Monthly Archives

juli 2019

Blog 12: Direct lending: Niet onder één noemer te vangen. 

By | Blog, Direct lending, Non bancaire financieringsvormen

Dit is de tweede blog in de serie over Direct Lending. Direct lending (verder in dit blog: DL) is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk doen zij dit via fondsen en platforms. In dit blog gaan wij in op de volgende vragen:

 • Voor welke soort investering is financiering via DL geschikt?
 • Welke bedragen kun je via DL lenen?
 • Hoe werkt DL: hoe vraag je financiering aan en hoe vinden de beoordeling en afhandeling plaats?

Voor welke soort investering is financiering via DL geschikt?

Investeringsplannen? Geld nodig voor bedrijfsuitrusting? Verbouwingsplannen? Extra werkkapitaal nodig voor inkoop en verdere groei? Behoefte aan vermogensversterking? Of overnameplannen? Direct Lending is geschikt voor al deze investeringen. Veel DL aanbieders hebben een specialisatie. De één richt zich meer op groei en werkkapitaal, de ander op materiële vaste activa. Zo is er een platform dat zich heeft gespecialiseerd in bedragen tot € 300.000 met een maximale looptijd van 24 maanden. Een ander verstrekt juist bedragen vanaf € 250.000, op langdurige en achtergestelde basis, waardoor je de vermogenspositie van de onderneming kan versterken. Een andere specialistische geldverstrekker stelt financiering beschikbaar voor tijdelijke overbrugging voor de herontwikkeling van onroerend goed. Kortom: DL is voor elke kredietbehoefte toepasbaar. De meeste geldverstrekkers hebben een eigen specialisatie: dus de aard van de financieringsbehoefte bepaalt mede welke verstrekker bij jou past.

Welke bedragen kun je via DL lenen?

Elke geldverstrekker heeft zijn eigen bereik. Waar de één leningen verstrekt tot € 250.000 start een ander vanaf € 1 miljoen. Met andere woorden: ook voor de hoogte van bedragen geldt dat DL breed toepasbaar is. Van het aanbod ligt 95% in de range van enkele tienduizenden euro’s tot circa € 10 miljoen.

Hoe werkt DL: hoe vraag je financiering aan en hoe vindt vervolgens beoordeling en afhandeling plaats?

Alle verstrekkers zijn bereikbaar via het internet. DL geldverstrekkers nodigen de kredietvrager uit om een online vragenlijst in te vullen en deze aan te vullen met het uploaden van specifieke documenten. De geldverstrekker geeft op haar website aan wat de vervolgprocedure is. Bij financieringsbedragen onder € 500.000 vindt veelal de volledige beoordeling plaats op basis van de online verstrekte gegevens en heeft de aanvrager binnen 1 à 2 dagen definitief uitsluitsel. Bij de grotere financieringen kan het proces meer individueel en persoonlijk zijn. Dan heeft de ondernemer de gelegenheid zijn plannen in een persoonlijk gesprek toe te lichten. De doorlooptijd van de financieringsaanvraag vergt dan extra tijd. De beoordeling en het financieringsarrangement zijn in deze situatie meer maatwerk.

De conclusie van dit blog vind je terug in de titel:

Direct Lending is een breed begrip waaronder veel geldverstrekkers vallen. Het is bruikbaar voor veel financieringsvraagstukken. Toepasbaar voor kleine en grote bedragen. Bij de ”kleinere” bedragen is het aanvraag- en fiatteringsproces (grotendeels) gestandaardiseerd en geautomatiseerd, waardoor de aanvraagprocedure maximaal enkele dagen vergt. Bij grotere financieringen is een meer individueel proces mogelijk. Kortom: DL is een begrip dat niet onder één noemer is te vangen.

In de komende blogs gaan wij hier nader op de kenmerken en de voor- en nadelen van DL. Geïnteresseerd in de blogs van SMF? Schrijf je dan hier in.

Stichting MKB Financiering

Direct Lending is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”. Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wil je zéker zijn van een plaats? Meld je nú hier aan.

Blog 11: Direct lending: een groeier en een blijver.  

By | Blog, Direct lending, Non bancaire financieringsvormen

De markt van non-bancaire financiering van MKB bedrijven groeit al jaren. Niet alleen het aantal aanbieders neemt toe, ook de verscheidenheid aan aanbieders neemt toe. In de voorgaande weken is aandacht besteed aan crowdfunding. In de komende weken leggen wij de focus op een andere financieringsbron centraal: direct lending.

 Geschiedenis

Oorspronkelijk wordt met “Direct lending” bedoeld de financiering die rechtstreeks door een institutional (of een andere, vaak grotere, onderneming) wordt verstrekt aan een bedrijf, zonder tussenkomst van een bank. Het achterwege laten van de tussenschakel banken maakt direct lending tot een efficiënt en voor alle partijen profijtelijk proces. Eén van de drijfveren achter deze trend is de lage rente in de westerse economieën. De verwachting is dat deze extreem lage rente nog jaren voortduurt. Daardoor zoeken institutionele beleggers en andere over-liquide ondernemingen naar nieuwe mogelijkheden tot investeren. Aldus is investeren in het MKB in het vizier gekomen. Omdat de investeringsbedragen in individuele ondernemingen te gering, te bewerkelijk en te risicovol zijn, zijn nieuwe vormen ontstaan: MKB fondsen en financieringsplatforms. Deze fondsen en platforms vormen voor MKB ondernemers het loket naar de achterliggende geldverstrekkers. Het fonds of platform verzorgt de financieringsbeoordeling en de administratieve afhandeling van de financieringsvraag, terwijl achterliggend één of meerdere institutionals, bedrijven en zelfs ook banken, gezamenlijk voor de funding zorgdragen. De oorspronkelijke vorm van direct lending (1 op 1) bedraagt in Europa vele tientallen miljarden. De MKB variant is een logische  ontwikkeling, die zeer snel groeit. In Nederland werd in 2018 meer dan € 200 miljoen verstrekt (Rapport SMF: onderzoek non-bancaire financiering 2018).

Voor onze blogs gaan wij uit van de volgende definitie van direct lending voor het MKB:

Direct lending is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk werken soms meerdere geldverstrekkers samen die tezamen geld investeren in een fonds of platform dat vervolgens als financier optreedt voor ondernemers. 

Voor welke bedrijven is direct lending geschikt?

Direct lending wordt aangeboden door verschillende partijen, in verschillende variante. Elk fonds en platform heeft een eigen focus. Er zijn platforms die zich exclusief richten op financieringen tót € 250.000, anderen richten zich exclusief op bedragen boven € 1 miljoen, Sommigen focussen op werkkapitaal, anderen op hybride financiering door de verstrekking van achtergestelde leningen. Kortom: het aanbod is heel divers en voor nagenoeg elke onderneming toepasbaar.  

In de komende blogs gaan wij hier nader op in: hoe werkt direct lending, wat zijn de procedures, wat zijn de kenmerken en wat zijn de voor- en nadelen. Nog niet ingeschreven voor de blogs van SMF? Klik dan hier.

Stichting MKB Financiering

Congres 29 oktober 

Op 29 oktober organiseert SMF het congres
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”. Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wil je zéker zijn van een plaats? Koop dan nu alvast een ticket

Blog 10: Gastblog October: 5 vragen om de juiste financier te vinden.

By | Blog, Crowdfunding, Non bancaire financieringsvormen

Stichting MKB Financiering (SMF) publiceert een reeks van blogs over crowdfunding. Om de lezers kennis te laten maken met de visie van de aanbieders, de crowdfundingplatforms, is aan enkele platforms de gelegenheid geboden een gastblog te schrijven. Vandaag is het blog geschreven door October.

Alternatieve financiering groeit! Steeds meer ondernemers zien het belang van het diversifiëren van hun financiering. Dat is fijn, want sinds de kredietcrisis in 2008 zijn de financiële markten uit balans. Maar dat betekent ook dat de MKB-er meer keus heeft en soms door de bomen het bos niet meer ziet.

October financiert MKB-bedrijven met behulp van institutionele investeerders (zoals verzekeraars en pensioenfondsen) en particuliere investeerders. Het platform verschilt niet alleen met banken door haar technologie, maar juist door haar transparante en eenvoudige werkwijze. October financiert namelijk zonder zekerheden en de rente die bedrijven betalen wordt volledig doorgegeven aan de investeerder. October ontvangt van de MKB-er een servicefee voor het gebruik van het platform, bij aanvang en gedurende de looptijd van de lening. Investeerders kunnen zonder enige kosten geld uitlenen aan het MKB. Omdat October zowel de onderneming als de investeerder bedient, heeft het platform zorg voor beide belangen.

In de afgelopen blogs las je alles over wat crowdfunding is, hoe het werkt voor ondernemer en investeerder en wat de voor- en nadelen zijn. Maar hoe vind je nu die alternatieve financier die volledig aansluit op jouw behoefte en wensen? Wij hebben de 5 meest belangrijke vragen op een rijtje gezet. Zo kom je tot een short list van kredietverstrekkers die passen bij de financieringsbehoefte van het bedrijf.

1. Hoeveel financiering heb ik (minimaal) nodig en voor hoe lang?
Veel financiers richten zich op een niche en hebben een maximale omvang van de financiering die ze mogen verstrekken. In Nederland zijn deze niches vrij duidelijk afgebakend, met bedragen tot 250 duizend euro, één miljoen euro en financieringen groter dan één miljoen euro. De looptijd hangt vaak samen met het te financieren doel of project. Sommige alternatieve financiers hebben alleen korte looptijden of vaste patronen qua aflossing. De looptijd en het aflossingsschema moeten natuurlijk wel passen bij het project dat je wilt financieren.

2. Ben ik bereid om zekerheden te verstrekken en/of persoonlijk borg te staan?
Bij een groot aantal financiers staat het ontvangen van zekerheden hoog op het lijstje. Echter, het verstrekken van zekerheden of een persoonlijke borg moet een hele bewuste keuze zijn. Zekerheden zijn erop gericht om het verlies van de financier te beperken en/of het commitment van de ondernemer te verhogen. Maar zekerheden beperken ook de flexibiliteit en bewegingsvrijheid die een ondernemer heeft, zowel in praktische zin als ook mentaal. Deze beperking dient natuurlijk wel in verhouding te staan tot wat je als ondernemer ontvangt. Zo zou het bijvoorbeeld aantrekkelijker kunnen zijn om zonder zekerheden of borg te financieren, in ruil voor een iets lager leenbedrag, een iets hogere rente, of bijvoorbeeld een snellere aflossing. Dat biedt je mogelijk meer bewegingsvrijheid, of meer onderhandelingsruimte, juist op momenten dat je het nodig hebt.

3. Hoe hoog is de rente en welke andere kosten worden in rekening gebracht?
De hoogte van de rente zegt veel over de ondernemingen waarop een financier zich richt. De minimale en maximale rente die een financier aanbiedt, geeft direct een goede indicatie of die partij bij je past. Kijk naast de rente ook welke andere kosten in rekening worden gebracht en onder welke voorwaarden die kosten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan kosten die zijn gerelateerd aan vervroegde aflossing of wat er gebeurt wanneer je (tijdelijk) niet kunt voldoen aan de verplichtingen. Rentetarieven en overige kosten zijn online terug te vinden.

4. Waar haalt de financier het geld voor jouw lening vandaan?
Of het kapitaal bij een bank, particuliere investeerders of bij instituten wordt opgehaald, kan van invloed zijn op de snelheid en zekerheid waarmee jouw project kan worden gefinancierd. Met name bij grotere bedragen (boven €1 miljoen) kan dit een belangrijke overweging zijn. En het zegt ook iets over de kwaliteit en reputatie van de financier.

5. Met wie wordt welke informatie gedeeld?
Om de financiering rond te krijgen zul je vertrouwelijk informatie moeten delen met de financier. Het is van groot belang dat de (veelal bedrijfsgevoelige) informatie die met de financierder(s) wordt gedeeld, vertrouwelijk wordt behandeld. In het geval van een kredietplatform komt geselecteerde informatie uiteindelijk op een online portaal terecht. Hierdoor ontstaat er een directe link tussen de reputatie van jouw bedrijf en het platform waar jouw verzoek op verschijnt. Denk dus goed na over hoe je jezelf als bedrijf wilt neerzetten en met welk platform je je bedrijf verbindt.

Deze vragen geven inzicht in hoe je praktisch en gericht op zoek kunt gaan naar een financier naast je traditionele bank. Heb je een lijst met 2 of 3 alternatieve financiers samengesteld? Dan is het van belang om een check te doen op de betrouwbaarheid en reputatie van de financier. Meer weten? October heeft een whitepaper over alternatieve financiering samengesteld.

Over October
October behoort tot de grootste platforms voor MKB-financiering in continentaal Europa. Ga naar www.october.eu voor meer informatie.

Evenement: Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt

By | Nieuws

Uit het rapport ‘Verkenning keurmerk financieringsadviseur mkb‘ is gebleken dat de meeste partijen zoals financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers positief staan ten opzichte van zowel een keurmerk als van de realisatie van een beroepsgroep. Om een inzicht te geven in het beroep financieringsadviseur en de veranderende financieringsmarkt organiseert Stichting MKB Financiering een evenement met diverse sprekers.

Datum en tijd:
di 29 oktober 2019
14:00 – 19:00 CET

Locatie:
Muntgebouw Utrecht
90 Leidseweg
3531 BG Utrecht

Voor wie?
Financieringsadviseurs en daaraan gerelateerde partijen zoals accountants, financiers, opleiders, advocaten en regelgevingsinstanties.
Accountants aangesloten bij NBA ontvangen 3 PE uren voor dit evenement. 

Onderstaand het voorlopige programma:
14.00-14.30 Ontvangst
14.30 – 14.55 Introductie Stichting MKB Financiering
15.00- 15.25 Het belang van een keurmerk en van een goede adviseur
15.30- 15.55 Provisiestructuren binnen de zakelijke adviesmarkt
16.00-16.30 Pauze
16.30- 16.55: Verkenning keurmerk en beroepsgroep financieringsadviseur
17.00- 17.25: De nieuwe rol van zakelijke adviseurs bij banken
17.30 – 17.55: Model stapelfinancieringen voor adviseurs
18.00-19.00: Borrel

Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom nu alvast je tickets via deze website.

Blog 9: Gastblog Collin: Crowdfunding, er is meer mogelijk dan u denkt.

By | Blog, Crowdfunding, Non bancaire financieringsvormen

Stichting MKB Financiering (SMF) publiceert een reeks van blogs over crowdfunding. Om de lezers kennis te laten maken met de visie van de aanbieders, de crowdfundingplatforms, is aan enkele platforms de gelegenheid geboden een gastblog te schrijven. Vandaag is het blog geschreven door Collin Crowdfund.

In dit blog vertellen wij (Collin Crowdfund) u over de mogelijkheden die crowdfunding u als ondernemer kan bieden. Ook geven we inzicht hoe dit bij Collin Crowdfund werkt.

Wie is Collin Crowdfund?

Collin Crowdfund is een crowdfundingplatform dat zich richt op het verstrekken van zakelijke financieringen aan het Nederlandse MKB via de “Crowd”. Collin Crowdfund is opgericht in 2014 en behoort tot de grootste platforms van Nederland. Omdat wij willen bijdragen aan een betere financierbaarheid van het MKB in Nederland, zijn wij één van de founding partners van Stichting MKB Financiering.

Via ons platform worden vraag- en aanbod van financiering bij elkaar gebracht, vanuit onze missie om ondernemers ruimte te bieden via serieuze investeerders. Via ervaren Crowdfund Coaches begeleiden wij de ondernemer in het proces. Tegelijkertijd zijn wij kritisch bij de intake van nieuwe leningaanvragen. Wij willen onze investeerders een verantwoorde investering aanbieden.

Wat is Crowdfunding?

Crowdfunding is een financieringsvorm die sterk groeit in Nederland. In deze gastblog geven wij u een indruk van de mogelijkheden die crowdfunding kan bieden voor uw onderneming.

Voordat wij ingaan op de diverse financieringsopties geven wij u graag nog het volgende mee:  Crowdfunding is meer dan alleen een financiering. Het geeft uw onderneming een grote (social) media exposure en daarmee de kans om nieuwe klanten aan uw onderneming te binden. Het is dus ook een succesvolle vorm van marketing.

De veelzijdigheid van Crowdfunding

De veelzijdigheid is breder dan u misschien zou denken; onderstaand een overzicht:

 • Vastgoedfinanciering; dagelijks ontvangen wij de vraag of (commercieel) vastgoed ook via crowdfunding te financieren is. Dit is zeker mogelijk. Meestal kent een vastgoedfinanciering een looptijd die vanuit het oogpunt van de investeerders aan de lange kant is. Maatwerk in combinatie met een slottermijn biedt de oplossing, waarbij de waarde van het onderpand ten opzichte van de uitstaande lening relevant is.
 • Collin Direct; een financieringsvorm speciaal voor bestaande ondernemingen waarbij een bedrag van € 25.000 – 100.000, – snel digitaal geleend kan worden. Omdat snelheid belangrijk is voor de ondernemer, geven wij bij de aanvraag direct een indicatie af en kunnen we bij een soepel proces binnen enkele werkdagen uitboeken
 • Objectfinanciering; financiering voor bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfswagen, machine of een ander object, waarbij het object als zekerheid dient voor de investeerders;
 • Overnamefinanciering; bij de overname van een organisatie wordt dit veelal pas bekend gemaakt nadat de overname al is afgerond. Hiervoor werken wij samen met ons zusterplatform Knab Crowdfunding om een overbruggingsfinanciering te realiseren;
 • Aflossingsvrije periode; mogelijk wanneer u een onderneming start, of als bij een ingrijpende verbouwing c.q. nieuwbouw het niet mogelijk is om direct te starten met aflossen. Door middel van een aflossingsvrije periode (grace period) creëren we extra liquiditeitsruimte;
 • Seizoen patroon; een financieringsoplossing op maat voor sectoren die te maken hebben met seizoen gevoeligheid. Het terugbetaalschema wordt hierop aangepast.

Wij informeren u graag!

Met deze blog hebben wij u meer inzicht willen geven in de mogelijkheden die crowdfunding u kan bieden. De Crowdfund Coach uit uw omgeving staat u graag te woord! Voor meer algemene informatie:  www.collincrowdfund.nl

Wil je meer weten over SMF, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Je kunt je zelf ook aanmelden voor de blogs. Dan  krijg je een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst.

Verkenning keurmerk financieringsadviseur mkb

By | Nieuws

Op het gebied van financieringsadvies voor het mkb gaat er veel goed maar er is ook veel dat nog niet is geregeld. In hoeverre is het wenselijk dat een financieringsadviseur door zowel financier als ondernemer wordt betaald? Of dat er geen kennisvereisten bestaan voor adviseurs? Een keurmerk kan een nuttige bijdrage vormen aan het verbeteren van financieringsadvies aan ondernemers. Dat is de voornaamste uitkomst van de verkenning naar een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Een eerste belangrijke stap is het bouwen aan een beroepsgroep van financieringsadviseurs. De meeste partijen zoals financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers staan positief ten opzichte van zowel een keurmerk als van de realisatie van een beroepsgroep.

Download hier het rapport: Verkenning Keurmerk Financieringsadvsieur MKB
Wil je meer weten over de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep meld je dan aan voor onze blogs.

De laatste jaren zijn er veel veranderingen in het financieringslandschap voor mkb die van invloed zijn op financieringen voor mkb ondernemers. In dat kader heeft Stichting MKB Financiering het initiatief genomen om een verkennend onderzoek te doen naar het nut en de noodzaak van een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Bijgaand een samenvatting van de voornaamste bevindingen.

Onderzoek bij banken, financieringsadviseurs, ondernemers en toezichthouders

Alle gesproken financieringsadviseurs mkb staan positief ten opzichte van een keurmerk om zich daarmee kwalitatief te onderscheiden richting ondernemers en financiers. Dit geldt ook voor opleidingsorganisaties en overige stakeholders. Ondernemers zien een keurmerk als een ‘nice to have’. Bij financiers varieert de houding ten aanzien van een keurmerk, zowel bij bancair als non-bancaire financiers. Het belang van intermediairs is groot en neemt toe maar tegelijk lijken de meeste financiers nog geen onderscheid te willen maken tussen financieringsadviseurs met of zonder een keurmerk.

Met name toezichthouders zien bij kleinere ondernemingen paralellen met de particuliere markt en lijkt er behoefte aan een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb.

Eerste stap is het ontwikkelen van een beroepsgroep met gedragscode

Financieringsadviseurs mkb zijn voor een gedragscode met daarin richtlijnen ten aanzien van transparantie en nagenoeg allen zijn voor het afschaffen van kick back vergoedingen. Het verstrekken van documentatie en regels vanuit een keurmerk kan bijdragen aan een betere dienstverlening aan ondernemers. Onafhankelijke adviseurs willen meer vrijheidsgraden dan formules. Ook de overige partijen vinden een gedragscode, met daarin afspraken tussen adviseur en ondernemer, van belang. In de praktijk blijkt dat er veel financieringsbegeleidingen plaatsvinden zonder afspraken.

Kennis opdoen binnen netwerken

Financieringsadviseurs mkb zijn terughoudend ten aanzien van permanente educatie. Dit moet op een laagdrempelige manier worden ingevuld en ze vinden een ‘netwerk’ bijeenkomst een goede manier om dit in te vullen. Tegelijk willen ze wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en netwerken. Accountants vinden het belangrijk dat, gezien het belang van permanente educatie in hun sector, dat er hiervoor vrijstellingen komen. Voor veel andere stakeholders speelt permanente educatie nauwelijks een rol.

Toetsing en klachtenregeling

Alle partijen hechten belang aan onafhankelijk toetsing en een drempel alvorens certificering plaatsvindt. Met name kennis en in mindere mate integriteit zijn kernelementen om in elk geval te examineren. Soms worden adviseurs, met name door non-bancaire financiers, gescreend. Alle stakeholders achten een klachtenregeling essentieel voor een keurmerk. Opvallend is echter ook het belang dat wordt gehecht aan een vorm van klantwaardering zoals een rating.

Download hier het persbericht.

Wil je meer weten over het onderzoek of de activiteiten van de Stichting MKB Financiering, neem dan contact op met Ronald Kleverlaan op telefoonnummer 06 28 25 44 52 of mail naar ronald@stichtingmkbfinanciering.nl

Blog 8: Crowdfunding. De voordelen en de nadelen.

By | Blog, Crowdfunding, Non bancaire financieringsvormen

(Blog 3 in de reeks over crowdfunding)

Crowdfunding is een goede, moderne en onafhankelijke manier om een onderneming te financieren met behulp van een grote groep financiers. De ondernemer leent bij het grote publiek geld om een voorgenomen investering te financieren. Een crowdfunding platform vormt de koppeling tussen de onderneming en het publiek. In de delen 1 en 2 van deze artikelenreeks zijn zaken besproken als de rol van het platform, de werkwijze van crowdfunding en waar je op moet letten om het voor jou beste platform te kiezen. In deze blog ga ik in op de voor- en nadelen van crowdfunding.

VOORDELEN van crowdfunding

Crowdfunding is meer dan financiering alleen, het is marketing en financiering samen. De onderneming krijgt een platform om zich te presenteren, wat veel exposure geeft. De funders zijn geen narrige financiers, zij zijn eerder ambassadeurs van het bedrijf. De marketingpower van crowdfunding is groot. Ondernemingen en hun producten krijgen veel positieve publiciteit. Dat krijg je er zo bij!

Naast het marketingaspect heeft crowdfunding meer voordelen. Om er enkele te noemen:

 • Snelheid

Een crowdfundingplatform beoordeelt, net als andere financiers dat doen, een kredietaanvraag op haalbaarheid. Banken hebben hier weken tot meerdere maanden voor nodig. Bij een crowdfundingplatform is de doorlooptijd kort, sommige garanderen zelfs binnen 48 uur een beoordeling. De meeste komen binnen één week met het oordeel. Is dit positief, dan moet je als ondernemer nog wel de presentatie op het platform voorbereiden, maar dat heb je in eigen hand. Vervolgens is de snelheid waarmee de investeerders deelnemen in jouw project een factor die buiten jouw directe invloedssfeer ligt. In de praktijk is deze fundingtijd bij projecten meestal kort, variërend van circa één uur tot enkele dagen. Sommige projecten verlopen trager, dan duurt de funding enkele weken. Is een project na een maand nog niet volgelopen, dan is er blijkbaar weinig interesse bij het publiek. Sommige platforms hanteren een langere publicatietermijn, tot drie maanden toe. De ervaring leert dat goede projecten snel gefund worden.

 • Zekerheden

Zakelijke kredietverlening via crowdfunding is niet primair gebaseerd op zekerheden. De beoordeling vindt plaats op basis van de kwaliteit van de onderneming. Er worden wel zekerheden gevraagd, maar deze vormen niet snel het breekpunt in de financieringsbeoordeling. Bij veel zakelijke financieringen via crowdfunding geeft de ondernemer een privéborgstelling af. Daarmee verbindt hij zich privé aan de financiering. Verpanding van activa en andere zekerheden zijn ook mogelijk, maar niet altijd noodzakelijk. Ondernemingen met een tekort aan zakelijke zekerheden kunnen bij banken moeilijker krediet krijgen. Bij crowdfunding hoeft dit tekort de financiering niet in de weg te staan.

 • Leencapaciteit

Crowdfunding kan de leencapaciteit van een bedrijf bij de bank of andere financier vergroten. Stel dat een bedrijf € 500.000 financiering nodig heeft en de huisbank wijst de aanvraag af. Als de ondernemer bijvoorbeeld € 300.000 via crowdfunding ophaalt, is de bank vervolgens wél bereid het resterende deel (soms zelfs meer!) te financieren. Aangezien dit stapelen van financieringen tot een lager bedrag per verstrekker leidt, hebben financiers vaak een grotere bereidheid om de financiering te verstrekken. In deze situaties geldt: de financiering van 100% door één financier is niet haalbaar, maar 50% door de ene en 60% (samen méér dan de vereiste 100%!) door een andere financier is wel mogelijk. Crowdfunding werkt vooral in deze situatie als smeerolie in de financieringsmix. En alle betrokken partijen zijn er blij mee!

 • Start-ups

De financiering van start-ups is voor banken lastig. Start-ups moeten daarom andere financieringskanalen aanboren. Dat kan zijn via eigen inbreng, via familie en vrienden, via een informal investor, via direct lenders, maar ook via crowdfunding. Voor start-ups is de combinatie van inbreng van eigen geld en een financiering met crowdfunding heel aantrekkelijk: het eigen vermogen vormt het vangnet voor het risico, de crowdfunding levert extra financiering plus publiciteit.

 • Innovatie

Ondernemers hebben vaak meer ideeën dan geld. Als een ondernemer een innovatie heeft, is bancaire financiering moeilijk. De nog niet bewezen concepten bevatten voor banken een te groot risico. Als je als ondernemer de crowd kunt overtuigen, kun je de financiering realiseren en het plan uitvoeren. Er zijn aansprekende voorbeelden; in Nederland veroverde onder meer de powerlamp van WakaWaka dankzij een succesvolle crowdfunding in korte termijn de wereld.

Crowdfunding vormt dankzij de genoemde voordelen een welkome aanvulling op het bestaande financieringspalet. In Nederland is het volume van financiering via crowdfunding sinds 2012 toegenomen van € 14 miljoen tot, naar circa € 237 miljoen in 2018.

NADELEN van crowdfunding

Crowdfunding is een moderne financieringsvorm voor het mkb, die in veel situaties toepasbaar is. Maar het is niet voor iedereen geschikt, het kent ook nadelen:

 • Keerzijde presentatie

De keerzijde van de presentatie op een platform is dat je als ondernemer veel gegevens prijsgeeft aan het grote publiek; je laat in de keuken van je bedrijf kijken. Dit is een typisch facet van de moderne deel- en informatie-economie. (Overigens wordt gevoelige informatie afgeschermd en niet gepubliceerd op het platform.) Er zijn ondernemers die dit onprettig vinden. Niet doen dan, er zijn voldoende andere financieringskanalen.

 • Continuïteit crowdfundingplatforms

Het fenomeen crowdfunding is nog volop in ontwikkeling. De vraag is: hoe stabiel zijn de crowdfundingplatforms? Hoewel het niet zeker is of  de meer dan 150 platforms op den duur allen bestaansrecht hebben zijn er inmiddels meerdere krachtige en grote partijen actief. Zij hebben vele honderden financieringsaanvragen succesvol gefund en hebben duizenden investeerders achter zich.

 • De rentevergoeding

De rente wordt soms als hoog ervaren, dat kan een nadeel zijn.  De rente lijkt optisch hoog als zij wordt vergeleken met bijvoorbeeld de hypotheekrente van banken op woningen, maar die vergelijking is niet reëel. Leningen zonder hypothecaire dekking, verstrekt aan ondernemingen, vormen een andere markt.  Daarvoor rekenen banken ook hogere tarieven dan de gepubliceerde hypotheekrentes. En ook al betaal je een iets hogere rente dan bij een bank, je hebt wel een ander product en een andere financieringsrelatie dan met een bank!

Crowdfunding is een groeiend fenomeen en heeft inmiddels een vaste plek veroverd in het landschap van zakelijke financieringen. Crowdfunding is hip en gaat snel, het heeft zijn eigen kenmerken, voor- en nadelen. Het is aan de ondernemer om te kiezen of deze financieringsvorm past bij hem en zijn bedrijf.

Wilt je meer weten over crowdfunding, over de Stichting MKB Financiering, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Als je jezelf aanmeldt voor de blogs  krijg je een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Zo leer je automatisch meer over de nieuwe financieringsmarkt.

Stichting MKB Financiering