Blog 14: Gastblog Fiduciam: De Nederlandse overbruggingsmarkt in opkomst.

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) 3 blogs gepubliceerd over Direct Lending. Na de theorie is het tijd voor de praktijk. Daarom laten wij een aanbieder van Direct Lending, Fiduciam, aan het woord:

“De markt van overbruggingskredieten staat in Nederland nog in haar kinderschoenen. Ook al neemt de vraag naar deze alternatieve manier van financieringen toe, de mogelijkheden van een overbruggingsfinanciering lijken nog onbekend bij het grote publiek.

 Wat is een overbruggingsfinanciering?
Een overbruggingsfinanciering is een korte-termijn lening die veelal wordt gebruikt door het MKB en ondernemers om in vastgoed te investeren. Het idee is dat de overbruggingsfinanciering de vastgoedbelegger de tijd geeft om een reguliere financiering te regelen.
Fiduciam verstrekt overbruggingsfinancieringen waarbij commercieel, semi-commercieel en residentieel vastgoed als onderpand kan dienen. Dit betekent niet dat de gelden van het krediet alleen gebruikt kunnen worden om in vastgoed te investeren. De mogelijkheden zijn breder.

Voorbeeld 1: Wanneer heb je een overbruggingsfinanciering nodig?
Een vastgoedbelegger heeft een goede investeringsmogelijkheid en dient hiervoor een pand aan te kopen. Echter heeft hij hiervoor een afname deadline van twee weken. Zijn huidige financier heeft interesse om een krediet te verstrekken, helaas durft de belegger het risico niet te nemen dat dit voor de afname deadline rond is. De belegger sluit hiervoor een overbruggingsfinanciering af met een looptijd van één jaar en is hiermee in staat het pand aan te kopen voor de gewenste deadline. Het biedt zijn reguliere bank de lange termijn financiering rond te krijgen binnen enkele maanden, waarmee de belegger zijn overbruggingsfinanciering kosteloos kan aflossen.

Voorbeeld 2: Beleggings- & acquisitiefinanciering
Een andere klant, een vastgoedondernemer, bezit een multi-tenant bedrijfsgebouw. Vrij van hypotheek. Er kwam een goede investeringsoptie op zijn pad, echter gezien de commerciële aard van deze investering zag zijn reguliere financier hiervan af. Door op het multi-tenant bedrijfsgebouw een eerste recht van hypotheek te vestigen werd de belegger in staat gesteld het nieuwe bedrijfsgebouw aan te kopen. Dit gaf de ondernemer genoeg tijd om vervolgens waarde toe te voegen middels nieuwe huurders waardoor de kans op een herfinanciering bij zijn reguliere financier enorm is toegenomen.

Voorbeeld 3: Investering in productielijn
Een internationale onderneming in de voedselsector zocht financiering om een nieuwe productielijn op te zetten. Gezien de tijdelijke aard van de financieringswens, was een overbruggingsfinanciering de juiste oplossing voor deze klant. Deze kon worden verstrek door middel van een beleggingsfinanciering, waarbij een eerste recht van hypotheek als zekerheid diende.

Voorbeeld 4. Financiering aandelentransactie
Geen constante huurstroom? Ook dan is een overbruggingsfinancier mogelijk. Een ondernemer legde de vraag voor om een aandelentransactie te financieren. Een eerste recht van hypotheek op een pand in Amsterdam diende als onderpand voor deze transactie, echter zonder huurinkomsten. Dit was mede mogelijk, omdat de rente werden gefinancierd uit eigen inbreng van de ondernemer.

Voorbeeld 5: Transformatieprojecten / bouwfinanciering
Actueel in de onroerend goed markt is de toename van zogeheten transformatieprojecten. Daarop passen bij uitstek overbruggingsfinancieringen. Een voorbeeld is een recente transformatie van een project van grote monumentale zorgwoningen naar studenten kamers. De ontwikkelaar was al eigenaar van het te transformeren pand en had een financiering nodig om de bouw te realiseren. De financiering kon worden verstrekt op basis van de destijds actuele waarde van het pand. Vervolgens groeide de financiering in tranches mee met de verbouwing. Nog voor het afronden van de transformatie toonden andere financiers interesse om de overbruggingsfinanciering definitief over te nemen.”

Afrondend
De cases lopen uiteen, maar zijn slechts een kleine greep uit de mogelijkheden.  Een overbruggingsfinancier als Fiduciam staat open voor velerlei financieringsvragen.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Stichting MKB Financiering

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714