Monthly Archives

februari 2019

1,1 miljoen euro voor Financieringstafels MKB en startups

By | Nieuws

Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Naast banken zijn er alternatieven zoals leasing en factoring, crowdfunding, business angels en kredietunies. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijk. Daarom stelt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) 1,1 miljoen euro beschikbaar uit het MKB-actieplan om de zogenoemde regionale Financieringstafels op te zetten, samen met de NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering.

Deze Financieringstafels faciliteren samenwerkingen tussen partijen in regionale financieringsnetwerken. Aan deze netwerken nemen onder meer ROM’s, accountants en alternatieve financiers deel. Het doel hiervan is om te komen tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en alternatieve financiering.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Een belangrijke uitdaging van het kabinet is het extra ondersteunen van vooral MKB-ondernemers bij het aantrekken van financiering zoals risicokapitaal. Juist in de regionaal verband kunnen we daarmee een grote slag slaan door bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren en zo de drempel voor ondernemers te verlagen. De regionale Financieringstafels brengen de vraag van MKB-ondernemers en het aanbod van financiering bij elkaar.”

Financieringstafels brengen vraag ondernemer en aanbod financiering bij elkaar

Er is al een aantal Financieringstafels actief. De Financieringstafel Brainport in de regio Eindhoven is daarvan de bekendste. Elke maand brengen drie banken onder leiding van een voorzitter een casus in en houdt een ondernemer een pitch. Deze kredietaanvragen worden aan deze tafel besproken. Het gaat om (bijna) levensvatbare plannen, die niet bij de juiste financier zijn ingediend of niet door één financier zelfstandig kunnen worden gefinancierd. Er zijn in de Brainport inmiddels meer dan 100 ondernemers geholpen aan kapitaal, netwerk en/of kennis via de tafels.

Begin deze maand stuurde staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer al de evaluaties van vijf financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bron : rijksoverheid.nl

Creatief geld zoeken als de bank nee zegt

By | Nieuws