Blog 12: Direct lending: Niet onder één noemer te vangen. 

Dit is de tweede blog in de serie over Direct Lending. Direct lending (verder in dit blog: DL) is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk doen zij dit via fondsen en platforms. In dit blog gaan wij in op de volgende vragen:

  • Voor welke soort investering is financiering via DL geschikt?
  • Welke bedragen kun je via DL lenen?
  • Hoe werkt DL: hoe vraag je financiering aan en hoe vinden de beoordeling en afhandeling plaats?

Voor welke soort investering is financiering via DL geschikt?

Investeringsplannen? Geld nodig voor bedrijfsuitrusting? Verbouwingsplannen? Extra werkkapitaal nodig voor inkoop en verdere groei? Behoefte aan vermogensversterking? Of overnameplannen? Direct Lending is geschikt voor al deze investeringen. Veel DL aanbieders hebben een specialisatie. De één richt zich meer op groei en werkkapitaal, de ander op materiële vaste activa. Zo is er een platform dat zich heeft gespecialiseerd in bedragen tot € 300.000 met een maximale looptijd van 24 maanden. Een ander verstrekt juist bedragen vanaf € 250.000, op langdurige en achtergestelde basis, waardoor je de vermogenspositie van de onderneming kan versterken. Een andere specialistische geldverstrekker stelt financiering beschikbaar voor tijdelijke overbrugging voor de herontwikkeling van onroerend goed. Kortom: DL is voor elke kredietbehoefte toepasbaar. De meeste geldverstrekkers hebben een eigen specialisatie: dus de aard van de financieringsbehoefte bepaalt mede welke verstrekker bij jou past.

Welke bedragen kun je via DL lenen?

Elke geldverstrekker heeft zijn eigen bereik. Waar de één leningen verstrekt tot € 250.000 start een ander vanaf € 1 miljoen. Met andere woorden: ook voor de hoogte van bedragen geldt dat DL breed toepasbaar is. Van het aanbod ligt 95% in de range van enkele tienduizenden euro’s tot circa € 10 miljoen.

Hoe werkt DL: hoe vraag je financiering aan en hoe vindt vervolgens beoordeling en afhandeling plaats?

Alle verstrekkers zijn bereikbaar via het internet. DL geldverstrekkers nodigen de kredietvrager uit om een online vragenlijst in te vullen en deze aan te vullen met het uploaden van specifieke documenten. De geldverstrekker geeft op haar website aan wat de vervolgprocedure is. Bij financieringsbedragen onder € 500.000 vindt veelal de volledige beoordeling plaats op basis van de online verstrekte gegevens en heeft de aanvrager binnen 1 à 2 dagen definitief uitsluitsel. Bij de grotere financieringen kan het proces meer individueel en persoonlijk zijn. Dan heeft de ondernemer de gelegenheid zijn plannen in een persoonlijk gesprek toe te lichten. De doorlooptijd van de financieringsaanvraag vergt dan extra tijd. De beoordeling en het financieringsarrangement zijn in deze situatie meer maatwerk.

De conclusie van dit blog vind je terug in de titel:

Direct Lending is een breed begrip waaronder veel geldverstrekkers vallen. Het is bruikbaar voor veel financieringsvraagstukken. Toepasbaar voor kleine en grote bedragen. Bij de ”kleinere” bedragen is het aanvraag- en fiatteringsproces (grotendeels) gestandaardiseerd en geautomatiseerd, waardoor de aanvraagprocedure maximaal enkele dagen vergt. Bij grotere financieringen is een meer individueel proces mogelijk. Kortom: DL is een begrip dat niet onder één noemer is te vangen.

In de komende blogs gaan wij hier nader op de kenmerken en de voor- en nadelen van DL. Geïnteresseerd in de blogs van SMF? Schrijf je dan hier in.

Stichting MKB Financiering

Direct Lending is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”. Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wil je zéker zijn van een plaats? Meld je nú hier aan.