All Posts By

Daphne

Blog 18: Keurmerk – Erkend MKB Financier

By | Blog

Op 10 september 2019 heeft de Stichting MKB Financiering (SMF) bekend gemaakt aan welke non-bancaire financiers het keurmerk “Erkend MKB Financier” is toegekend. Met de introductie van het keurmerk is een belangrijke stap gezet naar verdere professionalisering van de markt van non-bancaire (alternatieve) financiering. Non-bancaire financiering is in Nederland in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Uit onderzoek van SMF blijkt dat non-bancaire financiers in 2018 meer dan € 1 miljard financiering hebben verstrekt aan ondernemers in het MKB. Dit volume zal in de komende jaren verder toenemen, waardoor naar verwachting binnen enkele jaren 1/3 deel van alle MKB financieringen (tot € 1 miljoen) wordt verstrekt door deze nieuwe, non-bancaire geldverstrekkers.

Een markt die zó hard groeit, heeft behoefte aan regulering. Daarom is in 2018 SMF opgericht, waarbij één van de speerpunten is: “Het bevorderen van de professionaliteit en samenwerking tussen MKB financiers, onder meer via een gedragscode”. Een onafhankelijke deskundige voert audits uit ter beoordeling of financiers aan de gedragscode voldoen.

Belangrijke aandachtspunten binnen de audit zijn onder andere:
• Tarifering
• Degelijke organisatie en werkprocessen
• Deskundigheid en professionaliteit
• Transparantie in communicatie, tarifering en provisies
• Klachtenprocedure
• Beleid van passend en verantwoord financieren
Financiers met het keurmerk zijn aangesloten bij Kifid, waardoor ondernemers met een klacht over een financier op een laagdrempelige manier een klacht in kunnen dienen.

In de afgelopen maanden zijn de eerste audits uitgevoerd. Het resultaat van de audits is op 10 september bekend gemaakt. Aan de volgende financiers is het keurmerk “Erkend MKB Financier” toegekend:
Boozt24, factoring
Collin Crowdfund, crowdfunding
Dynamic Credit, direct lending, verschillende zakelijke leenproducten
Fiduciam, direct lending, overbruggingsfinancieringen
Geldvoorelkaar, crowdfunding
Voldaan, factoring
FundIQ, direct lending, achtergestelde leningen
NPEX, MKB beurs
October, Crowdfunding
Qredits, diverse zakelijke leenproducten
Spotcap, direct lending, zakelijke leningen tot 24 maanden

Na 1 jaar worden de erkende financiers gecontroleerd of zij nog voldoen aan de eisen van het keurmerk. Het bestuur van SMF zal toezien op naleving van de uitgangspunten. Op basis van ontwikkelingen in de markt zullen de voorwaarden verder worden aangescherpt wanneer het nodig is.

Het belangrijkste doel van SMF is “het bevorderen van een betere toegang tot financiering voor MKB ondernemers”. Het keurmerk draagt daar nadrukkelijk aan bij. Door het inmiddels grote aantal financieringsaanbieders in de markt is het voor ondernemers (en adviseurs) moeilijk een verantwoorde keuze te maken. Het keurmerk “Erkend MKB Financier” maakt de keuze eenvoudiger en veilig.

SMF streeft er naar in de komende jaren zo veel mogelijk financiers te toetsen en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de MKB financieringsmarkt.

Stichting MKB Financiering
Afdeling Educatie
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/

29 oktober 2019
Is het keurmerk “Erkend MKB Financier” een opstap naar een keurmerk voor financieringsadviseurs? Dat is een vraag die aan de komt op het eerst volgende congres van de Stichting MKB Financiering op 29 oktober in “De Munt” in Utrecht. Interesse om er bij te zijn? Meld je hier aan: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Erkend MKB Financier- keurmerk bevestigt professionalisering financieringsmarkt

By | Nieuws

Om kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de mkb financieringsmarkt te bevorderen, komt Stichting MKB Financiering met het keurmerk Erkend MKB Financier. Dit keurmerk ontvangt een mkb financier bij het voldoen aan de belangrijkste eisen op het gebied van verantwoord en passend financieren van mkb ondernemers en ZZP’ers. Stichting MKB Financiering heeft vandaag de eerste 11 financiers bekend gemaakt die het keurmerk hebben ontvangen.

Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering: “Deze organisaties onderscheiden zich in de mkb financieringsmarkt en bieden een financieringsoplossing van kwaliteit, geleverd door een professionele organisatie en met transparante voorwaarden en tarieven. Hiermee leveren zij toegevoegde waarde voor het mkb. Het keurmerk biedt houvast voor ondernemers en adviseurs op zoek naar een betrouwbare financier.

Via microkrediet, crowdfunding, leasing, direct lending en factoring komt er steeds meer financiering beschikbaar voor het mkb. Voor ondernemers en adviseurs is het echter lastig om inzicht te krijgen in de kwaliteit en professionaliteit van deze aanbieders.

Stichting MKB Financiering (SMF) heeft om die reden het initiatief genomen om in overleg met ondernemersnetwerken, toezichthouders, banken en non-bancaire financiers een gedragscode op te stellen voor verantwoord en passend financieren. Deze Gedragscode MKB Financiers is op 3 april gepubliceerd, waarna de eerste financiers zich hebben gemeld voor een onafhankelijke audit. Financiers die voldoen aan de gedragscode en de audit positief afronden, ontvangen het keurmerk Erkend MKB Financier.

11 financiers ontvangen keurmerk
De afgelopen maanden is bij de eerste groep mkb financiers getoetst of zij voldoen aan de eisen in de gedragscode. De audit is uitgevoerd door Jaap Koelewijn als onafhankelijk expert en bestuurslid van SMF.

Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode en bestuurder Governance SMF die de audit heeft uitgevoerd: “Tijdens de uitgevoerde audits heb ik niet alleen gelet op de kwaliteit van de formele processen, maar ook op de intrinsieke motivatie om verantwoord te financieren. Ik was positief verrast over deze eerste groep van financiers die goed kijken naar de juiste manier om financiering in de financieringsmix op te nemen voor het mkb.”

Tijdens de audit zijn de financiers onder andere getoetst op gehanteerde maximale rentetarieven, actieve transparantie over kosten en vergoedingen die betaald worden aan adviseurs, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en het vragen van passende zekerheden.

Uiteindelijk ontvangen 11 organisaties als eerste het keurmerk. Dit zijn Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, FundIQ, Geldvoorelkaar, NPEX, October, Qredits, Spotcap en Voldaan.

Jaarlijks wordt gecontroleerd of de financiers nog voldoen aan de eisen van het keurmerk. Het bestuur van SMF zal toezien op naleving van de uitgangspunten. Op basis van ontwikkelingen in de markt kunnen de voorwaarden voor de gedragscode en bijbehorend keurmerk verder worden aangescherpt.

Onafhankelijk klachtenloket, transparantie en verantwoord communiceren
Alle mkb financiers die het keurmerk ontvangen, hebben zich ook aangesloten bij Kifid, het onafhankelijk klachtenloket voor klachten over financiële dienstverleners. Dit is een voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen. Via het klachtenloket kunnen ondernemers op een laagdrempelige manier een klacht indienen over een financier. 

Blog 17: Gastblog Spotcap: “Direct Lending: de term licht zichzelf al toe!”

By | Blog

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) verschillende blogs gepubliceerd over Direct Lending. Als onderdeel van de reeks plaatsen verschillende zakelijke kredietverstrekkers een blog, om een inkijkje te geven in de dagelijkse praktijk. Vandaag het woord aan Spotcap:

Sinds de economische crisis in 2008 is het lastiger voor banken om het mkb te kunnen voorzien in financiering. Een tal van complexe factoren ligt hieraan ten grondslag. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een financieringsgat bij het mkb. Een nieuwe groep financiers maakte hierop zijn intrede: de alternatieve financiers. Deze non-bancaire spelers kwamen met financieringsoplossingen, specifiek geschikt voor het mkb. Alternatieve financiering of non-bancaire financiering laat sindsdien jaar na jaar groei zien. Uit onderzoek van de Stichting MKB Financiering blijkt dat ondernemers in 2018 circa 51% meer gebruik hebben gemaakt van alternatieve financiering ten opzichte van 2017.

Binnen de alternatieve (non-bancaire) financieringsmarkt bestaan verschillende vormen van financiering. Spotcap is een direct lender. Een Engelse terminologie die zich niet makkelijk laat vertalen naar het Nederlands. Al geeft de Engelse benaming al veel weg! Direct lending is namelijk het rechtstreeks verstrekken van bedrijfsfinanciering door een geldverstrekker, zonder tussenkomt van de bank of van andere partijen. Zo hebben ondernemers toegang tot een alternatief voor zakelijk krediet. Het gebruik van direct lending door ondernemers als alternatieve financieringsvorm steeg in 2018 met 45% tot 216,2 miljoen euro.

Direct lenders opereren geheel zelfstandig als financier en kunnen kredietaanvragen van a tot z verzorgen. Veelal komt het geld voor de zakelijke leningen van een groep institutionele investeerders die achter een direct lender staan. Ook Spotcap werkt samen met investeerders voor haar kapitaal. De werkwijze is modern, afgestemd op de huidige tijd: het proces vindt geheel online plaats, waarbij een korte doorlooptijd wordt gegarandeerd. We beschikken als organisatie over veel kennis en expertise in financiële dienstverlening en werken zowel via intermediairs als rechtstreeks met mkb-ondernemers.

Een voorbeeld: groei en uitbreiding
Ondernemers die een volgende stap willen nemen met hun bedrijf, komen vaak te staan voor een uitdaging. Een klant van ons, eigenaar van een opkomend kledingmerk, wil graag uitbreiden en doorgroeien. Hij heeft de mogelijkheden, visie, het team… maar onvoldoende financiële middelen. In zo’n situatie is non-bancaire financiering  een goede uitkomst. Men maakt veelal gebruik van slimme technologie om het proces van kredietverlening accuraat én snel te maken. De technologie is niet leidend maar faciliterend, en stelt direct lenders zoals Spotcap en haar kredietanalisten in staat de financieringsbehoefte van ondernemers volledig te begrijpen.

De markt van alternatieve (non-bancaire) financiering groeit sterk. Spotcap speelt een actieve rol in de groei en innovatie van deze sector. Daarom is de organisatie één van de founding partners van Stichting MKB financiering. De Stichting streeft er onder meer naar om alternatieve financiering toegankelijk, transparanten eerlijk te maken.

 

Naschrift van Stichting MKB Financiering
Naast Direct Lending zijn er nog andere vormen van non-bancaire financiering. Het aanbod is groot. De keuze van de best passende geldverstrekker is een uitdaging geworden. Hier ligt een groeiende rol voor de financieringsadviseur / intermediair. Een gespecialiseerde adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019: “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. SMF nodigt je uit deel te nemen. Aanmelden kan via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

 

Blog 16: Gastblog FundIQ: Mezzanine, een aantrekkelijk alternatief.

By | Blog

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) 4 blogs gepubliceerd over Direct Lending. Eén van de vormen van Direct Lending is mezzanine financiering. Deze vorm van financiering wordt onder andere aangeboden door FundIQ, een founding partner van SMF.

Mezzanine financiering, het woord zegt het al, is een tussenlaag, en wel tussen bankfinanciering en aandelenkapitaal. Vanwege het vrijwel altijd ongedekte karakter heeft deze vorm van financiering een hoger risico. Vaak is zij ook formeel achtergesteld bij de bancaire financiering.
Mezzanine is in veel omstandigheden een interessante optie. Denk aan een overname, een grote investering of andere groeimogelijkheid die gepaard gaat met kapitaalsbehoefte. Niet altijd zal een bank het benodigde bedrag volledig verstrekken. Een deel met eigen aandelenkapitaal financieren is meestal duurder en complexer of er is zelfs een nieuwe aandeelhouder nodig. Juist op het gebied waar een bank niet kan of wil financieren en nieuw aandelenkapitaal onmogelijk of onwenselijk is, biedt mezzanine een oplossing.

Mezzanine is ook zeer aantrekkelijk voor bedrijven die versneld willen groeien. Als een bank niet aanvullend wil financieren, is het fijn dat er een andere partij is die een aantrekkelijk alternatief biedt. Neem bijvoorbeeld J-Club, een bedrijf dat modeaccessoires verkoopt middels het consignatie model. U kent ze wel, de pilaren met oorbellen, zonnebrillen en sjaaltjes bij de Hema. J-Club groeit hard en had financiering nodig om wereldwijd nieuwe winkelketens te kunnen bevoorraden. Als je wil groeien uit de bestaande cashflow, dan gaat dat vaak maar in een gestaag tempo. Door extra te lenen kan de expansie snelheid aanzienlijk omhoog. Uiteraard moet de financiering wel bij de strategie en filosofie van het bedrijf passen.

Mezzanine wordt in Nederland vaak aangeboden door Direct Lenders. Dit zijn meestal kleinere instellingen, met korte lijnen. Besluiten kunnen daardoor snel genomen worden, waar een bank over het algemeen door een langer kredietproces moet. Wel is mezzanine duurder dan lenen bij een bank. Maar omdat je minder aandelenkapitaal hoeft in te zetten, heeft dat beperktere deel aandelenkapitaal juist een beter rendement.
Daarnaast moet er een goede klik zijn. Een mezzanine verschaffer neemt een hoger risico, dat betekent dat er ook sprake is van een intensievere relatie. Een mezzanine verschaffer wil niet mee besturen, maar wel meer betrokken zijn bij het bedrijf. Belangrijk is verder dat de onderneming en de markt waarin zij opereert goed wordt begrepen en het plan wordt gesteund. Over het algemeen voelen deze financiers zich snel comfortabel bij een bedrijf. Veel ondernemers vinden het zelfs fijn om met ons te sparren.

Verder is de informatiebehoefte groter. Het is niet een kwestie van de jaarrekening en businessplan sturen. Wees daar dus goed op voorbereid, het gaat om een diep begrip van de onderneming en de risico’s die daarbij komen kijken.
Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de website van FundIQ.

 

Naschrift van Stichting MKB Financiering: Aankondiging congres 29 oktober 2019
Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering wordt door de aanbieders op het internet gepresenteerd en uitgelegd. Sommige financieringen zijn rechtstreeks online aan te vragen. Het aanbod is groot. Het maken van de best passende geldverstrekker is een lastig vraagstuk geworden. Hier ligt onder meer een rol voor de financieringsadviseur. Een gespecialiseerde adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.
Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Blog 15: Wanneer komt het keurmerk financieringsadviseur mkb?

By | Blog

Het verkrijgen van een financiering is voor ondernemers belangrijk. Het is vaak essentieel voor de bedrijfsvoering, groei van de onderneming en om de droom van de ondernemer te realiseren. De afgelopen jaren is er sprake van een groot aantal ontwikkelingen die impact hebben op financieringen voor ondernemers.

Veranderende regelgeving, technologische ontwikkelingen en terughoudend beleid van banken hebben bijgedragen aan de toetreding van veel nieuwe financiers. Onderzoek toont aan dat met name non-bancaire financiers een groeiend deel van de financieringen in het mkb voor zijn rekening neemt. Zie Onderzoek non-bancaire financiering 2018. Ook is de rol van de banken veranderd en is voor veel klanten afscheid genomen van de relatiemanager.

Door bovenstaande ontwikkelingen is het financieren van ondernemingen moeilijker geworden. Hierdoor doen ondernemers steeds vaker een beroep op een gespecialiseerde financieringsadviseur mkb. Om de juiste financiering te verkrijgen voor een ondernemer heeft een financieringsadviseur mkb vaardigheden, kennis en kunde nodig en moet integer worden gehandeld. Immers, hij beoordeelt welke oplossingen mogelijk zijn en wat mogelijk de beste partij is die kan leveren tegen de juiste voorwaarden en condities. En wanneer moet je nee zeggen tegen een ondernemer die een financiering wil? Complexe vragen in een snel wisselend speelveld. Het is opmerkelijk dat aan deze beroepsgroep, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hypotheekadviseurs, (nog) geen eisen worden gesteld. Niet door financiers en niet door de overheid.

Vanuit de doelstelling om financieringen aan ondernemers toegankelijker te maken, heeft de Stichting MKB Financiering het initiatief genomen tot een verkennend onderzoek naar een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Hierbij kwamen vragen aan bod als: hoe is de huidige dienstverlening ingericht, kan een keurmerk bijdragen aan een betere dienstverlening op het gebied van financieringen aan ondernemers en wat is nog meer mogelijk?

Belangrijke uitkomst is dat er op het gebied van financieringsadvies veel goed gaat maar ook dat er in feite niet veel is geregeld. Een keurmerk kan daarom een nuttige bijdrage leveren aan het verbeteren van het financieringsadvies aan ondernemers. Uit de gesprekken komt ook naar voren dat het belangrijk is om een ‘community’ van financieringsadviseurs te hebben. De meeste geïnterviewden (financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers) staan positief ten opzichte van zowel een keurmerk als de realisatie van een beroepsgroep. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren binnen de nog niet georganiseerde beroepsgroep van financieringsadviseurs mkb. Maar nu de eerste stap is gezet, de wil aanwezig is, moet het toch lukken! Nu is het dan ook het moment om de volgende stap te zetten.

In afwachting van vervolgstappen organiseert Stichting MKB Financiering 29 oktober 2019 een congres voor financieringsadviseurs mkb en andere stakeholders in de financieringsmarkt. Sprekers uit de markt geven hun visie op de ontwikkelingen binnen de markt van financieringsadviseurs en er wordt aandacht besteed aan advies, valkuilen en kennis. Wil jij ook aanwezig zijn, meld je dan hier aan.

Wil je een compleet overzicht van de bevindingen? Download dan hier de Verkenning Keurmerk Financieringsadviseurs mkb.

Wil je meer weten over de Stichting MKB Financiering, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Als je jezelf aanmeldt voor de blogs  krijg je een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Zo leer je automatisch meer over de nieuwe financieringsmarkt.

Stichting MKB Financiering

 

Blog 14: Gastblog Fiduciam: De Nederlandse overbruggingsmarkt in opkomst.

By | Blog

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) 3 blogs gepubliceerd over Direct Lending. Na de theorie is het tijd voor de praktijk. Daarom laten wij een aanbieder van Direct Lending, Fiduciam, aan het woord:

“De markt van overbruggingskredieten staat in Nederland nog in haar kinderschoenen. Ook al neemt de vraag naar deze alternatieve manier van financieringen toe, de mogelijkheden van een overbruggingsfinanciering lijken nog onbekend bij het grote publiek.

 Wat is een overbruggingsfinanciering?
Een overbruggingsfinanciering is een korte-termijn lening die veelal wordt gebruikt door het MKB en ondernemers om in vastgoed te investeren. Het idee is dat de overbruggingsfinanciering de vastgoedbelegger de tijd geeft om een reguliere financiering te regelen.
Fiduciam verstrekt overbruggingsfinancieringen waarbij commercieel, semi-commercieel en residentieel vastgoed als onderpand kan dienen. Dit betekent niet dat de gelden van het krediet alleen gebruikt kunnen worden om in vastgoed te investeren. De mogelijkheden zijn breder.

Voorbeeld 1: Wanneer heb je een overbruggingsfinanciering nodig?
Een vastgoedbelegger heeft een goede investeringsmogelijkheid en dient hiervoor een pand aan te kopen. Echter heeft hij hiervoor een afname deadline van twee weken. Zijn huidige financier heeft interesse om een krediet te verstrekken, helaas durft de belegger het risico niet te nemen dat dit voor de afname deadline rond is. De belegger sluit hiervoor een overbruggingsfinanciering af met een looptijd van één jaar en is hiermee in staat het pand aan te kopen voor de gewenste deadline. Het biedt zijn reguliere bank de lange termijn financiering rond te krijgen binnen enkele maanden, waarmee de belegger zijn overbruggingsfinanciering kosteloos kan aflossen.

Voorbeeld 2: Beleggings- & acquisitiefinanciering
Een andere klant, een vastgoedondernemer, bezit een multi-tenant bedrijfsgebouw. Vrij van hypotheek. Er kwam een goede investeringsoptie op zijn pad, echter gezien de commerciële aard van deze investering zag zijn reguliere financier hiervan af. Door op het multi-tenant bedrijfsgebouw een eerste recht van hypotheek te vestigen werd de belegger in staat gesteld het nieuwe bedrijfsgebouw aan te kopen. Dit gaf de ondernemer genoeg tijd om vervolgens waarde toe te voegen middels nieuwe huurders waardoor de kans op een herfinanciering bij zijn reguliere financier enorm is toegenomen.

Voorbeeld 3: Investering in productielijn
Een internationale onderneming in de voedselsector zocht financiering om een nieuwe productielijn op te zetten. Gezien de tijdelijke aard van de financieringswens, was een overbruggingsfinanciering de juiste oplossing voor deze klant. Deze kon worden verstrek door middel van een beleggingsfinanciering, waarbij een eerste recht van hypotheek als zekerheid diende.

Voorbeeld 4. Financiering aandelentransactie
Geen constante huurstroom? Ook dan is een overbruggingsfinancier mogelijk. Een ondernemer legde de vraag voor om een aandelentransactie te financieren. Een eerste recht van hypotheek op een pand in Amsterdam diende als onderpand voor deze transactie, echter zonder huurinkomsten. Dit was mede mogelijk, omdat de rente werden gefinancierd uit eigen inbreng van de ondernemer.

Voorbeeld 5: Transformatieprojecten / bouwfinanciering
Actueel in de onroerend goed markt is de toename van zogeheten transformatieprojecten. Daarop passen bij uitstek overbruggingsfinancieringen. Een voorbeeld is een recente transformatie van een project van grote monumentale zorgwoningen naar studenten kamers. De ontwikkelaar was al eigenaar van het te transformeren pand en had een financiering nodig om de bouw te realiseren. De financiering kon worden verstrekt op basis van de destijds actuele waarde van het pand. Vervolgens groeide de financiering in tranches mee met de verbouwing. Nog voor het afronden van de transformatie toonden andere financiers interesse om de overbruggingsfinanciering definitief over te nemen.”

Afrondend
De cases lopen uiteen, maar zijn slechts een kleine greep uit de mogelijkheden.  Een overbruggingsfinancier als Fiduciam staat open voor velerlei financieringsvragen.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Stichting MKB Financiering

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Blog 13: Direct lending: De kenmerken.

By | Blog

Dit is het derde blog in de serie over Direct Lending.

Grote bedrijven hebben toegang tot de kapitaalmarkt, waarop zij bijvoorbeeld obligaties kunnen uitgeven. MKB heeft die toegang niet en was traditioneel daarom meer aangewezen op bancaire financiering. Met de opkomst van non-bancaire aanbieders van financiering beschikt ook het MKB inmiddels over meer financieringsinstrumenten dan alleen bancair. Direct lending (verder in dit blog: DL) is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk doen zij dit via fondsen en platforms. In de voorgaande blogs zijn wij ingegaan op het ontstaan van DL, de vragen, welke bedrijven er gebruik van kunnen maken en hoe de aanvraagprocedure werkt. In dit blog gaan wij in op de specifieke kenmerken van financieren via DL:

 • Non-bancair
  DL is een financieringsvorm zonder betrokkenheid van een bank.
 • 1 loket
  De presentie van een Direct Lender in de markt is via een fonds of platform. Bij dat loket kan de ondernemer die financiering zoekt terecht. De individuele klant merkt niet dat achter dat loket de funding van de Direct Lender zelf plaatsvindt door meerdere institutionele beleggers en investeerders. Voor hen is DL een beleggingsproduct.
 • Niche-spelers / Partiële financiering
  Het aantal aanbieders is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met name heeft dit geleid tot nieuwe spelers die zich op een specifieke niche in de markt richten. Bijvoorbeeld: werkkapitaalfinanciering tot € 250.000, groeifinanciering door middel van een langlopende blanco lening, overbruggingsfinanciering op onroerend goed, et cetera. Niche spelers opereren op hun specifieke terrein veelal snel en ruimhartig.
 • Doorlooptijd
  Met name de nichespelers werken snel. Als beoordeling van een financieringsaanvraag plaatsvindt op basis van algoritmen krijgt de aanvrager binnen 24 uur uitsluitsel. Maar ook wanneer beoordeling anderszins plaatsvindt is de doorlooptijd bij de nichespelers kort (enkele dagen).
  De aanvraagprocedure bij Direct Lenders die breder opereren en (nagenoeg) de volledige bedrijfsfinanciering van een onderneming verstrekken vergt meer tijd. Bij deze verstrekkers is de procedure maatwerk en vinden er ook gesprekken plaats tussen geldverstrekker en ondernemer. De doorlooptijd wordt dan mede beïnvloed door de voorbereiding van en informatievoorziening door de ondernemer. Dan helpt het als deze zich laat begeleiden door een gespecialiseerde financieringsadviseur (zie ook het naschrift onder deze blog).
 • Vaste lening
  De financiering wordt verstrekt in de vorm van een vaste lening, met vooraf afgesproken looptijd, aflossingsschema en rente.
 • Zekerheden
  Ook hier zie je verschillend beleid bij verschillende verstrekkers. Een aantal financiers verstrekt bewust blanco leningen, zonder zekerheden. Dat is gemakkelijk en vereist nauwelijks afstemming met andere financiers. Blanco financieringen zijn hoger geprijsd dan leningen met zekerheden. Er zijn ook direct lenders die wel werken met zekerheden. Waar nodig gaat dit in overleg andere financiers (veelal de bank). Banken raken gewend aan de nieuwe financiers. Maar de samenwerking op het terrein van (verdeling van) zekerheden kan nog wel verbeteren. Dit is één van de aandachtspunten van Stichting MKB Financiering (SMF).

Bij SMF zijn meerdere Direct Lenders aangesloten. In de komende periode bieden wij de bij SMF aangesloten partners de gelegenheid om gastblogs  te verzorgen. Die blogs geven extra inzicht in de verschillende mogelijkheden van Direct Lending in de huidige markt.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Stichting MKB Financiering

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

 

Blog 12: Direct lending: Niet onder één noemer te vangen. 

By | Blog

Dit is de tweede blog in de serie over Direct Lending. Direct lending (verder in dit blog: DL) is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk doen zij dit via fondsen en platforms. In dit blog gaan wij in op de volgende vragen:

 • Voor welke soort investering is financiering via DL geschikt?
 • Welke bedragen kun je via DL lenen?
 • Hoe werkt DL: hoe vraag je financiering aan en hoe vinden de beoordeling en afhandeling plaats?

Voor welke soort investering is financiering via DL geschikt?

Investeringsplannen? Geld nodig voor bedrijfsuitrusting? Verbouwingsplannen? Extra werkkapitaal nodig voor inkoop en verdere groei? Behoefte aan vermogensversterking? Of overnameplannen? Direct Lending is geschikt voor al deze investeringen. Veel DL aanbieders hebben een specialisatie. De één richt zich meer op groei en werkkapitaal, de ander op materiële vaste activa. Zo is er een platform dat zich heeft gespecialiseerd in bedragen tot € 300.000 met een maximale looptijd van 24 maanden. Een ander verstrekt juist bedragen vanaf € 250.000, op langdurige en achtergestelde basis, waardoor je de vermogenspositie van de onderneming kan versterken. Een andere specialistische geldverstrekker stelt financiering beschikbaar voor tijdelijke overbrugging voor de herontwikkeling van onroerend goed. Kortom: DL is voor elke kredietbehoefte toepasbaar. De meeste geldverstrekkers hebben een eigen specialisatie: dus de aard van de financieringsbehoefte bepaalt mede welke verstrekker bij jou past.

Welke bedragen kun je via DL lenen?

Elke geldverstrekker heeft zijn eigen bereik. Waar de één leningen verstrekt tot € 250.000 start een ander vanaf € 1 miljoen. Met andere woorden: ook voor de hoogte van bedragen geldt dat DL breed toepasbaar is. Van het aanbod ligt 95% in de range van enkele tienduizenden euro’s tot circa € 10 miljoen.

Hoe werkt DL: hoe vraag je financiering aan en hoe vindt vervolgens beoordeling en afhandeling plaats?

Alle verstrekkers zijn bereikbaar via het internet. DL geldverstrekkers nodigen de kredietvrager uit om een online vragenlijst in te vullen en deze aan te vullen met het uploaden van specifieke documenten. De geldverstrekker geeft op haar website aan wat de vervolgprocedure is. Bij financieringsbedragen onder € 500.000 vindt veelal de volledige beoordeling plaats op basis van de online verstrekte gegevens en heeft de aanvrager binnen 1 à 2 dagen definitief uitsluitsel. Bij de grotere financieringen kan het proces meer individueel en persoonlijk zijn. Dan heeft de ondernemer de gelegenheid zijn plannen in een persoonlijk gesprek toe te lichten. De doorlooptijd van de financieringsaanvraag vergt dan extra tijd. De beoordeling en het financieringsarrangement zijn in deze situatie meer maatwerk.

De conclusie van dit blog vind je terug in de titel:

Direct Lending is een breed begrip waaronder veel geldverstrekkers vallen. Het is bruikbaar voor veel financieringsvraagstukken. Toepasbaar voor kleine en grote bedragen. Bij de ”kleinere” bedragen is het aanvraag- en fiatteringsproces (grotendeels) gestandaardiseerd en geautomatiseerd, waardoor de aanvraagprocedure maximaal enkele dagen vergt. Bij grotere financieringen is een meer individueel proces mogelijk. Kortom: DL is een begrip dat niet onder één noemer is te vangen.

In de komende blogs gaan wij hier nader op de kenmerken en de voor- en nadelen van DL. Geïnteresseerd in de blogs van SMF? Schrijf je dan hier in.

Stichting MKB Financiering

Direct Lending is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”. Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wil je zéker zijn van een plaats? Meld je nú hier aan.

Blog 11: Direct lending: een groeier en een blijver.  

By | Blog

De markt van non-bancaire financiering van MKB bedrijven groeit al jaren. Niet alleen het aantal aanbieders neemt toe, ook de verscheidenheid aan aanbieders neemt toe. In de voorgaande weken is aandacht besteed aan crowdfunding. In de komende weken leggen wij de focus op een andere financieringsbron centraal: direct lending.

 Geschiedenis

Oorspronkelijk wordt met “Direct lending” bedoeld de financiering die rechtstreeks door een institutional (of een andere, vaak grotere, onderneming) wordt verstrekt aan een bedrijf, zonder tussenkomst van een bank. Het achterwege laten van de tussenschakel banken maakt direct lending tot een efficiënt en voor alle partijen profijtelijk proces. Eén van de drijfveren achter deze trend is de lage rente in de westerse economieën. De verwachting is dat deze extreem lage rente nog jaren voortduurt. Daardoor zoeken institutionele beleggers en andere over-liquide ondernemingen naar nieuwe mogelijkheden tot investeren. Aldus is investeren in het MKB in het vizier gekomen. Omdat de investeringsbedragen in individuele ondernemingen te gering, te bewerkelijk en te risicovol zijn, zijn nieuwe vormen ontstaan: MKB fondsen en financieringsplatforms. Deze fondsen en platforms vormen voor MKB ondernemers het loket naar de achterliggende geldverstrekkers. Het fonds of platform verzorgt de financieringsbeoordeling en de administratieve afhandeling van de financieringsvraag, terwijl achterliggend één of meerdere institutionals, bedrijven en zelfs ook banken, gezamenlijk voor de funding zorgdragen. De oorspronkelijke vorm van direct lending (1 op 1) bedraagt in Europa vele tientallen miljarden. De MKB variant is een logische  ontwikkeling, die zeer snel groeit. In Nederland werd in 2018 meer dan € 200 miljoen verstrekt (Rapport SMF: onderzoek non-bancaire financiering 2018).

Voor onze blogs gaan wij uit van de volgende definitie van direct lending voor het MKB:

Direct lending is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk werken soms meerdere geldverstrekkers samen die tezamen geld investeren in een fonds of platform dat vervolgens als financier optreedt voor ondernemers. 

Voor welke bedrijven is direct lending geschikt?

Direct lending wordt aangeboden door verschillende partijen, in verschillende variante. Elk fonds en platform heeft een eigen focus. Er zijn platforms die zich exclusief richten op financieringen tót € 250.000, anderen richten zich exclusief op bedragen boven € 1 miljoen, Sommigen focussen op werkkapitaal, anderen op hybride financiering door de verstrekking van achtergestelde leningen. Kortom: het aanbod is heel divers en voor nagenoeg elke onderneming toepasbaar.  

In de komende blogs gaan wij hier nader op in: hoe werkt direct lending, wat zijn de procedures, wat zijn de kenmerken en wat zijn de voor- en nadelen. Nog niet ingeschreven voor de blogs van SMF? Klik dan hier.

Stichting MKB Financiering

Congres 29 oktober 

Op 29 oktober organiseert SMF het congres
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”. Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wil je zéker zijn van een plaats? Koop dan nu alvast een ticket

Blog 10: Gastblog October: 5 vragen om de juiste financier te vinden.

By | Blog

Stichting MKB Financiering (SMF) publiceert een reeks van blogs over crowdfunding. Om de lezers kennis te laten maken met de visie van de aanbieders, de crowdfundingplatforms, is aan enkele platforms de gelegenheid geboden een gastblog te schrijven. Vandaag is het blog geschreven door October.

Alternatieve financiering groeit! Steeds meer ondernemers zien het belang van het diversifiëren van hun financiering. Dat is fijn, want sinds de kredietcrisis in 2008 zijn de financiële markten uit balans. Maar dat betekent ook dat de MKB-er meer keus heeft en soms door de bomen het bos niet meer ziet.

October financiert MKB-bedrijven met behulp van institutionele investeerders (zoals verzekeraars en pensioenfondsen) en particuliere investeerders. Het platform verschilt niet alleen met banken door haar technologie, maar juist door haar transparante en eenvoudige werkwijze. October financiert namelijk zonder zekerheden en de rente die bedrijven betalen wordt volledig doorgegeven aan de investeerder. October ontvangt van de MKB-er een servicefee voor het gebruik van het platform, bij aanvang en gedurende de looptijd van de lening. Investeerders kunnen zonder enige kosten geld uitlenen aan het MKB. Omdat October zowel de onderneming als de investeerder bedient, heeft het platform zorg voor beide belangen.

In de afgelopen blogs las je alles over wat crowdfunding is, hoe het werkt voor ondernemer en investeerder en wat de voor- en nadelen zijn. Maar hoe vind je nu die alternatieve financier die volledig aansluit op jouw behoefte en wensen? Wij hebben de 5 meest belangrijke vragen op een rijtje gezet. Zo kom je tot een short list van kredietverstrekkers die passen bij de financieringsbehoefte van het bedrijf.

1. Hoeveel financiering heb ik (minimaal) nodig en voor hoe lang?
Veel financiers richten zich op een niche en hebben een maximale omvang van de financiering die ze mogen verstrekken. In Nederland zijn deze niches vrij duidelijk afgebakend, met bedragen tot 250 duizend euro, één miljoen euro en financieringen groter dan één miljoen euro. De looptijd hangt vaak samen met het te financieren doel of project. Sommige alternatieve financiers hebben alleen korte looptijden of vaste patronen qua aflossing. De looptijd en het aflossingsschema moeten natuurlijk wel passen bij het project dat je wilt financieren.

2. Ben ik bereid om zekerheden te verstrekken en/of persoonlijk borg te staan?
Bij een groot aantal financiers staat het ontvangen van zekerheden hoog op het lijstje. Echter, het verstrekken van zekerheden of een persoonlijke borg moet een hele bewuste keuze zijn. Zekerheden zijn erop gericht om het verlies van de financier te beperken en/of het commitment van de ondernemer te verhogen. Maar zekerheden beperken ook de flexibiliteit en bewegingsvrijheid die een ondernemer heeft, zowel in praktische zin als ook mentaal. Deze beperking dient natuurlijk wel in verhouding te staan tot wat je als ondernemer ontvangt. Zo zou het bijvoorbeeld aantrekkelijker kunnen zijn om zonder zekerheden of borg te financieren, in ruil voor een iets lager leenbedrag, een iets hogere rente, of bijvoorbeeld een snellere aflossing. Dat biedt je mogelijk meer bewegingsvrijheid, of meer onderhandelingsruimte, juist op momenten dat je het nodig hebt.

3. Hoe hoog is de rente en welke andere kosten worden in rekening gebracht?
De hoogte van de rente zegt veel over de ondernemingen waarop een financier zich richt. De minimale en maximale rente die een financier aanbiedt, geeft direct een goede indicatie of die partij bij je past. Kijk naast de rente ook welke andere kosten in rekening worden gebracht en onder welke voorwaarden die kosten van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan kosten die zijn gerelateerd aan vervroegde aflossing of wat er gebeurt wanneer je (tijdelijk) niet kunt voldoen aan de verplichtingen. Rentetarieven en overige kosten zijn online terug te vinden.

4. Waar haalt de financier het geld voor jouw lening vandaan?
Of het kapitaal bij een bank, particuliere investeerders of bij instituten wordt opgehaald, kan van invloed zijn op de snelheid en zekerheid waarmee jouw project kan worden gefinancierd. Met name bij grotere bedragen (boven €1 miljoen) kan dit een belangrijke overweging zijn. En het zegt ook iets over de kwaliteit en reputatie van de financier.

5. Met wie wordt welke informatie gedeeld?
Om de financiering rond te krijgen zul je vertrouwelijk informatie moeten delen met de financier. Het is van groot belang dat de (veelal bedrijfsgevoelige) informatie die met de financierder(s) wordt gedeeld, vertrouwelijk wordt behandeld. In het geval van een kredietplatform komt geselecteerde informatie uiteindelijk op een online portaal terecht. Hierdoor ontstaat er een directe link tussen de reputatie van jouw bedrijf en het platform waar jouw verzoek op verschijnt. Denk dus goed na over hoe je jezelf als bedrijf wilt neerzetten en met welk platform je je bedrijf verbindt.

Deze vragen geven inzicht in hoe je praktisch en gericht op zoek kunt gaan naar een financier naast je traditionele bank. Heb je een lijst met 2 of 3 alternatieve financiers samengesteld? Dan is het van belang om een check te doen op de betrouwbaarheid en reputatie van de financier. Meer weten? October heeft een whitepaper over alternatieve financiering samengesteld.

Over October
October behoort tot de grootste platforms voor MKB-financiering in continentaal Europa. Ga naar www.october.eu voor meer informatie.