Tag

Verpandingsverbod Archieven - Stichting MKB Financiering

Tweede Kamer stemt in met de Wet opheffing verpandingsverboden

By | Actualiteiten, Nieuws


Gisteren 13 juni stemde de Tweede Kamer in met de Wet opheffing verpandingsverboden. Dat betekent in het kort dat bedrijven hun leveranciers geen verbod op mogen leggen om de facturen te verpanden. Naar verwachting zal dit tot 1 miljard euro aan extra financieringsruimte voor het mkb opleveren. Met name voor de factoraars die bij SMF zijn aangesloten biedt dit extra kansen.

Lange adem
De lobbyactiviteiten van SMF en andere organisaties hebben succes gehad. Soms is daarbij een lange adem nodig. SMF heeft MKB-Nederland gevraagd onze lobby te ondersteunen. Voor het wetgevingsoverleg hebben we de leden van de Vaste commissie Justitie en Veiligheid onze notitie over de voordelen van de wet toegestuurd. Maandag 12 juni, een dag voor de stemming, kregen we nog vragen van Kamerleden. Wij zijn zeer tevreden dat hiermee weer extra ruimte ontstaat voor de financiering van het mkb.