Category

Nieuws

We blijven het graag uitleggen

By | Nieuws

De belangrijkste wens voor 2020 van Stichting MKB Financiering (SMF) en voorzitter Ronald Kleverlaan als het gaat om mkb-financiering is dat aan het eind van dit jaar een dubbel aantal ondernemers begrijpt wat de mogelijkheden zijn op het gebied van non-bancaire financiering. Dat was zijn belangrijkste boodschap in zijn interview in de ONL Podcast.

‘Vroeger ging je als ondernemer naar de bank voor financiering. Tegenwoordig zijn er veel meer financiering varianten zonder bank beschikbaar. Hierdoor kun je meer bereiken’ en ‘het is zonde voor de innovatiekracht van Nederland dat mkb-ondernemers nu niet investeren, alleen maar omdat ze bij de bank geen krediet kunnen krijgen. Ik wil dat meer ondernemers zich breder gaan oriënteren en de juiste financiering vinden voor hun sector en levensfase van het bedrijf. Want daarmee kun je groeien’. Dit zegt Ronald Kleverlaan tegen Hans van Biesheuvel in de Podcast van ONL.

Ook in de informatieve podcast, die te beluisteren is via Spotify en SoundCloud, vertelt de SMF voorzitter over alles wat ondernemers moeten weten over de non-bancaire financieringsmarkt, inclusief de laatste groeicijfers, nieuws over mkb financieringsadviseurs, hoe je de juiste financiering kunt vinden en over het Erkend MKB Financier keurmerk, inmiddels is uitgegeven aan elf partijen, waarmee betrouwbare mkb financiers kunnen worden herkend.

Weer minder verstrekte leningen, MKB teert in op financiële reserves

By | Nieuws

De Financieringsmonitor die deze week door het CBS gepubliceerd is, bevatte volgens Stichting MKB Financiering weer interessante cijfers en opvallende trends. Het aantal bedrijven dat behoefte had aan financiering is gedaald van 24% in 2018 naar 20% in 2019. Een niet zo’n fraaie trend want als het MKB minder behoefte aan leningen heeft dan wordt er ook minder geïnvesteerd en komt de economische groei onder druk. 

Bedrijven teren in op buffers
Nu blijkt ook uit de Financieringsmonitor dat de MKB bedrijven op hun eigen financiële buffers als ingehouden winst en privévermogen interen, terwijl ze eigenlijk in goede tijden buffers zouden moeten opbouwen voor economische tegenwind, zie ook de waarschuwing van MKB Nederland.

Slecht 37% vrouwelijke ondernemers krijgt financiering
Uit het rapport blijkt dat vooral vrouwelijke ondernemers de weg naar financiering lastig weten te vinden. Slechts 37% van de vrouwelijke ondernemers die aangeven op zoek te zijn naar financiering, ontvangen daadwerkelijk financiering. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat zij niet de juiste weg kunnen vinden en in het aanvraagproces, of na een afwijzing van een bank stranden in hun zoektocht. De alternatieve mogelijkheden zijn nog onbekend.

Niet meer dan 12% wordt doorverwezen naar alternatieve vormen van financiering
Van de ondernemers die afgewezen worden door de bank, krijgt slechts 12% informatie over alternatieve aanbieders van financiering. SMF roept banken op om duidelijker te maken welke Erkend MKB Financiers er zijn die mogelijk de ondernemers wel kunnen helpen.

Luister voor nog meer uitleg en duiding over de cijfers van de CBS Financieringsmonitor naar de bijdrage van onze voorzitter Ronald Kleverlaan bij BNR Nieuwsradio via deze link.

 

Overheidsinstrument nodig voor betere financiering MKB

By | Nieuws

Stichting MKB Financiering en ONL voor Ondernemers roepen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een aanvullende financieringsinstrumenten op te zetten voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Afgelopen donderdag werd Invest-NL gepresenteerd. Dit fonds, onder leiding van Wouter Bos, financiert ondernemingen die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Een mooi initiatief om grotere scale-ups te bevorderen. Helaas kan door de randvoorwaarden het overgrote deel van de mkb-bedrijven er geen gebruik van maken! Stichting MKB Financiering en ONL verwachten dat de minister snel met aanvullende maatregelen komt om de toegang tot financiering voor het mkb te verbeteren. De cijfers liegen er niet om: er is marktfalen op de financieringsmarkt voor het mkb. Als Invest-NL niet kan voorzien in de individuele financieringsbehoefte van mkb-bedrijven, dient de minister andere instrumenten te ontwikkelen om te zien hoe de toegang tot financiering voor het mkb effectief kan worden verbeterd.

Nederland scoort slecht als het gaat om de financieringspositie van het mkb. Zo zijn banken terughoudend in de kredietverstrekking. De gemiddelde investeringsaanvraag vanuit het mkb bedraagt ‘slechts’ honderdduizend euro, een bedrag dat door veel banken simpelweg niet meer wordt uitgeleend. Nederland bungelt hierdoor vergeleken met andere landen uit de eurozone onderaan de lijstjes als het gaat om ondernemersfinanciering. In toenemende mate is het mkb daarom afhankelijk geworden van alternatieve financieringsvormen. Gelukkig groeit, en professionaliseert, de alternatieve financieringsmarkt snel. Maar om aan het grote aantal kredietaanvragen te voldoen kunnen de alternatieve financiers nog wel wat ondersteuning gebruiken.

De minister heeft vanuit het parlement meermalen expliciet meegekregen ervoor te zorgen dat ook het mkb, zoals start-ups en scale-ups, aanspraak moeten kunnen maken op Invest-NL. Ook vanuit meerdere stakeholders werden zorgen geuit dat het fonds straks enkel zou voorzien in de financiering van grote projecten. Wie deze zorgen uitte kon rekenen op geruststellende woorden van de minister. Maar op de dag van lancering bleken dit loze woorden te zijn. Met de verkondiging dat er een minimale investeringsdrempel van 5 miljoen komt te liggen op financiering, maakte CEO Wouter Bos een einde aan een van de oorspronkelijke doelstellingen van Invest-NL. Wil je als mkb-bedrijf aanspraak maken op financiering vanuit Invest-NL, dan moet je naast de investeringsdrempel van 5 miljoen ook een minimaal even groot deel financieren via een andere weg. Dit resulteert erin dat een mkb-bedrijf pas in aanmerking komt voor financiering wanneer zij een investering wil doen van minimaal 10 miljoen euro en hiervan 5 miljoen via andere wegen kan ophoesten. 

Dit is voor een groot deel van de kansrijke groeiprojecten van het mkb niet nodig of niet haalbaar. Andere bestaande overheidsinstrumenten zijn vaak log en/of duur. Er is een overheidsinstrument nodig dat alternatieve financiers effectief kan steunen. En financiers aanmoedigt om meer mkb van financiering te voorzien. De British Business Bank financiert mee bij mkb-leningen en verschaft ook kapitaal aan alternatieve financiers die zich richten op het mkb. Een initiatief zoals dit zou mkb financiering in Nederland sterk bevorderen. Stichting MKB Financiering en ONL roepen de Minister op om dit te onderzoeken en snel met een oplossing te komen voor het Nederlandse mkb.

Één jaar Stichting MKB Financiering

By | Nieuws

De mkb financieringsmarkt is sterk in beweging. Er komt steeds meer financiering beschikbaar voor ondernemers
om te investeren in groei en innovatie. Daarbij komen er steeds meer gespecialiseerde aanbieders
die financieringen aanbieden die beter aansluiten bij de levensfase of diversiteit van de bedrijven. Daardoor
wordt het nog belangrijker voor ondernemers om de juiste combinatie van financieringen te vinden. De snelle
opkomst van gespecialiseerde mkb financieringsadviseurs juich ik dan ook erg toe en steunen we graag.

Ronald Kleverlaan (voorzitter Stichting MKB Financiering):
We zijn met Stichting MKB Financiering afgelopen jaar gestart om deze ontwikkelingen te versnellen. In dit eerste jaar zijn al onze verwachtingen overtroffen. Het enthousiasme en de steun vanuit de politiek, financiers, ondernemers en adviseurs was heel positief en gaf ons veel enthousiasme en energie. De wens binnen de sector om hierin samen te werken met concurrenten was voor mij ook bijzonder om te ervaren. Deze organisaties
durven over hun eigen grenzen heen te stappen voor het algemene maatschappelijke belang en wilden hier actief aan bijdragen.

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om een start te maken om de mkb financieringsmarkt verder te professionaliseren en ondernemers en adviseurs te ondersteunen in de zoektocht naar de juiste financiers. Persoonlijk ben ik erg enthousiast om te zien dat niet
alleen de nieuwe aanbieders, maar ook de bestaande partijen in financiële sector en de politiek de activiteiten voor een bredere mkb financieringsmarkt steunen. Door deze ondersteuning kunnen we de komende jaren werken aan een meer inclusieve mkb financieringsmarkt
waardoor ondernemers met diverse achtergronden, in verschillende levensfases en omvang van ondernemingen allemaal passende financiering kunnen vinden. De introductie en brede steun van het keurmerk “Erkend MKB Financier” zorgt nu al voor een kwaliteitsverbetering
en meer transparantie in de sector.

Komend jaar gaan we deze activiteiten nog verder oppakken en gaan we ook werken aan de introductie van een keurmerk voor de mkb financieringsadviseur. Persoonlijk verwacht ik hier veel van, omdat hiermee ondernemers met de juiste ondersteuning eenvoudiger de weg kunnen vinden naar de juiste financiering. Het zou mooi zijn als we in 2025 de mkb financieringsmarkt werkelijk hervormd hebben, zodat elke ondernemer
met een goed plan de financiering ontvangt die hij of zij nodig heeft om te groeien of te innoveren.

Lees het jaarverslag van Stichting MKB Financiering hier:

Start van werkbezoeken Tweede Kamerleden aan mkb financiers

By | Nieuws

Om politici meer kennis bij te brengen over het veranderende mkb financieringslandschap, is Stichting MKB Financiering samen met ONL gestart met het organiseren van werkbezoeken voor Tweede Kamerleden. Hierbij gaan we langs bij non-bancaire mkb financiers, waarbij ook ondernemers die door hen gefinancierd zijn, uitgebreid aan het woord komen.

Voldaan en Collin Crowdfund
Afgelopen week was het eerste werkbezoek gepland van VVD kamer lid Thierry Aartsen die op bezoek ging bij Voldaan en een daarnaast een bezoek bracht aan Collin Crowdfund. Ook Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL, was hierbij aanwezig. Door zijn dagelijkse contact met ondernemers ziet hij ook de noodzaak om de toegang tot financiering voor het mkb op de politieke agenda te plaatsen.

De komende maanden zal er regelmatig met politici het land in gegaan worden om hen in aanloop naar de komende Tweede Kamer verkiezingen bij te praten over de ontwikkelingen binnen de mkb financieringsmarkt en de gewenste aanpak om financiering voor het mkb bereikbaar te houden.

EenVandaag
Vanwege de nieuwe focus van het VVD op het mkb in de aanloop naar de komende verkiezingen, was er ook een cameraploeg van EenVandaag aanwezig voor de uitzending van zaterdagavond.

KvK gids voor bedrijfsfinanciering

By | Nieuws

Door de toename van het aantal geldverstrekkers dreigen ondernemers en hun adviseurs het overzicht te verliezen. Wanneer schakel je welke financier in? De markt heeft behoefte aan educatie en voorlichting op dit terrein. Om in die behoefte te voorzien lanceert de Kamer van Koophandel  haar nieuwe digitale  KvK gids voor bedrijfsfinanciering. Deze gids geeft inzicht in de verschillende non-bancaire geldverstrekkers en hun kenmerken. Het persbericht vermeldt onder meer:

“.. De KVK-gids is tot stand gekomen met medewerking van het Ministerie van EZK en de Stichting MKB Financiering. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat zegt in het voorwoord dat de gids “inzicht geeft in de vele wegen die tot financiering kunnen leiden”.  Volgens directeur Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering is de financieringsmarkt sterk in ontwikkeling: “Meer dan ooit gaat de stelling op: voor elk goed plan is een passende financiering beschikbaar! ”..”

De gids is een waardevol hulpmiddel voor alle ondernemers en hun adviseurs die zich oriënteren om een zakelijke financiering aan te vragen.

De gids sluit perfect aan bij de ontwikkelingen in de markt van geldverstrekkers en van financieringsadviseurs. Tijdens het congres “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt” ontving Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting MKB Financiering het eerste en enige geprinte exemplaar van de KvK gids.

Interesse in de KvK gids bedrijfsfinanciering?     Download het hier: www.kvk.nl/gidsbedrijfsfinanciering

Erkend MKB Financier- keurmerk bevestigt professionalisering financieringsmarkt

By | Nieuws

Om kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de mkb financieringsmarkt te bevorderen, komt Stichting MKB Financiering met het keurmerk Erkend MKB Financier. Dit keurmerk ontvangt een mkb financier bij het voldoen aan de belangrijkste eisen op het gebied van verantwoord en passend financieren van mkb ondernemers en ZZP’ers. Stichting MKB Financiering heeft vandaag de eerste 11 financiers bekend gemaakt die het keurmerk hebben ontvangen.

Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering: “Deze organisaties onderscheiden zich in de mkb financieringsmarkt en bieden een financieringsoplossing van kwaliteit, geleverd door een professionele organisatie en met transparante voorwaarden en tarieven. Hiermee leveren zij toegevoegde waarde voor het mkb. Het keurmerk biedt houvast voor ondernemers en adviseurs op zoek naar een betrouwbare financier.

Via microkrediet, crowdfunding, leasing, direct lending en factoring komt er steeds meer financiering beschikbaar voor het mkb. Voor ondernemers en adviseurs is het echter lastig om inzicht te krijgen in de kwaliteit en professionaliteit van deze aanbieders.

Stichting MKB Financiering (SMF) heeft om die reden het initiatief genomen om in overleg met ondernemersnetwerken, toezichthouders, banken en non-bancaire financiers een gedragscode op te stellen voor verantwoord en passend financieren. Deze Gedragscode MKB Financiers is op 3 april gepubliceerd, waarna de eerste financiers zich hebben gemeld voor een onafhankelijke audit. Financiers die voldoen aan de gedragscode en de audit positief afronden, ontvangen het keurmerk Erkend MKB Financier.

11 financiers ontvangen keurmerk
De afgelopen maanden is bij de eerste groep mkb financiers getoetst of zij voldoen aan de eisen in de gedragscode. De audit is uitgevoerd door Jaap Koelewijn als onafhankelijk expert en bestuurslid van SMF.

Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode en bestuurder Governance SMF die de audit heeft uitgevoerd: “Tijdens de uitgevoerde audits heb ik niet alleen gelet op de kwaliteit van de formele processen, maar ook op de intrinsieke motivatie om verantwoord te financieren. Ik was positief verrast over deze eerste groep van financiers die goed kijken naar de juiste manier om financiering in de financieringsmix op te nemen voor het mkb.”

Tijdens de audit zijn de financiers onder andere getoetst op gehanteerde maximale rentetarieven, actieve transparantie over kosten en vergoedingen die betaald worden aan adviseurs, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en het vragen van passende zekerheden.

Uiteindelijk ontvangen 11 organisaties als eerste het keurmerk. Dit zijn Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, FundIQ, Geldvoorelkaar, NPEX, October, Qredits, Spotcap en Voldaan.

Jaarlijks wordt gecontroleerd of de financiers nog voldoen aan de eisen van het keurmerk. Het bestuur van SMF zal toezien op naleving van de uitgangspunten. Op basis van ontwikkelingen in de markt kunnen de voorwaarden voor de gedragscode en bijbehorend keurmerk verder worden aangescherpt.

Onafhankelijk klachtenloket, transparantie en verantwoord communiceren
Alle mkb financiers die het keurmerk ontvangen, hebben zich ook aangesloten bij Kifid, het onafhankelijk klachtenloket voor klachten over financiële dienstverleners. Dit is een voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen. Via het klachtenloket kunnen ondernemers op een laagdrempelige manier een klacht indienen over een financier. 

Evenement: Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt

By | Nieuws

Uit het rapport ‘Verkenning keurmerk financieringsadviseur mkb‘ is gebleken dat de meeste partijen zoals financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers positief staan ten opzichte van zowel een keurmerk als van de realisatie van een beroepsgroep. Om een inzicht te geven in het beroep financieringsadviseur en de veranderende financieringsmarkt organiseert Stichting MKB Financiering een evenement met diverse sprekers.

Datum en tijd:
di 29 oktober 2019
14:00 – 19:00 CET

Locatie:
Muntgebouw Utrecht
90 Leidseweg
3531 BG Utrecht

Voor wie?
Financieringsadviseurs en daaraan gerelateerde partijen zoals accountants, financiers, opleiders, advocaten en regelgevingsinstanties.
Accountants aangesloten bij NBA ontvangen 3 PE uren voor dit evenement. 

Onderstaand het voorlopige programma:
14.00-14.30 Ontvangst
14.30 – 14.55 Introductie Stichting MKB Financiering
15.00- 15.25 Het belang van een keurmerk en van een goede adviseur
15.30- 15.55 Provisiestructuren binnen de zakelijke adviesmarkt
16.00-16.30 Pauze
16.30- 16.55: Verkenning keurmerk en beroepsgroep financieringsadviseur
17.00- 17.25: De nieuwe rol van zakelijke adviseurs bij banken
17.30 – 17.55: Model stapelfinancieringen voor adviseurs
18.00-19.00: Borrel

Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom nu alvast je tickets via deze website.

Verkenning keurmerk financieringsadviseur mkb

By | Nieuws

Op het gebied van financieringsadvies voor het mkb gaat er veel goed maar er is ook veel dat nog niet is geregeld. In hoeverre is het wenselijk dat een financieringsadviseur door zowel financier als ondernemer wordt betaald? Of dat er geen kennisvereisten bestaan voor adviseurs? Een keurmerk kan een nuttige bijdrage vormen aan het verbeteren van financieringsadvies aan ondernemers. Dat is de voornaamste uitkomst van de verkenning naar een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Een eerste belangrijke stap is het bouwen aan een beroepsgroep van financieringsadviseurs. De meeste partijen zoals financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers staan positief ten opzichte van zowel een keurmerk als van de realisatie van een beroepsgroep.

Download hier het rapport: Verkenning Keurmerk Financieringsadvsieur MKB
Wil je meer weten over de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep meld je dan aan voor onze blogs.

De laatste jaren zijn er veel veranderingen in het financieringslandschap voor mkb die van invloed zijn op financieringen voor mkb ondernemers. In dat kader heeft Stichting MKB Financiering het initiatief genomen om een verkennend onderzoek te doen naar het nut en de noodzaak van een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Bijgaand een samenvatting van de voornaamste bevindingen.

Onderzoek bij banken, financieringsadviseurs, ondernemers en toezichthouders

Alle gesproken financieringsadviseurs mkb staan positief ten opzichte van een keurmerk om zich daarmee kwalitatief te onderscheiden richting ondernemers en financiers. Dit geldt ook voor opleidingsorganisaties en overige stakeholders. Ondernemers zien een keurmerk als een ‘nice to have’. Bij financiers varieert de houding ten aanzien van een keurmerk, zowel bij bancair als non-bancaire financiers. Het belang van intermediairs is groot en neemt toe maar tegelijk lijken de meeste financiers nog geen onderscheid te willen maken tussen financieringsadviseurs met of zonder een keurmerk.

Met name toezichthouders zien bij kleinere ondernemingen paralellen met de particuliere markt en lijkt er behoefte aan een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb.

Eerste stap is het ontwikkelen van een beroepsgroep met gedragscode

Financieringsadviseurs mkb zijn voor een gedragscode met daarin richtlijnen ten aanzien van transparantie en nagenoeg allen zijn voor het afschaffen van kick back vergoedingen. Het verstrekken van documentatie en regels vanuit een keurmerk kan bijdragen aan een betere dienstverlening aan ondernemers. Onafhankelijke adviseurs willen meer vrijheidsgraden dan formules. Ook de overige partijen vinden een gedragscode, met daarin afspraken tussen adviseur en ondernemer, van belang. In de praktijk blijkt dat er veel financieringsbegeleidingen plaatsvinden zonder afspraken.

Kennis opdoen binnen netwerken

Financieringsadviseurs mkb zijn terughoudend ten aanzien van permanente educatie. Dit moet op een laagdrempelige manier worden ingevuld en ze vinden een ‘netwerk’ bijeenkomst een goede manier om dit in te vullen. Tegelijk willen ze wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en netwerken. Accountants vinden het belangrijk dat, gezien het belang van permanente educatie in hun sector, dat er hiervoor vrijstellingen komen. Voor veel andere stakeholders speelt permanente educatie nauwelijks een rol.

Toetsing en klachtenregeling

Alle partijen hechten belang aan onafhankelijk toetsing en een drempel alvorens certificering plaatsvindt. Met name kennis en in mindere mate integriteit zijn kernelementen om in elk geval te examineren. Soms worden adviseurs, met name door non-bancaire financiers, gescreend. Alle stakeholders achten een klachtenregeling essentieel voor een keurmerk. Opvallend is echter ook het belang dat wordt gehecht aan een vorm van klantwaardering zoals een rating.

Download hier het persbericht.

Wil je meer weten over het onderzoek of de activiteiten van de Stichting MKB Financiering, neem dan contact op met Ronald Kleverlaan op telefoonnummer 06 28 25 44 52 of mail naar ronald@stichtingmkbfinanciering.nl

Onderzoek non-bancaire financiering 2018

By | Nieuws

Non-bancaire financiering is in Nederland de afgelopen jaren sterk gegroeid en is nu de experimentele fase voorbij. Stichting MKB Financiering heeft een onderzoek gedaan naar de omvang van de non-bancaire financiering in Nederland. De sector heeft nu een serieuze positie in de mkb financieringsmarkt ingenomen. Met ruim €1 miljard aan verstrekte financieringen via crowdfunding, direct lening, kredietunies en non-bancaire aanbieders van factoring en lease zijn in 2018 minimaal 12.939 mkb bedrijven aan financiering gekomen. Vooral bij kleinzakelijke financieringen onder €1 miljoen blijkt non-bancaire financiering sterk te groeien en een behoefte in te vullen in de markt. Volgens de verwachtingen zal in 2022 minimaal 1/3 van deze financieringen buiten banken om verstrekt worden.

 Grote diversiteit in aanbod van non-bancaire financiering

In 2018 is er in totaal meer dan €1 miljard verstrekt aan het mkb via non-bancaire financiering. Dit is een groei van 51% ten opzichte van 2017 toen er €676 miljoen verstrekt werd. Het aantal bedrijven dat non-bancaire financiering heeft ontvangen in 2018 was 12.939. In 2017 was dit nog 7.316. Dit is een stijging van 76%. De markt van non-bancaire financiering in Nederland is zeer divers en bestaat uit crowdfunding (23%), kredietunies (1%), direct lending (21%), MKB Beurs (2%), lease (24%) en factoring (29%).

Financieringslandschap < €1 miljoen (kleinzakelijke financieringen)

Binnen het onderzoek is aanvullend onderzoek gedaan naar de mkb financieringsmarkt van aanvragen < € 1 miljoen (kleinzakelijke financieringen), omdat daar de meeste nieuwe aanbieders zich op richten. Deze financieringen worden voornamelijk aangevraagd door bedrijven met een jaaromzet tot €5 miljoen. De totaal verstrekte non-bancaire financiering van financieringsaanvragen onder €1 miljoen in 2018 was €873 miljoen. Dit is een stijging van 50% ten opzichte van 2017 (€582 miljoen). Afgelopen jaar werd 8% van de mkb financieringen onder €1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt.

Inschatting financieringslandschap < €1 miljoen tot 2022

De totale omvang van non-bancaire financieringen aan kleinzakelijke klanten onder de miljoen stijgt naar verwachting in 2022 naar €4,4 miljard. De omvang van de bancaire verstrekkingen onder de €1 miljoen daalt naar verwachting in 2022 naar €8,3 miljard. Per saldo is de inschatting dat in 2022 circa 35% van de totale financieringen aan kleinzakelijke mkb klanten (< €1 miljoen) uit non-bancaire financieringen bestaan.

Aantal bedrijven financieringslandschap < 1 miljoen

Het aantal kleinzakelijke klanten die non-bancaire financiering heeft verkregen was in 2018 12.839. Dit is een groei van 76% ten opzichte van 2017 (7.279 bedrijven). Volgens de Financieringsmonitor 2018 hadden er 57.430 mkb bedrijven een financieringsbehoefte. In totaal heeft 22% van de bedrijven met financieringsbehoefte een non-bancaire financiering ontvangen.

 

Download hier het hele onderzoeksrapport: Rapport non-bancaire financiering 2018.*

* Op 18 juli 2019 is er een nieuwe versie online gezet van het rapport met enkele kleine wijzigingen.