Monthly Archives

augustus 2019

Blog 16: Gastblog FundIQ: Mezzanine, een aantrekkelijk alternatief.

By | Blog, Non bancaire financieringsvormen

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) 4 blogs gepubliceerd over Direct Lending. Eén van de vormen van Direct Lending is mezzanine financiering. Deze vorm van financiering wordt onder andere aangeboden door FundIQ, een founding partner van SMF.

Mezzanine financiering, het woord zegt het al, is een tussenlaag, en wel tussen bankfinanciering en aandelenkapitaal. Vanwege het vrijwel altijd ongedekte karakter heeft deze vorm van financiering een hoger risico. Vaak is zij ook formeel achtergesteld bij de bancaire financiering.
Mezzanine is in veel omstandigheden een interessante optie. Denk aan een overname, een grote investering of andere groeimogelijkheid die gepaard gaat met kapitaalsbehoefte. Niet altijd zal een bank het benodigde bedrag volledig verstrekken. Een deel met eigen aandelenkapitaal financieren is meestal duurder en complexer of er is zelfs een nieuwe aandeelhouder nodig. Juist op het gebied waar een bank niet kan of wil financieren en nieuw aandelenkapitaal onmogelijk of onwenselijk is, biedt mezzanine een oplossing.

Mezzanine is ook zeer aantrekkelijk voor bedrijven die versneld willen groeien. Als een bank niet aanvullend wil financieren, is het fijn dat er een andere partij is die een aantrekkelijk alternatief biedt. Neem bijvoorbeeld J-Club, een bedrijf dat modeaccessoires verkoopt middels het consignatie model. U kent ze wel, de pilaren met oorbellen, zonnebrillen en sjaaltjes bij de Hema. J-Club groeit hard en had financiering nodig om wereldwijd nieuwe winkelketens te kunnen bevoorraden. Als je wil groeien uit de bestaande cashflow, dan gaat dat vaak maar in een gestaag tempo. Door extra te lenen kan de expansie snelheid aanzienlijk omhoog. Uiteraard moet de financiering wel bij de strategie en filosofie van het bedrijf passen.

Mezzanine wordt in Nederland vaak aangeboden door Direct Lenders. Dit zijn meestal kleinere instellingen, met korte lijnen. Besluiten kunnen daardoor snel genomen worden, waar een bank over het algemeen door een langer kredietproces moet. Wel is mezzanine duurder dan lenen bij een bank. Maar omdat je minder aandelenkapitaal hoeft in te zetten, heeft dat beperktere deel aandelenkapitaal juist een beter rendement.
Daarnaast moet er een goede klik zijn. Een mezzanine verschaffer neemt een hoger risico, dat betekent dat er ook sprake is van een intensievere relatie. Een mezzanine verschaffer wil niet mee besturen, maar wel meer betrokken zijn bij het bedrijf. Belangrijk is verder dat de onderneming en de markt waarin zij opereert goed wordt begrepen en het plan wordt gesteund. Over het algemeen voelen deze financiers zich snel comfortabel bij een bedrijf. Veel ondernemers vinden het zelfs fijn om met ons te sparren.

Verder is de informatiebehoefte groter. Het is niet een kwestie van de jaarrekening en businessplan sturen. Wees daar dus goed op voorbereid, het gaat om een diep begrip van de onderneming en de risico’s die daarbij komen kijken.
Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de website van FundIQ.

 

Naschrift van Stichting MKB Financiering: Aankondiging congres 29 oktober 2019
Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering wordt door de aanbieders op het internet gepresenteerd en uitgelegd. Sommige financieringen zijn rechtstreeks online aan te vragen. Het aanbod is groot. Het maken van de best passende geldverstrekker is een lastig vraagstuk geworden. Hier ligt onder meer een rol voor de financieringsadviseur. Een gespecialiseerde adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.
Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Blog 15: Wanneer komt het keurmerk financieringsadviseur mkb?

By | Blog, Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB, Keurmerken

Het verkrijgen van een financiering is voor ondernemers belangrijk. Het is vaak essentieel voor de bedrijfsvoering, groei van de onderneming en om de droom van de ondernemer te realiseren. De afgelopen jaren is er sprake van een groot aantal ontwikkelingen die impact hebben op financieringen voor ondernemers.

Veranderende regelgeving, technologische ontwikkelingen en terughoudend beleid van banken hebben bijgedragen aan de toetreding van veel nieuwe financiers. Onderzoek toont aan dat met name non-bancaire financiers een groeiend deel van de financieringen in het mkb voor zijn rekening neemt. Zie Onderzoek non-bancaire financiering 2018. Ook is de rol van de banken veranderd en is voor veel klanten afscheid genomen van de relatiemanager.

Door bovenstaande ontwikkelingen is het financieren van ondernemingen moeilijker geworden. Hierdoor doen ondernemers steeds vaker een beroep op een gespecialiseerde financieringsadviseur mkb. Om de juiste financiering te verkrijgen voor een ondernemer heeft een financieringsadviseur mkb vaardigheden, kennis en kunde nodig en moet integer worden gehandeld. Immers, hij beoordeelt welke oplossingen mogelijk zijn en wat mogelijk de beste partij is die kan leveren tegen de juiste voorwaarden en condities. En wanneer moet je nee zeggen tegen een ondernemer die een financiering wil? Complexe vragen in een snel wisselend speelveld. Het is opmerkelijk dat aan deze beroepsgroep, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hypotheekadviseurs, (nog) geen eisen worden gesteld. Niet door financiers en niet door de overheid.

Vanuit de doelstelling om financieringen aan ondernemers toegankelijker te maken, heeft de Stichting MKB Financiering het initiatief genomen tot een verkennend onderzoek naar een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Hierbij kwamen vragen aan bod als: hoe is de huidige dienstverlening ingericht, kan een keurmerk bijdragen aan een betere dienstverlening op het gebied van financieringen aan ondernemers en wat is nog meer mogelijk?

Belangrijke uitkomst is dat er op het gebied van financieringsadvies veel goed gaat maar ook dat er in feite niet veel is geregeld. Een keurmerk kan daarom een nuttige bijdrage leveren aan het verbeteren van het financieringsadvies aan ondernemers. Uit de gesprekken komt ook naar voren dat het belangrijk is om een ‘community’ van financieringsadviseurs te hebben. De meeste geïnterviewden (financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers) staan positief ten opzichte van zowel een keurmerk als de realisatie van een beroepsgroep. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren binnen de nog niet georganiseerde beroepsgroep van financieringsadviseurs mkb. Maar nu de eerste stap is gezet, de wil aanwezig is, moet het toch lukken! Nu is het dan ook het moment om de volgende stap te zetten.

In afwachting van vervolgstappen organiseert Stichting MKB Financiering 29 oktober 2019 een congres voor financieringsadviseurs mkb en andere stakeholders in de financieringsmarkt. Sprekers uit de markt geven hun visie op de ontwikkelingen binnen de markt van financieringsadviseurs en er wordt aandacht besteed aan advies, valkuilen en kennis. Wil jij ook aanwezig zijn, meld je dan hier aan.

Wil je een compleet overzicht van de bevindingen? Download dan hier de Verkenning Keurmerk Financieringsadviseurs mkb.

Wil je meer weten over de Stichting MKB Financiering, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Als je jezelf aanmeldt voor de blogs  krijg je een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Zo leer je automatisch meer over de nieuwe financieringsmarkt.

Stichting MKB Financiering

 

Blog 14: Gastblog Fiduciam: De Nederlandse overbruggingsmarkt in opkomst.

By | Blog, Non bancaire financieringsvormen, Vastgoed financiering

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) 3 blogs gepubliceerd over Direct Lending. Na de theorie is het tijd voor de praktijk. Daarom laten wij een aanbieder van Direct Lending, Fiduciam, aan het woord:

“De markt van overbruggingskredieten staat in Nederland nog in haar kinderschoenen. Ook al neemt de vraag naar deze alternatieve manier van financieringen toe, de mogelijkheden van een overbruggingsfinanciering lijken nog onbekend bij het grote publiek.

 Wat is een overbruggingsfinanciering?
Een overbruggingsfinanciering is een korte-termijn lening die veelal wordt gebruikt door het MKB en ondernemers om in vastgoed te investeren. Het idee is dat de overbruggingsfinanciering de vastgoedbelegger de tijd geeft om een reguliere financiering te regelen.
Fiduciam verstrekt overbruggingsfinancieringen waarbij commercieel, semi-commercieel en residentieel vastgoed als onderpand kan dienen. Dit betekent niet dat de gelden van het krediet alleen gebruikt kunnen worden om in vastgoed te investeren. De mogelijkheden zijn breder.

Voorbeeld 1: Wanneer heb je een overbruggingsfinanciering nodig?
Een vastgoedbelegger heeft een goede investeringsmogelijkheid en dient hiervoor een pand aan te kopen. Echter heeft hij hiervoor een afname deadline van twee weken. Zijn huidige financier heeft interesse om een krediet te verstrekken, helaas durft de belegger het risico niet te nemen dat dit voor de afname deadline rond is. De belegger sluit hiervoor een overbruggingsfinanciering af met een looptijd van één jaar en is hiermee in staat het pand aan te kopen voor de gewenste deadline. Het biedt zijn reguliere bank de lange termijn financiering rond te krijgen binnen enkele maanden, waarmee de belegger zijn overbruggingsfinanciering kosteloos kan aflossen.

Voorbeeld 2: Beleggings- & acquisitiefinanciering
Een andere klant, een vastgoedondernemer, bezit een multi-tenant bedrijfsgebouw. Vrij van hypotheek. Er kwam een goede investeringsoptie op zijn pad, echter gezien de commerciële aard van deze investering zag zijn reguliere financier hiervan af. Door op het multi-tenant bedrijfsgebouw een eerste recht van hypotheek te vestigen werd de belegger in staat gesteld het nieuwe bedrijfsgebouw aan te kopen. Dit gaf de ondernemer genoeg tijd om vervolgens waarde toe te voegen middels nieuwe huurders waardoor de kans op een herfinanciering bij zijn reguliere financier enorm is toegenomen.

Voorbeeld 3: Investering in productielijn
Een internationale onderneming in de voedselsector zocht financiering om een nieuwe productielijn op te zetten. Gezien de tijdelijke aard van de financieringswens, was een overbruggingsfinanciering de juiste oplossing voor deze klant. Deze kon worden verstrek door middel van een beleggingsfinanciering, waarbij een eerste recht van hypotheek als zekerheid diende.

Voorbeeld 4. Financiering aandelentransactie
Geen constante huurstroom? Ook dan is een overbruggingsfinancier mogelijk. Een ondernemer legde de vraag voor om een aandelentransactie te financieren. Een eerste recht van hypotheek op een pand in Amsterdam diende als onderpand voor deze transactie, echter zonder huurinkomsten. Dit was mede mogelijk, omdat de rente werden gefinancierd uit eigen inbreng van de ondernemer.

Voorbeeld 5: Transformatieprojecten / bouwfinanciering
Actueel in de onroerend goed markt is de toename van zogeheten transformatieprojecten. Daarop passen bij uitstek overbruggingsfinancieringen. Een voorbeeld is een recente transformatie van een project van grote monumentale zorgwoningen naar studenten kamers. De ontwikkelaar was al eigenaar van het te transformeren pand en had een financiering nodig om de bouw te realiseren. De financiering kon worden verstrekt op basis van de destijds actuele waarde van het pand. Vervolgens groeide de financiering in tranches mee met de verbouwing. Nog voor het afronden van de transformatie toonden andere financiers interesse om de overbruggingsfinanciering definitief over te nemen.”

Afrondend
De cases lopen uiteen, maar zijn slechts een kleine greep uit de mogelijkheden.  Een overbruggingsfinancier als Fiduciam staat open voor velerlei financieringsvragen.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Stichting MKB Financiering

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Blog 13: Direct lending: De kenmerken.

By | Blog, Direct lending, Non bancaire financieringsvormen

Dit is het derde blog in de serie over Direct Lending.

Grote bedrijven hebben toegang tot de kapitaalmarkt, waarop zij bijvoorbeeld obligaties kunnen uitgeven. MKB heeft die toegang niet en was traditioneel daarom meer aangewezen op bancaire financiering. Met de opkomst van non-bancaire aanbieders van financiering beschikt ook het MKB inmiddels over meer financieringsinstrumenten dan alleen bancair. Direct lending (verder in dit blog: DL) is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk doen zij dit via fondsen en platforms. In de voorgaande blogs zijn wij ingegaan op het ontstaan van DL, de vragen, welke bedrijven er gebruik van kunnen maken en hoe de aanvraagprocedure werkt. In dit blog gaan wij in op de specifieke kenmerken van financieren via DL:

 • Non-bancair
  DL is een financieringsvorm zonder betrokkenheid van een bank.
 • 1 loket
  De presentie van een Direct Lender in de markt is via een fonds of platform. Bij dat loket kan de ondernemer die financiering zoekt terecht. De individuele klant merkt niet dat achter dat loket de funding van de Direct Lender zelf plaatsvindt door meerdere institutionele beleggers en investeerders. Voor hen is DL een beleggingsproduct.
 • Niche-spelers / Partiële financiering
  Het aantal aanbieders is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met name heeft dit geleid tot nieuwe spelers die zich op een specifieke niche in de markt richten. Bijvoorbeeld: werkkapitaalfinanciering tot € 250.000, groeifinanciering door middel van een langlopende blanco lening, overbruggingsfinanciering op onroerend goed, et cetera. Niche spelers opereren op hun specifieke terrein veelal snel en ruimhartig.
 • Doorlooptijd
  Met name de nichespelers werken snel. Als beoordeling van een financieringsaanvraag plaatsvindt op basis van algoritmen krijgt de aanvrager binnen 24 uur uitsluitsel. Maar ook wanneer beoordeling anderszins plaatsvindt is de doorlooptijd bij de nichespelers kort (enkele dagen).
  De aanvraagprocedure bij Direct Lenders die breder opereren en (nagenoeg) de volledige bedrijfsfinanciering van een onderneming verstrekken vergt meer tijd. Bij deze verstrekkers is de procedure maatwerk en vinden er ook gesprekken plaats tussen geldverstrekker en ondernemer. De doorlooptijd wordt dan mede beïnvloed door de voorbereiding van en informatievoorziening door de ondernemer. Dan helpt het als deze zich laat begeleiden door een gespecialiseerde financieringsadviseur (zie ook het naschrift onder deze blog).
 • Vaste lening
  De financiering wordt verstrekt in de vorm van een vaste lening, met vooraf afgesproken looptijd, aflossingsschema en rente.
 • Zekerheden
  Ook hier zie je verschillend beleid bij verschillende verstrekkers. Een aantal financiers verstrekt bewust blanco leningen, zonder zekerheden. Dat is gemakkelijk en vereist nauwelijks afstemming met andere financiers. Blanco financieringen zijn hoger geprijsd dan leningen met zekerheden. Er zijn ook direct lenders die wel werken met zekerheden. Waar nodig gaat dit in overleg andere financiers (veelal de bank). Banken raken gewend aan de nieuwe financiers. Maar de samenwerking op het terrein van (verdeling van) zekerheden kan nog wel verbeteren. Dit is één van de aandachtspunten van Stichting MKB Financiering (SMF).

Bij SMF zijn meerdere Direct Lenders aangesloten. In de komende periode bieden wij de bij SMF aangesloten partners de gelegenheid om gastblogs  te verzorgen. Die blogs geven extra inzicht in de verschillende mogelijkheden van Direct Lending in de huidige markt.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Stichting MKB Financiering

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714