Monthly Archives

juli 2022

Jacqueline Zuidweg nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Stichting MKB Financiering (SMF)

By | Actualiteiten, Nieuws

Stichting MKB Financiering heeft Jacqueline Zuidweg benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. In deze rol zal zij de komende jaren toezicht houden op de ontwikkelingen van de organisatie.

Verdere ontwikkeling van de mkb financieringsmarkt

De benoeming van Jacqueline Zuidweg is onderdeel van de verdere vorming en ontwikkeling van Stichting MKB Financiering als organisatie die financiering voor ondernemers toegankelijk maakt. 

Via de introductie van zelfregulering voor non-bancaire financiers en financieringsadviseurs is de kwaliteit in de sector verder omhoog gegaan. De komende jaren zal deze lijn doorgezet worden en zal vooral ingezet worden op het vergroten van de bekendheid bij ondernemers van nieuwe vormen van non-bancaire financiering.

Jacqueline: “Ik ben vereerd om deze functie te vervullen en ga mij met volle energie inzetten om de bekendheid  en de toegankelijkheid van de non-bancaire financiering te vergroten, zodat ondernemers beter toegang krijgen tot de best passende financiering.”

Zakenvrouw van het jaar

Jacqueline was zakenvrouw van het jaar in 2012 en heeft zelf een lange ervaring als ondernemer en heeft als oprichter/directeur van het bureau Zuidweg & Partners veel ondernemers begeleid die in de schuldhulpverlening kwamen. Zij heeft daarnaast MKB Doorgaan opgericht om ondernemers in vroege fase te ondersteunen om niet in financiële problemen te komen.

Ronald Kleverlaan, voorzitter SMF: ”Ik ben heel blij dat Jacqueline Zuidweg bereid is om de komende jaren als onafhankelijke voorzitter van de Raad van Toezicht de lange termijn ontwikkeling van SMF kritisch te blijven toetsen en haar netwerk, kennis en enthousiasme wil inzetten om passende financiering toegankelijk te houden voor alle ondernemers. Ik kijk uit naar de samenwerking met haar.

Jacqueline Zuidweg is benoemd voor 3 jaar en neemt het voorzitterschap over van Luuc Mannaerts. Naast Jacqueline Zuidweg zijn op dit moment Mirjam Terhorst en Jeroen Spoor lid van de Raad van Toezicht.

Meld je aan, 21 september Introductie Seminar Wwft

By | Actualiteiten, Financieren, techniek en visie, Nieuws

Vol! 21 september organiseert Stichting MKB Financiering (SMF) het seminar Introductie Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Sprekers als Edith Nordmann (ACG International) M.A. Hupkes (Hupkes Advocaten) en Thomas Klaarenbeek (Non-bancaire financier) vertellen je met voorbeelden uit de praktijk over de reikwijdte van de Wwft, wat onder de definitie van witwassen valt, welke risico’s er voor financiële dienstverleners zijn, geven praktische tips en meer.

Aanmelden
Het seminar is bij van der Valk Vianen van 15.30 tot 17.30 uur. Inmiddels is het seminar volgeboekt. Houd onze website en socials in de gaten voor een nieuwe datum.

32% groei, non-bancair financieren krijgt vleugels

By | Actualiteiten, Financieren, techniek en visie, Nieuws, Non bancaire financieringsvormen, Onderzoek, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving, Stichting MKB Financiering

In 2021 hebben ruim 42.000 bedrijven financiering aangetrokken via non-bancaire financiers. Hiermee werd in totaal voor €3,1 miljard aan financiering verstrekt, een groei van 32% in vergelijking met het jaar er voor. Ruim 1 op de 5 financieringen onder de €1 miljoen is in 2021 al op deze manier verstrekt. Dit blijkt uit het Onderzoek non-bancaire financiering 2021 van Stichting MKB Financiering. 

“Steeds meer ondernemers weten de weg te vinden naar non-bancaire financiers. Toch is het voor veel ondernemers en hun adviseurs nog lastig om de juist keuzes te maken. Daarom is het belangrijk dat de komende jaren er ook actief ingezet wordt op de bekendheid van deze financieringsvormen bij het brede mkb” – Ronald Kleverlaan (Voorzitter Stichting MKB Financiering).

Snelle groei crowdfunding en vastgoedfinanciering 

Op factoring en de kredietunies na zijn alle sectoren binnen de non-bancaire financieringsmarkt tussen 2020 en 2021 sterk gegroeid. Daarbij valt voornamelijk de groei van financieringen binnen crowdfunding (124%) en vastgoedfinanciering (87%) op.

Vooral financieringen voor het (kleine) mkb

Traditioneel zien we dat vooral kleine financieringen worden verstrekt door non-bancaire financiers. Zij zijn gespecialiseerd in financieringen voor het (kleine) mkb. 

In 2021 zijn 40.510 financieringen onder een kwart miljoen verstrekt aan ondernemers, voor in totaal €1.7 miljard. Dit is 41% van de totale financieringen onder een kwart miljoen,die verstrekt zijn aan ondernemers in Nederland en een sterke stijging met 2020, toen nog 29,8% non-bancair verstrekt werd aan kleine kredieten.

Snelste groei in financieringen > € 250.000

Opvallende trend is dat non-bancaire financieringen ook steeds groter worden. De snelst groeiende categorie was afgelopen jaar de financieringen van € 250k – 1 mln. Het aantal verstrekkingen is hier met 55% gestegen. Maar ook het aantal nieuw verstrekte financieringen > €1 mln zijn met 37% hard gestegen.

Afgelopen jaar werd al 22% van alle financieringen aan mkb bedrijven < €1 miljoen verstrekt werd via non-bancaire financiers, terwijl dit in 2020 nog maar 17% was.. ontvangen.

De totale omvang van de verstrekte non-bancaire financieringen < € 1 mln. bedroeg afgelopen jaar € 2,49 mld, een stijging van 27%. In totaal hebben 42.236 bedrijven een financiering van < € 1 mln. ontvangen. Over de volle breedte is de non-bancaire mkb financieringsmarkt gegroeid.

Per categorie komt dit neer op:

  • Financieringen < € 50k – 12% stijging naar € 643 mln
  • Financieringen € 50k-250k – 30% stijging naar €1.049 mln
  • Financieringen € 250k-1 mln – 38% stijging naar € 801 mln
  • Financieringen > €1 mln – 55% stijging naar € 641 mln

Download Onderzoek non-bancaire financiering 

Het volledige onderzoek met tabellen en grafieken per non-bancaire financieringsvorm is beschikbaar als pdf en te downloaden.