Over ons

Stichting MKB Financiering is opgericht door een voorhoede van vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector.

Het belang van de ondernemer op zoek naar passende financiering staat voorop en daarom sluit de stichting zich aan bij een centraal klachtenregister en wordt er in samenwerking met ondernemers en adviseurs een Gedragscode MKB Financiering opgesteld

Ronald Kleverlaan (SMF):

“Er is de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe aanbieders van financiering voor het mkb van start gegaan en veel ondernemers willen hier gebruik van maken. Om de sector duurzaam te laten groeien is het belangrijk dat de ondernemers op een verantwoorde manier gefinancierd worden. Daarom is het goed om te zien dat de voorlopers in de sector het initiatief hebben genomen om gezamenlijk heldere afspraken te maken over transparantie en passende financiering aan mkb bedrijven.”

Met het overhandigen van de speerpunten van Stichting MKB Financiering aan de Staatssecretaris Mona Keijzer op 04 oktober werd het startsein gegeven voor het realiseren van deze ambities gedurende de komende drie jaar. Stichting MKB Financiering overlegt eens per kwartaal met het ministerie over de ontwikkelingen in de sector.

Wie zijn wij?

Het bestuur
Het bestuur van Stichting MKB Financiering bestaat uit Georgie Friederichs en Ronald Kleverlaan.

Georgie Friederichs is financieel econoom, en houdt zich graag bezig met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en strategie. Zij heeft ruime ervaringen in het politieke lobby werk als directeur VSK (Vereniging Samenwerkende Kredietunies) en is de eerste jaren bij Qredits microfinanciering actief geweest. Daarvoor heeft zij lange tijd gewerkt bij het Ministerie van Financiën, EZK en RVO (Rijksdienst Ondernemend Nederland). Onder andere op het terrein van marktregulering en financieel beleid. Georgie richt zich binnen het bestuur op lobby activiteiten die relevant zijn voor MKB financiering en beleidsvorming.

Ronald Kleverlaan is voorzitter van Stichting MKB Financiering en daarnaast directeur bij het Europese onderzoekscentrum naar Alternatieve Financiering (ECAF) bij de Universiteit Utrecht. Hij is een internationaal expert op het gebied van nieuwe financieringsvormen en adviseert de Europese Commissie binnen een aantal projecten. Hij is als onderzoeker/adviseur al ruim 10 jaar actief in deze sector.

Het team
Het team bestaat uit Fons Huijgens en Bert Duurland.

Fons Huijgens heeft na zijn opleiding bedrijfseconomie (specialisatie financiering) ruim 20 jaar gewerkt in het bankwezen. Als zelfstandig gevestigd adviseur heeft hij vele MKB ondernemers begeleid in hun financiering en honderden accountants getraind in het vak financiering. Fons heeft twee boeken over financiering geschreven en geeft door heel het land presentaties, trainingen en workshops. Voor de Stichting MKB Financiering verzorgt hij de educatie.

Bert Duurland heeft ruime ervaring als bankier en manager bij ING en heeft daarna bij diverse bedrijven sales, marketing en management functies vervuld. Afgelopen periode heeft hij voor de Stichting MKB Financiering onderzoek verricht naar een keurmerk voor financieringsadviseurs.