Educatie

Stichting MKB Financiering faciliteert kennisontwikkeling van adviseurs  in samenwerking met de verschillende brancheverenigingen voor adviseurs en financieel opleiders.

Stichting MKB Financiering stimuleert de continue kennisontwikkeling van ondernemers op het gebied van alternatieve financieringsvormen zodat meer mkb bedrijven hiervan kunnen profiteren. Wij doen dit in samenwerking met ondernemersnetwerken zoals ONL en MKB Nederland.

Uit onderzoek blijkt tevens dat er een groot gebrek aan kennis en ervaring is bij MKB adviseurs over nieuwe vormen van financiering en hoe ondernemers hierover te adviseren. SMF gaat educatie op het gebied van alternatieve financiering voor financieel adviseurs faciliteren zodat ondernemers beter geholpen kunnen worden en kansen niet onbenut blijven.