Blog 11: Direct lending: een groeier en een blijver.  

De markt van non-bancaire financiering van MKB bedrijven groeit al jaren. Niet alleen het aantal aanbieders neemt toe, ook de verscheidenheid aan aanbieders neemt toe. In de voorgaande weken is aandacht besteed aan crowdfunding. In de komende weken leggen wij de focus op een andere financieringsbron centraal: direct lending.

 Geschiedenis

Oorspronkelijk wordt met “Direct lending” bedoeld de financiering die rechtstreeks door een institutional (of een andere, vaak grotere, onderneming) wordt verstrekt aan een bedrijf, zonder tussenkomst van een bank. Het achterwege laten van de tussenschakel banken maakt direct lending tot een efficiënt en voor alle partijen profijtelijk proces. Eén van de drijfveren achter deze trend is de lage rente in de westerse economieën. De verwachting is dat deze extreem lage rente nog jaren voortduurt. Daardoor zoeken institutionele beleggers en andere over-liquide ondernemingen naar nieuwe mogelijkheden tot investeren. Aldus is investeren in het MKB in het vizier gekomen. Omdat de investeringsbedragen in individuele ondernemingen te gering, te bewerkelijk en te risicovol zijn, zijn nieuwe vormen ontstaan: MKB fondsen en financieringsplatforms. Deze fondsen en platforms vormen voor MKB ondernemers het loket naar de achterliggende geldverstrekkers. Het fonds of platform verzorgt de financieringsbeoordeling en de administratieve afhandeling van de financieringsvraag, terwijl achterliggend één of meerdere institutionals, bedrijven en zelfs ook banken, gezamenlijk voor de funding zorgdragen. De oorspronkelijke vorm van direct lending (1 op 1) bedraagt in Europa vele tientallen miljarden. De MKB variant is een logische  ontwikkeling, die zeer snel groeit. In Nederland werd in 2018 meer dan € 200 miljoen verstrekt (Rapport SMF: onderzoek non-bancaire financiering 2018).

Voor onze blogs gaan wij uit van de volgende definitie van direct lending voor het MKB:

Direct lending is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk werken soms meerdere geldverstrekkers samen die tezamen geld investeren in een fonds of platform dat vervolgens als financier optreedt voor ondernemers. 

Voor welke bedrijven is direct lending geschikt?

Direct lending wordt aangeboden door verschillende partijen, in verschillende variante. Elk fonds en platform heeft een eigen focus. Er zijn platforms die zich exclusief richten op financieringen tót € 250.000, anderen richten zich exclusief op bedragen boven € 1 miljoen, Sommigen focussen op werkkapitaal, anderen op hybride financiering door de verstrekking van achtergestelde leningen. Kortom: het aanbod is heel divers en voor nagenoeg elke onderneming toepasbaar.  

In de komende blogs gaan wij hier nader op in: hoe werkt direct lending, wat zijn de procedures, wat zijn de kenmerken en wat zijn de voor- en nadelen. Nog niet ingeschreven voor de blogs van SMF? Klik dan hier.

Stichting MKB Financiering

Congres 29 oktober 

Op 29 oktober organiseert SMF het congres
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”. Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wil je zéker zijn van een plaats? Koop dan nu alvast een ticket