Category

Direct lending

Blog 17: Gastblog Spotcap: “Direct Lending: de term licht zichzelf al toe!”

By | Blog, Direct lending, Non bancaire financieringsvormen

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) verschillende blogs gepubliceerd over Direct Lending. Als onderdeel van de reeks plaatsen verschillende zakelijke kredietverstrekkers een blog, om een inkijkje te geven in de dagelijkse praktijk. Vandaag het woord aan Spotcap:

Sinds de economische crisis in 2008 is het lastiger voor banken om het mkb te kunnen voorzien in financiering. Een tal van complexe factoren ligt hieraan ten grondslag. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een financieringsgat bij het mkb. Een nieuwe groep financiers maakte hierop zijn intrede: de alternatieve financiers. Deze non-bancaire spelers kwamen met financieringsoplossingen, specifiek geschikt voor het mkb. Alternatieve financiering of non-bancaire financiering laat sindsdien jaar na jaar groei zien. Uit onderzoek van de Stichting MKB Financiering blijkt dat ondernemers in 2018 circa 51% meer gebruik hebben gemaakt van alternatieve financiering ten opzichte van 2017.

Binnen de alternatieve (non-bancaire) financieringsmarkt bestaan verschillende vormen van financiering. Spotcap is een direct lender. Een Engelse terminologie die zich niet makkelijk laat vertalen naar het Nederlands. Al geeft de Engelse benaming al veel weg! Direct lending is namelijk het rechtstreeks verstrekken van bedrijfsfinanciering door een geldverstrekker, zonder tussenkomt van de bank of van andere partijen. Zo hebben ondernemers toegang tot een alternatief voor zakelijk krediet. Het gebruik van direct lending door ondernemers als alternatieve financieringsvorm steeg in 2018 met 45% tot 216,2 miljoen euro.

Direct lenders opereren geheel zelfstandig als financier en kunnen kredietaanvragen van a tot z verzorgen. Veelal komt het geld voor de zakelijke leningen van een groep institutionele investeerders die achter een direct lender staan. Ook Spotcap werkt samen met investeerders voor haar kapitaal. De werkwijze is modern, afgestemd op de huidige tijd: het proces vindt geheel online plaats, waarbij een korte doorlooptijd wordt gegarandeerd. We beschikken als organisatie over veel kennis en expertise in financiële dienstverlening en werken zowel via intermediairs als rechtstreeks met mkb-ondernemers.

Een voorbeeld: groei en uitbreiding
Ondernemers die een volgende stap willen nemen met hun bedrijf, komen vaak te staan voor een uitdaging. Een klant van ons, eigenaar van een opkomend kledingmerk, wil graag uitbreiden en doorgroeien. Hij heeft de mogelijkheden, visie, het team… maar onvoldoende financiële middelen. In zo’n situatie is non-bancaire financiering  een goede uitkomst. Men maakt veelal gebruik van slimme technologie om het proces van kredietverlening accuraat én snel te maken. De technologie is niet leidend maar faciliterend, en stelt direct lenders zoals Spotcap en haar kredietanalisten in staat de financieringsbehoefte van ondernemers volledig te begrijpen.

De markt van alternatieve (non-bancaire) financiering groeit sterk. Spotcap speelt een actieve rol in de groei en innovatie van deze sector. Daarom is de organisatie één van de founding partners van Stichting MKB financiering. De Stichting streeft er onder meer naar om alternatieve financiering toegankelijk, transparanten eerlijk te maken.

 

Naschrift van Stichting MKB Financiering
Naast Direct Lending zijn er nog andere vormen van non-bancaire financiering. Het aanbod is groot. De keuze van de best passende geldverstrekker is een uitdaging geworden. Hier ligt een groeiende rol voor de financieringsadviseur / intermediair. Een gespecialiseerde adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019: “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. SMF nodigt je uit deel te nemen. Aanmelden kan via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

 

Blog 13: Direct lending: De kenmerken.

By | Blog, Direct lending, Non bancaire financieringsvormen

Dit is het derde blog in de serie over Direct Lending.

Grote bedrijven hebben toegang tot de kapitaalmarkt, waarop zij bijvoorbeeld obligaties kunnen uitgeven. MKB heeft die toegang niet en was traditioneel daarom meer aangewezen op bancaire financiering. Met de opkomst van non-bancaire aanbieders van financiering beschikt ook het MKB inmiddels over meer financieringsinstrumenten dan alleen bancair. Direct lending (verder in dit blog: DL) is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk doen zij dit via fondsen en platforms. In de voorgaande blogs zijn wij ingegaan op het ontstaan van DL, de vragen, welke bedrijven er gebruik van kunnen maken en hoe de aanvraagprocedure werkt. In dit blog gaan wij in op de specifieke kenmerken van financieren via DL:

 • Non-bancair
  DL is een financieringsvorm zonder betrokkenheid van een bank.
 • 1 loket
  De presentie van een Direct Lender in de markt is via een fonds of platform. Bij dat loket kan de ondernemer die financiering zoekt terecht. De individuele klant merkt niet dat achter dat loket de funding van de Direct Lender zelf plaatsvindt door meerdere institutionele beleggers en investeerders. Voor hen is DL een beleggingsproduct.
 • Niche-spelers / Partiële financiering
  Het aantal aanbieders is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met name heeft dit geleid tot nieuwe spelers die zich op een specifieke niche in de markt richten. Bijvoorbeeld: werkkapitaalfinanciering tot € 250.000, groeifinanciering door middel van een langlopende blanco lening, overbruggingsfinanciering op onroerend goed, et cetera. Niche spelers opereren op hun specifieke terrein veelal snel en ruimhartig.
 • Doorlooptijd
  Met name de nichespelers werken snel. Als beoordeling van een financieringsaanvraag plaatsvindt op basis van algoritmen krijgt de aanvrager binnen 24 uur uitsluitsel. Maar ook wanneer beoordeling anderszins plaatsvindt is de doorlooptijd bij de nichespelers kort (enkele dagen).
  De aanvraagprocedure bij Direct Lenders die breder opereren en (nagenoeg) de volledige bedrijfsfinanciering van een onderneming verstrekken vergt meer tijd. Bij deze verstrekkers is de procedure maatwerk en vinden er ook gesprekken plaats tussen geldverstrekker en ondernemer. De doorlooptijd wordt dan mede beïnvloed door de voorbereiding van en informatievoorziening door de ondernemer. Dan helpt het als deze zich laat begeleiden door een gespecialiseerde financieringsadviseur (zie ook het naschrift onder deze blog).
 • Vaste lening
  De financiering wordt verstrekt in de vorm van een vaste lening, met vooraf afgesproken looptijd, aflossingsschema en rente.
 • Zekerheden
  Ook hier zie je verschillend beleid bij verschillende verstrekkers. Een aantal financiers verstrekt bewust blanco leningen, zonder zekerheden. Dat is gemakkelijk en vereist nauwelijks afstemming met andere financiers. Blanco financieringen zijn hoger geprijsd dan leningen met zekerheden. Er zijn ook direct lenders die wel werken met zekerheden. Waar nodig gaat dit in overleg andere financiers (veelal de bank). Banken raken gewend aan de nieuwe financiers. Maar de samenwerking op het terrein van (verdeling van) zekerheden kan nog wel verbeteren. Dit is één van de aandachtspunten van Stichting MKB Financiering (SMF).

Bij SMF zijn meerdere Direct Lenders aangesloten. In de komende periode bieden wij de bij SMF aangesloten partners de gelegenheid om gastblogs  te verzorgen. Die blogs geven extra inzicht in de verschillende mogelijkheden van Direct Lending in de huidige markt.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Stichting MKB Financiering

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

 

Blog 12: Direct lending: Niet onder één noemer te vangen. 

By | Blog, Direct lending, Non bancaire financieringsvormen

Dit is de tweede blog in de serie over Direct Lending. Direct lending (verder in dit blog: DL) is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk doen zij dit via fondsen en platforms. In dit blog gaan wij in op de volgende vragen:

 • Voor welke soort investering is financiering via DL geschikt?
 • Welke bedragen kun je via DL lenen?
 • Hoe werkt DL: hoe vraag je financiering aan en hoe vinden de beoordeling en afhandeling plaats?

Voor welke soort investering is financiering via DL geschikt?

Investeringsplannen? Geld nodig voor bedrijfsuitrusting? Verbouwingsplannen? Extra werkkapitaal nodig voor inkoop en verdere groei? Behoefte aan vermogensversterking? Of overnameplannen? Direct Lending is geschikt voor al deze investeringen. Veel DL aanbieders hebben een specialisatie. De één richt zich meer op groei en werkkapitaal, de ander op materiële vaste activa. Zo is er een platform dat zich heeft gespecialiseerd in bedragen tot € 300.000 met een maximale looptijd van 24 maanden. Een ander verstrekt juist bedragen vanaf € 250.000, op langdurige en achtergestelde basis, waardoor je de vermogenspositie van de onderneming kan versterken. Een andere specialistische geldverstrekker stelt financiering beschikbaar voor tijdelijke overbrugging voor de herontwikkeling van onroerend goed. Kortom: DL is voor elke kredietbehoefte toepasbaar. De meeste geldverstrekkers hebben een eigen specialisatie: dus de aard van de financieringsbehoefte bepaalt mede welke verstrekker bij jou past.

Welke bedragen kun je via DL lenen?

Elke geldverstrekker heeft zijn eigen bereik. Waar de één leningen verstrekt tot € 250.000 start een ander vanaf € 1 miljoen. Met andere woorden: ook voor de hoogte van bedragen geldt dat DL breed toepasbaar is. Van het aanbod ligt 95% in de range van enkele tienduizenden euro’s tot circa € 10 miljoen.

Hoe werkt DL: hoe vraag je financiering aan en hoe vindt vervolgens beoordeling en afhandeling plaats?

Alle verstrekkers zijn bereikbaar via het internet. DL geldverstrekkers nodigen de kredietvrager uit om een online vragenlijst in te vullen en deze aan te vullen met het uploaden van specifieke documenten. De geldverstrekker geeft op haar website aan wat de vervolgprocedure is. Bij financieringsbedragen onder € 500.000 vindt veelal de volledige beoordeling plaats op basis van de online verstrekte gegevens en heeft de aanvrager binnen 1 à 2 dagen definitief uitsluitsel. Bij de grotere financieringen kan het proces meer individueel en persoonlijk zijn. Dan heeft de ondernemer de gelegenheid zijn plannen in een persoonlijk gesprek toe te lichten. De doorlooptijd van de financieringsaanvraag vergt dan extra tijd. De beoordeling en het financieringsarrangement zijn in deze situatie meer maatwerk.

De conclusie van dit blog vind je terug in de titel:

Direct Lending is een breed begrip waaronder veel geldverstrekkers vallen. Het is bruikbaar voor veel financieringsvraagstukken. Toepasbaar voor kleine en grote bedragen. Bij de ”kleinere” bedragen is het aanvraag- en fiatteringsproces (grotendeels) gestandaardiseerd en geautomatiseerd, waardoor de aanvraagprocedure maximaal enkele dagen vergt. Bij grotere financieringen is een meer individueel proces mogelijk. Kortom: DL is een begrip dat niet onder één noemer is te vangen.

In de komende blogs gaan wij hier nader op de kenmerken en de voor- en nadelen van DL. Geïnteresseerd in de blogs van SMF? Schrijf je dan hier in.

Stichting MKB Financiering

Direct Lending is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”. Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wil je zéker zijn van een plaats? Meld je nú hier aan.

Blog 11: Direct lending: een groeier en een blijver.  

By | Blog, Direct lending, Non bancaire financieringsvormen

De markt van non-bancaire financiering van MKB bedrijven groeit al jaren. Niet alleen het aantal aanbieders neemt toe, ook de verscheidenheid aan aanbieders neemt toe. In de voorgaande weken is aandacht besteed aan crowdfunding. In de komende weken leggen wij de focus op een andere financieringsbron centraal: direct lending.

 Geschiedenis

Oorspronkelijk wordt met “Direct lending” bedoeld de financiering die rechtstreeks door een institutional (of een andere, vaak grotere, onderneming) wordt verstrekt aan een bedrijf, zonder tussenkomst van een bank. Het achterwege laten van de tussenschakel banken maakt direct lending tot een efficiënt en voor alle partijen profijtelijk proces. Eén van de drijfveren achter deze trend is de lage rente in de westerse economieën. De verwachting is dat deze extreem lage rente nog jaren voortduurt. Daardoor zoeken institutionele beleggers en andere over-liquide ondernemingen naar nieuwe mogelijkheden tot investeren. Aldus is investeren in het MKB in het vizier gekomen. Omdat de investeringsbedragen in individuele ondernemingen te gering, te bewerkelijk en te risicovol zijn, zijn nieuwe vormen ontstaan: MKB fondsen en financieringsplatforms. Deze fondsen en platforms vormen voor MKB ondernemers het loket naar de achterliggende geldverstrekkers. Het fonds of platform verzorgt de financieringsbeoordeling en de administratieve afhandeling van de financieringsvraag, terwijl achterliggend één of meerdere institutionals, bedrijven en zelfs ook banken, gezamenlijk voor de funding zorgdragen. De oorspronkelijke vorm van direct lending (1 op 1) bedraagt in Europa vele tientallen miljarden. De MKB variant is een logische  ontwikkeling, die zeer snel groeit. In Nederland werd in 2018 meer dan € 200 miljoen verstrekt (Rapport SMF: onderzoek non-bancaire financiering 2018).

Voor onze blogs gaan wij uit van de volgende definitie van direct lending voor het MKB:

Direct lending is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk werken soms meerdere geldverstrekkers samen die tezamen geld investeren in een fonds of platform dat vervolgens als financier optreedt voor ondernemers. 

Voor welke bedrijven is direct lending geschikt?

Direct lending wordt aangeboden door verschillende partijen, in verschillende variante. Elk fonds en platform heeft een eigen focus. Er zijn platforms die zich exclusief richten op financieringen tót € 250.000, anderen richten zich exclusief op bedragen boven € 1 miljoen, Sommigen focussen op werkkapitaal, anderen op hybride financiering door de verstrekking van achtergestelde leningen. Kortom: het aanbod is heel divers en voor nagenoeg elke onderneming toepasbaar.  

In de komende blogs gaan wij hier nader op in: hoe werkt direct lending, wat zijn de procedures, wat zijn de kenmerken en wat zijn de voor- en nadelen. Nog niet ingeschreven voor de blogs van SMF? Klik dan hier.

Stichting MKB Financiering

Congres 29 oktober 

Op 29 oktober organiseert SMF het congres
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”. Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wil je zéker zijn van een plaats? Koop dan nu alvast een ticket