leiding van een voorzitter een casus in en houdt een ondernemer een pitch. Deze kredietaanvragen worden aan deze tafel besproken. Het gaat om (bijna) levensvatbare plannen, die niet bij de juiste financier zijn ingediend of niet door één financier zelfstandig kunnen worden gefinancierd. Er zijn in de Brainport inmiddels meer dan 100 ondernemers geholpen aan kapitaal, netwerk en/of kennis via de tafels.

Begin deze maand stuurde staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer al de evaluaties van vijf financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bron : rijksoverheid.nl

Creatief geld zoeken als de bank nee zegt

By | Nieuws

Financiering vinden is een grote uitdaging voor het MKB volgens Mona Keijzer

By | Nieuws | No Comments

Tijdens een bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer aan de provincie Zeeland op 28  januari werden opnames gemaakt van de rondleiding die de staatssecretaris kreeg op het bedrijf Seafarm te Kamperland. Seafarm heeft dankzij alternatieve financiering de volgende stap kunnen maken en dit is waarom Mona Keijzer het belang van Stichting MKB Financiering onderkent zodat meer ondernemers de weg naar passende non-bancaire financiering vinden.

Vandaag overhandiging speerpunten aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat

By | Nieuws

Alternatieve financiers gaan samenwerken om 25.000 mkb-ers te bedienen

Meer mkb-ers moeten van alternatieve ( non-bancaire ) financiering kunnen profiteren. Zo moet er een gecertificeerde opleiding voor financieel adviseurs komen en moeten ondernemers makkelijker toegang krijgen tot alternatieve financiering. Om deze doelen te bereiken gaan tien alternatieve financiers samenwerken in de nieuwe Stichting MKB Financiering. Zij overhandigden hun speerpunten vandaag aan de Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Stichting MKB Financiering is opgericht door vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector. De stichting gaat zich bezighouden met het vergroten van kennisontwikkeling bij ondernemers en ontwikkelt gecertificeerde educatie van financieel adviseurs. Daarnaast stelt de stichting samen met ondernemers en adviseurs een gedragscode MKB financiering op.

De Stichting MKB Financiering bestaat uit een voorhoede van 10 partijen die de MKB financieringsmarkt willen verbreden en professionaliseren. Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, Lendix, NPEX, Voldaan en Spotcap vormen gezamenlijk een brede doorsnede van de beschikbare financieringsvormen. De verwachting is dat de komende tijd meer partners aan zullen sluiten, mits zij ook voldoen aan de toetredingseisen.
Het belang van de ondernemer op zoek naar passende financiering staat voorop en daarom sluit de stichting zich aan bij een centraal klachtenregister en is er een Gedragscode MKB Financiering die in samenwerking met ondernemers en adviseurs verder uitgewerkt gaat worden. De stichting verwacht deze nieuwe gedragscode die is afgestemd met stakeholders, waarbij transparantie en passend financieren richting de ondernemer het uitgangspunt is, eind dit jaar te publiceren. Onder leiding van initiatiefnemer en directeur Ronald Kleverlaan zullen de activiteiten in samenwerking met stakeholders uitgevoerd gaan worden.

Ronald Kleverlaan (SMF):

“Er is de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe aanbieders van financiering voor het mkb van start gegaan en veel ondernemers willen hier gebruik van maken. Om de sector duurzaam te laten groeien is het belangrijk dat de ondernemers op een verantwoorde manier gefinancierd worden. Daarom is het goed om te zien dat de voorlopers in de sector het initiatief hebben genomen om gezamenlijk heldere afspraken te maken over transparantie en passende financiering aan mkb bedrijven.”


Met het overhandigen van de speerpunten van Stichting MKB Financiering aan de Staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de Innovation Expo wordt het startsein gegeven voor het realiseren van deze ambities gedurende de komende drie jaar. Stichting MKB Financiering overlegt eens per kwartaal met het ministerie over de ontwikkelingen in de sector.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK):
“Alternatieve financiering wordt steeds belangrijker voor het midden- en kleinbedrijf. Inmiddels kijkt meer dan 20 procent van alle ondernemers naar financieringsmogelijkheden naast een lening bij de bank. De Stichting MKB Financiering kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld omdat de aangesloten platforms MKB-ondernemers helpen bij de uitgifte van aandelen en obligaties of helpen bij het binnenhalen van crowdfunding. Daarom ben ik ook blij met dit initiatief dat aansluit op ons MKB-Actieplan. Doordat ondernemers verschillende keuzemogelijkheden voor voldoende financiering hebben komen ze verder.”

De 10 aangesloten partijen hebben samen in totaal al ca. € 10 miljard verstrekt (meer dan 100.000 leningen), waarvan € 1 miljard in Nederland aan 5.000 mkb bedrijven.

Hiermee vertegenwoordigen zij het grootste deel van de alternatieve financieringsmarkt in Nederland. De organisaties verwachten samen de komende 3 jaar € 5 miljard aan het mkb te verstrekken in Nederland en hiermee minimaal 25.000 mkb bedrijven te kunnen financieren. Op basis van de € 8,2 miljard die er jaarlijks wordt verstrekt aan het mkb (Financieringsmonitor 2017-2) zal dit ruim 20% van de mkb financieringsmarkt zijn.

 

In de financieringsmonitor 2017-2 geeft 36% van de ondernemers aan financiering via alternatieve partijen te willen ophalen in 2018 (dit percentage was 16% een jaar eerder). Er is dus duidelijk een grotere vraag vanuit de markt.

Stichting MKB Financiering in gesprek met Tweede Kamerleden over Alternatieve Financiering voor het mkb

By | Nieuws

Vanmiddag was Ronald Kleverlaan (directeur SMF) aanwezig tijdens een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer op uitnodiging van ONL voor ondernemers over het door hen opgestelde MKB Toekomstplan 2030.
De aanwezige Kamerleden waren Dhr Wörsdörfer,  Mevrouw van den Berg, Mevrouw Bromet, Mevrouw van Eijs, Dhr. Moorlag en Dhr. Öztürk. Tijdens dit openbare gesprek gaf Ronald vast een voorproefje van de Speerpunten die hij morgen aan de Staatssecretaris Mona Keijzer ( EZK) zal overhandigen. Daarnaast deed hij een oproep voor meer bekendheid van Alternatieve financieringsvormen bij ondernemers en adviseurs en het professionaliseren van de sector en beantwoordde vragen van de aanwezige Kamerleden.

 

Alternatieve mkb-financiering is nog steeds versplinterd

By | Nieuws

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die geld nodig hebben, hoeven daarvoor allang niet meer naar een bank. Maar de meeste bedrijven doen dat wel en laten beleggers die zich in de markt proberen te mengen links liggen. Ondanks een reeks initiatieven is het marktaandeel van alternatieve kredietverstrekkers klein.