All Posts By

Marije

Vandaag lanceert SMF De MKB Financieringswijzer

By | Nieuws

 

Veel ondernemers weten de weg naar alternatieve financiering nog lastig te vinden. Stichting MKB financiering (SMF) heeft daarom besloten een beknopte MKB Financieringswijzer te maken. Deze handige financieringswijzer geeft mkb’ers een overzicht van het aanbod van de bij de stichting aangesloten betrouwbare financiers. Aan de hand van vier simpele vragen krijgt de ondernemer inzicht in de meest passende mogelijkheden voor zijn of haar financieringsbehoefte en kan er direct contact opgenomen worden met de betreffende financier(s). De MKB Financieringswijzer wordt tijdens de opening van het ONL ondernemershuis op 16 april 2019 gelanceerd. De MKB Financieringswijzer zal beschikbaar zijn via diverse websites van ondernemersnetwerken. De eerste samenwerking is hiervoor gesloten met ONL.

Op deze dag wordt ook het meerjarig partnership tussen SMF en ONL officieel bekendgemaakt. ONL voor Ondernemers ondersteunt dit initiatief en zorgt voor toegang tot de MKB Financieringswijzer via haar website.

Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor Ondernemers: ‘’Financiering is de olie tussen de raderen van de Nederlandse economie. Een breed aanbod dat toegankelijk is voor veel ondernemers, is daarbij belangrijk. Kennis speelt een cruciale rol. ONL voor Ondernemers steunt daarom dit initiatief. Op een overzichtelijke manier wijst het ondernemers de weg in het financieringsdoolhof’’

Op dit moment zijn de 10 aangesloten partners van SMF beschikbaar via de tool, die een breed aanbod van financieringsoplossingen aanbieden. De verwachting is dat in de komende periode er nog een aantal extra financiers toegevoegd worden aan de tool wanneer zij ook voldoen aan de Gedragscode MKB Financiers die afgelopen week gepresenteerd is.

Ronald Kleverlaan, voorzitter SMF : “Financiers die aangesloten zijn bij Stichting MKB Financiering voldoen aan kwaliteitseisen om op een professionele manier financiering te verstrekken. Deze tool helpt ondernemers op weg om via enkele simpele vragen de juiste, professionele financier te vinden.”

De MKB Financieringswijzer biedt in veel gevallen een overzicht van meerdere passende opties en SMF adviseert ondernemers om zich goed te oriënteren en indien mogelijk de hulp van een financieel adviseur in te roepen.

Alle in de MKB financieringswijzer opgenomen partijen zijn Partners van SMF en hebben aangegeven zich aan de gepubliceerde Gedragscode MKB Financiers te willen houden. In de Gedragscode MKB Financiers die per 01 juli 2019 ingaat zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden.

Op dit moment zijn de aangesloten Founding partners: Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, NPEX, October, Spotcap en Voldaan

SMF streeft ernaar om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten en één van de manieren om dit te realiseren is de opening van een onafhankelijk klachtenloket bij Kifid – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening- waar ondernemers terecht kunnen met eventuele klachten over financiers die de gedragscode ondertekend hebben.

 

persbericht
16-04-2019

Verantwoord stapelen

By | Nieuws

Het midden- en kleinbedrijf wordt overspoeld door alternatieve geldverstrekkers. Daarmee is het ophalen van financiering vaak een grote puzzel geworden waarbij meerdere partijen op elkaar worden gestapeld.‘Bedrijfsfinanciering is echt een vak geworden.’

page1image42769344

Wie regelmatig naar de televisie kijkt, zal de reclame van SwishFund ongetwijfeld voorbij hebben zien komen. Een dansende eigenaresse van een schoenenwinkel en een bakkerij komen springend voorbij,terwijl de bankbiljetten ze om de oren vliegen. In het Engelstalige tv-spotje  worden de ‘motherf*cking banks’ te kijk gezet, die veel te lang zouden doen over een kredietaanvraag en veel te strenge voorwaarden aan financiering zouden stellen. De boodschap? Kom als ondernemer naar SwishFund, waar je simpel een zakelijke lening tot 250.000 euro kan aanvragen, in 24 uur hoort of je er voor inaanmerking komt en binnen een week hetgeld op je rekening staat. En het zou nog ‘voordelig’ zijn ook.

Dit soort fintech-achtige kredietverstrekkers, die in het gat proberen te springen dat de banken achterlaten, schieten als paddenstoelen uit de grond. ‘Het financieringslandschap in Nederland is de afgelopen tijd ontzettend uitgedijd met nichespelers’, zegt directeur Carlo van der Weg van Credion, dat bedrijfsfinanciering voor ondernemers regelt. ‘Maar er zit wel veel verschil tussen al deze nieuwkomers, vooral op het gebied van maximale looptijden, hoogte van de leningen, rentepercentages en voorwaarden. En als je als ondernemer bij de bank voor een dichte deur komt te staan, dan moet je toch op zoek naar alternatieven.’

Dichte geldkraan

Want soms zijn deze alternatieve kredieten de enige mogelijkheid voor ondernemers. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat toegang tot financiering vooral een probleem is dat speelt bij kleine en middelgrote bedrijven. Volgens de Financieringsmonitor van het CBS blijft de geldkraan vaak dicht voor bedrijven met minder dan tien werknemers, jonge bedrijven en startups. Omdat banken de criteria voor een bedrijfskrediet flink hebben aangescherpt, moeten ondernemers hun vizier daardoor vaker richten op alternatieve geldschieters. Van der Weg: ‘De meeste ondernemers bewandelen voor het regelen van financiering het traditionele pad, dus naar een bank. Zodra ze van de bank geen groen licht krijgen op hun kredietaanvraag, dan moeten ze op zoek naar andere geldschieters. Maar het gros van de alternatieven kennen ze niet. En zodra ze wel een partij gevonden hebben, dan ontbreekt het vaak weer aan financieringskennis om een verantwoorde afweging te maken of dat type krediet bij hun onderneming en hun financieringsbehoefte past. Bedrijfsfinanciering is echt een vak geworden.’

Kenniskloof

Ook Ronald Kleverlaan erkent dat er een kenniskloof is bij ondernemers én adviseurs op het gebied van alternatieve financiering. Hij is voorzitter van Stichting MKB Financiering, een organisatie die, met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, door tien alternatieve financiers – zoals Collin Crowdfund, Funding Circle en Spotcap – is opgericht om de toegang tot alternatieve financiering te verbeteren, het ken-nisniveau van ondernemers en adviseurs te verhogen en de betrouwbaarheid van financiers te vergroten. ‘Want wat is een betrouwbare partij in het oerwoud van financiers? Sommige aanbieders maken gebruik van de financieringsproblematiek in het MKB door krediet te verstrekken met torenhoge rentepercentages. Het gaat ons om verantwoord financieren.’

Stichting MKB Financiering is momenteel druk doende met het opzetten van een gedragscode voor alternatieve financiers. Het belang van de ondernemer op zoek naar passende financiering staat voorop en daarom sluit de stichting zich ook aan bij een centraal klachtenregister via Kifid en wordt er in samenwerking met ondernemers en adviseurs een Gedragscode MKB Financiers opge-steld. Kleverlaan: ‘We moeten samen deze nog jonge branche transparanter maken.’

Door de bank genomen

Volgens het CBS gaf 24 procent van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de enquête aan behoefte te hebben aan externe financiering, over de periode van juli 2017 tot juli 2018. Van de bedrijven die een financieringsaanvraag indiende, kreeg 84 procent de financiering in ieder geval voor een deel rond. De overige zestien procent kreeg nul op hun rekest. Het gemiddelde slagingspercentage varieert tussen 80 procent voor microbedrijven (minder dan 10 werkzame personen) tot 93 procent voor middenbedrijven (50 tot 250). Dit is een stuk lager dan bij het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen), waar maar liefst 99 procent van de aanvragen leidt tot financiering.Twee derde van de ondernemers die opzoek zijn naar geld, diende niet eens een aanvraag in. Een ander deel, voornamelijk startups, achtte zichzelf bij voorbaat kansloos en probeerde het niet eens. Het is geen verrassing dat bij de externe financiering van het MKB de traditionele banklening (40 procent) het meest voorkomt. Want banken financieren nog steeds ondernemingen. Maar ze zijn wel steeds strengere financieringseisen gaan hanteren voor bedrijven die door de kre-dietcrisis toch al flink zijn ingeteerd op hun eigen vermogen. Voor de crisis was het MKB voor vreemd kapitaal vrijwel geheel aangewezen op de banken. Maar nu de reguliere grootbanken zich terugtrekken als financiers, rukken alternatieve kredietverleners op.

Zoals SwishFund. En hoe ’voordelig’ de geldverstrekker uit Bussum zichzelf ook noemt, de rentepercentages lopen flink op. SwishFund hanteert 1,5 tot 2,3 procent rente per maand. Plus een afsluitprovisie van twee procent van de hoofdsom komt de rente op jaarbasis al gauw uit boven de twintig procent, te innen als percentage van de omzet. ‘Natuurlijk moeten ondernemers als eerste bijeen bank een financieringsaanvraag indienen’, aldus Van der Weg. ‘De bankis verreweg nog altijd de goedkoopste optie. Maar in deze markt heb je helaas ook te maken met cowboys die bijvoorbeeld flitskredieten aanbieden, waarvan de tarieven soms wel oplopen tot veertig procent rente per jaar. Dan moet je je als ondernemer echt afvragen of dat het wel waard is.’

Steeds meer organisaties bieden kredieten tot een paar ton aan, met meestal korte looptijden, die online aangevraagd en vrijwel meteen verstrekt worden. Deze do-it-yourself oplossingen winnen aan populariteit, waarbij op basis van technologie een risicoanalyse van het bedrijf wordt uitgevoerd. Ook banken springen hier op in. Zoals ABN Amro met New10, waar ondernemers financiering tot een miljoen online aan kunnen vragen. Maar gestandaardiseerde financieringsaanvragen werken alleen als ondernemers precies weten welk type financiering ze nodig hebben én als ze alle documentatie op orde hebben. Kleverlaan: ‘De meeste ondernemers halen maar eens in de zoveel jaar financiering op, dus deze kennis zal niet bij veel ondernemers actueel zijn. Ze zijn voornamelijk bezig met ondernemen.’

Stapelfinanciering

Ook op het gebied van overnamefinanciering is de bank nog altijd de belangrijkste geldschieter. Voor de financiële crisis financierde de bank soms tot negentig procent van de totale overnamesom. Die tijd is voorbij en bij bijna alle transacties is er tegenwoordig sprake van stapelfinanciering. Waar voorheen de bank bijna de hele financiering voor zijn rekening nam, is dat nu maximaal vijftig procent. De andere helft moet worden ingebracht door de koper zelf, vaak in combinatie met één of meerdere alternatieve finan-ciers. Volgens overname-advieskantoren wordt ruim veertig procent van een trans-actiesom met bankleningen gefinancierd, blijkt uit de Brookz Overname Barometerover het tweede halfjaar van 2018. Bijna dertig procent bestaat uit eigen middelenvan de koper en in één op de tien geval-len wordt een deel van de overname gefi-nancierd door een achtergestelde lening van de verkoper. Crowdfunding en fac-toring/leasing-constructies zijn vormen van alternatieve financieringsbronnen die slechts in een beperkt aantal gevallen worden aangewend bij een overnamefinanciering.

Investeringsmaatschappijen

Bij de meeste overnames zijn bankennog steeds de belangrijkste geldverstrekker, weet Vincent Pastoor van MarktlinkFusies & Overnames. Pastoor: ‘Ze zijn momenteel ook gewillig om overnames in het midden- en kleinbedrijf te financieren. Uiteraard zijn ze wel een stuk kritischer geworden en letten ze bij bijvoorbeeld een management buy-in of -out nog meer op de kwaliteiten van de koper, maar ook voor een goed onderbouwde MBI of MBO staat een bank altijd open.’

Volgens de Brookz Overname Baro-meter zijn de verkoopprijzen van MKB-bedrijven de afgelopen tijd fors gestegen. Dat betekent ook dat er een grotere bij drage aan eigen middelen van de koper nodig is. Terwijl strategische kopers een oorlogskas hebben voor overnames, zijn kopers via een MBI/MBO aangewezen op andere alternatieven. Vooral de rol vaninvesteringsmaatschappijen als financier op de MKB-overnamemarkt groeit; de ondernemer is dan de vent die tentrunt, de investeerder adviseert hem op de achtergrond. Pastoor: ‘Investeringsmaatschappijen hebben momenteel voldoende kapitaal op de plank liggen en dat moeten ze wegzetten om het te laten renderen. We zien daardoor een toename van dit soort gecombineerde deals, waarbij investeerders, naast een banklening en eigen middelen, als financier optreden. Ik durf wel te zeggen dat er op dit moment voor fusies en overnames genoeg geld in de markt zit.’

Tekst – Wietze Willem Mulder – www.brookz.nl

Alternatieve kredietverleners mkb zoeken aansluiting bij Kifid

By | Nieuws

 

 

 

 

Klantgericht en passend financieren dichterbij dankzij Gedragscode MKB Financiers

By | Nieuws

Stichting MKB Financiering (SMF) presenteert vandaag de Gedragscode MKB Financiers als uitgangspunt voor haar streven naar meer klantgerichte en passende financiering voor ondernemers. De Gedragscode wordt ingezet om de sector te professionaliseren en het vertrouwen van ondernemers in alternatieve (non-bancaire) financiering te vergroten.

De mkb financieringsmarkt is sinds 2008 volop in beweging en dit heeft gezorgd voor een uitbreiding van de markt met tal van nieuwe financieringsvormen en aanbieders. Deze ‘nieuwe’ financiers spelen een steeds belangrijkere rol en zijn naar schatting gezamenlijk verantwoordelijk voor € 1,5 miljard financiering aan het Nederlandse mkb. Voor ondernemers betekent dit meer kansen om hun financieringsbehoefte te realiseren en dit is een positieve ontwikkeling voor het mkb. In de praktijk vinden ondernemers en adviseurs het vaak nog lastig om de juiste financier te vinden.

In de Gedragscode MKB Financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden.

SMF streeft ernaar om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten en één van de manieren om dit te realiseren is de opening van een onafhankelijk klachtenloket bij Kifid – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening- waar ondernemers terecht kunnen met eventuele klachten over financiers die de gedragscode ondertekend hebben.

Ronald Kleverlaan,Voorzitter SMF: “De nieuwe financiers geven ondernemers extra kansen om financiering aan te trekken. De sterke groei van de sector maakt het echter ook lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. De introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.

SMF maakt daarnaast bekend dat dhr. Jaap Koelewijn is benoemd als bestuurslid Governance met in die functie de verantwoordelijkheid voor het auditen van partijen die de Gedragscode ondertekenen. Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode vervult deze rol op persoonlijke titel als expert in de financiële sector.

Jaap Koelewijn, Bestuurder Governance SMF: “Ik lever graag mijn bijdrage aan het verder volwassen maken van deze markt in ontwikkeling. In mijn rol als bestuurder Governance zal ik de komende periode gaan beoordelen in welke mate de huidige founding partners en nieuwe partners de gedragscode al hebben ingevoerd en uitvoeren.

De Gedragscode MKB Financiers is door SMF opgesteld in samenspraak met  relevante stakeholders zodat de gedragscode als leidraad voor deze jonge branche breed gedragen wordt. In de praktijk wordt steeds intensiever samengewerkt tussen banken en alternatieve financiers. Met ingang van 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering voor de banken ingegaan.

Chris Buijink, Voorzitter NVB: “De banken juichen verbreding van het financieringslandschap toe en verwelkomen de Gedragscode MKB Financiers. Deze gedragscode sluit aan bij het gedachtegoed van onze eerder gepubliceerde bancaire gedragscode en draagt bij aan het vertrouwen en professionalisering van de gehele financieringsmarkt. Het geeft de ondernemer een beter inzicht in het aanbod van de alternatieve financiers. De gedragscode is in het belang van de klant en van de markt als geheel, en zal de samenwerking tussen de diverse financiers ten goede komen.”

De Gedragscode MKB Financiers heeft als ingangsdatum 1 juli 2019 en vanaf dat moment committeren alle bij SMF aangesloten partijen zich aan de voorwaarden zoals beschreven in de Gedragscode. SMF zal er op toezien dat het commitment aan de Gedragscode ook nageleefd wordt. De Gedragscode MKB Financiers wordt gepubliceerd op de website van SMF en zal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast worden.

 

persbericht
Publicatie Gedragscode 03 april 2019

Ronald Kleverlaan sprak namens SMF tijdens 10 jarig jubileum van kredietverstrekker voor ondernemers

By | Nieuws
Qredits heeft als landelijke non-profit kredietorganisatie in de afgelopen tien jaar aan 15.000 startende en bestaande ondernemers een zakelijke lening verstrekt. Het gaat om een totaal kredietbedrag van 320 miljoen euro. Het 10-jarig jubileum werd dinsdagochtend gevierd in aanwezigheid van ondernemers, coaches, medewerkers, betrokkenen, staatssecretaris Mona Keijzer én Hare Majesteit Koningin Máxima. 

Hoog bezoek
Hare Majesteit Koningin Máxima gaf een korte toespraak bij het jubileumsymposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Qredits Microfinanciering Nederland. Koningin Máxima sprak in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en noemde de combinatie van financiering én coaching én opleiding uniek. Volgens de Koningin krijgen startende ondernemers bij Qredits de kans om dóór te groeien en is de kredietverstrekker daarmee een belangrijke speler in het MKB.

Tevens sprak staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat over de rol van Qredits in de maatschappij. Zij beloofde de financiële steun van haar ministerie aan Qredits tot 2040 te verlengen. Na afloop van het programma spraken Koningin Máxima en staatssecretaris Keijzer met de ondernemers.

Groei over de grens
Sinds 2016 is de organisatie ook actief in het Caribisch deel van het Koninkrijk met kantoren op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten. Inmiddels zijn er op deze eilanden al meer dan 450 ondernemers gefinancierd.
Recent is Qredits International B.V. opgericht met als doel om in andere microfinancieringsorganisaties in Europa te participeren en hen te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de Spaanse microfinancieringsorganisatie Oportunitas, die actief is in Barcelona, Valencia en Madrid.

Oprichter en algemeen directeur van Qredits, Elwin Groenevelt bouwt deze internationale ontwikkelingen graag uit in de toekomst. “Over 10 jaar is Qredits een internationale organisatie, die op Europese schaal laat zien dat een sociale financiële onderneming niet alleen maar sociale impact creëert maar ook echt het verschil kan maken; voor elk individu en de maatschappij!” Deze ambitie spreekt hij uit met inachtneming van de kracht van Qredits. “Ook al zijn we bij Qredits nog zo ‘eager’ om te groeien. Uiteindelijk gaat het om het verhaal, om de mens achter de cijfers.”

Sociale kredietverstrekker
Naast kredietverlening ondersteunt Qredits ondernemers bij het opzetten en doorgroeien van hun bedrijf. Dit gebeurt door de inzet van 600 ondernemerscoaches. Dit zijn vrijwilligers die zelf een ondernemersachtergrond hebben. De coachingstrajecten zijn een belangrijke factor voor het slagen van de ondernemers. Uit onderzoek van Qredits blijkt dat 90% van deze bedrijven na 3 jaar nog bestaat. Ondernemers kunnen ook voor advies terecht bij de ‘Qredits Academy’ waar diverse trainingen en e-learningmodules worden aangeboden. Sinds enkele jaren is de organisatie ook actief op MBO-scholen met het onderwijsprogramma ‘EigenBaas’. Inmiddels hebben 5000 studenten dit programma gevolgd. Dit alles draagt bij aan de visie om ondernemerschap te bevorderen.

bron : www.qredits.nl

Ondernemerskrediet nodig? Kijk eens wat verder dan alleen naar de bank

By | Nieuws

Een bankkrediet – als je het als ondernemer al krijgt – kan een blok aan het been zijn. Je legt je vast voor een periode van jaren terwijl je business elke dag verandert. Gelukkig is er een breed scala aan alternatieve financieringsvormen ontstaan. Maar dan moet je wel weten dat ze er zijn. En dat de aanbieder te goeder trouw is. Daar gaat de pas opgerichte Stichting MKB Financiering wat aan doen. Met een gedragscode, certificering en educatie. 

Geld van de bank is vaak lastig te krijgen, zeker voor startende ondernemers. De bank wil minstens een paar jaar resultaten zien. Maar als je net Een bankkrediet – als je het als ondernemer al krijgt – kan een blok aan het been zijn. Je legt je vast voor een periode van jaren terwijl je business elke dag verandert. Gelukkig is er een breed scala aan alternatieve financieringsvormen ontstaan. Maar dan moet je wel weten dat ze er zijn. En dat de aanbieder te goeder trouw is. Daar gaat de pas opgerichte Stichting MKB Financiering wat aan doen. Met een gedragscode, certificering en educatie.begint, heb je nog geen trackrecord. En ondernemers die al wat langer actief zijn, zijn ook niet altijd het beste af met een bankkrediet. Immers, je legt je vast voor minstens vijf jaar en moet je allerlei zekerheden stellen, waaronder je toekomstige omzet. Je zit met handen en voeten vast aan de bank. En alle banken hebben hetzelfde kredietbeleid, dus shoppen heeft geen zin. De moeizame bancaire financiering vormt een rem op ontwikkeling van de onderneming, en dus van de economie.

Dat moet anders en dat kan ook. Inmiddels heb je als ondernemer veel meer keus. “Er is meer dan alleen bankkrediet. Ondernemers doen er goed aan per financieringsbehoefte te kijken naar de best passende vorm van financiering. Heb je een machine nodig? Dan is leasen wellicht het beste. Werkkapitaal? Denk aan factoring. Groeikapitaal? Crowdfunding kan uitkomst bieden. Financial Structuring dringt ook door in het MKB.” Dat zegt Ronald Kleverlaan, directeur van de Stichting MKB Financiering (SMF).

Bedrijfsfinanciering is een groeimarkt, en dat trekt veel cowboys aan die agressief werven met ZZP-krediet, snelkrediet, microfinanciering, starterskrediet…. In totaal zijn er ongeveer 200 partijen actief in alternatieve financiering. Aanbieders van Lease of Factoring hoeven zich zelfs helemaal niet te registreren. “De financieringsmarkt is sinds de crisis volop in ontwikkeling en het is belangrijk om dit in goede banen te leiden. SMF heeft als missie om toegang tot MKB-financiering duurzaam te verbeteren en te professionaliseren,” zegt Kleverlaan.

Woekerrente

Het gaat alles bij elkaar om veel geld. In Nederland hebben de banken 127 miljard euro aan bedrijfsleningen uitstaan. Een kleine 10% van dat bedrag wordt gevormd door leningen kleiner dan 250 duizend euro, zeg maar MKB-leningen. Van andere financiers zijn geen data beschikbaar.  Een kleine 70 duizend MKB-ers is op zoek naar financiering, blijkt uit de Financieringsmonitor uit 2018. Dit is een jaarlijks onderzoek naar de financiering van het Nederlands bedrijfsleven. Het wordt door Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd. De interesse in nieuwe financieringsvormen groeit snel. Afgelopen jaren gaf ongeveer 10% van de bevraagde ondernemers aan mogelijk alternatieve financieringsbronnen in te zullen zetten. Eind 2017 was dit al gestegen naar 36%.

Afgelopen jaren is het dan ook steeds populairder geworden.  Vorig jaar bedroeg de totale financieringsvraag van het MKB  zo’n 10 miljard euro; nu is dat al 14 miljard. Naar schatting zal €1 miljard hiervan worden ingevuld via alternatieve financieringsvormen. Kleverlaan: “Maar let op met wie je in zee gaat. 3% rente lijkt weinig, maar als dat per maand is, betaal je op jaarbasis een woekerrente van 30 tot 40%. Vaak krijg je bovendien allerlei extra kosten gepresenteerd.”

SMF is in oktober 2018 opgericht door een voorhoede van vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector. De proposities van SMF-partners Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, October (voorheen Lendix), NPEX, Spotcap en Voldaan vormen gezamenlijk een brede doorsnede van de beschikbare financieringsvormen. Allengs zullen zich meer partijen aansluiten. Kleverlaan: “Deelname staat vrij, mits de kandidaat-partner de Gedragscode MKB Financiering onderschrijft en naleeft.”

Het doel van deze gedragscode is om de positie van MKB-ondernemers te versterken en zo goed mogelijk te informeren over wat zij van de aangesloten financiers mogen verwachten. De gedragscode is afgestemd met stakeholders – waaronder ondernemers en bedrijfsadviseurs – waarbij transparantie en passend financieren de uitgangspunten waren. “De gedragscode gaat verder dan die van de banken,” aldus Kleverlaan. De stichting verwacht de nieuwe gedragscode begin 2019 te publiceren. Deelnemers worden geaudit door het onafhankelijke bestuur van SMF. De stichting sluit zich aan bij Kifid, waar een eigen klachtenloket opgezet wordt voor alternatieve financieringen. Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is bedoeld voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. SMF overlegt eens per kwartaal met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ontwikkelingen in de sector. Het ministerie ziet het belang van goede financiering voor het Nederlandse economische klimaat en steunt het initiatief.

“Alternatieve financiering wordt steeds belangrijker voor het midden- en kleinbedrijf. De Stichting MKB Financiering kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld omdat de aangesloten platforms MKB-ondernemers helpen bij de uitgifte van aandelen en obligaties of helpen bij het binnenhalen van particuliere investeerders of crowdfunding. Daarom ben ik ook blij met dit initiatief dat aansluit op ons MKB-Actieplan. Doordat ondernemers verschillende keuzemogelijkheden met voldoende financiering hebben komen ze verder.”, aldus Staatssecretaris Mona Keijzer.

Gelijk speelveld

Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken, werkt SMF samen met brancheorganisaties zoals MKB Nederland en ONL voor Ondernemers, met de accountantsorganisaties en met ondernemersnetwerken. Een belangrijke doelgroep is die van de bedrijfsadviseurs en accountants.  Dezen zijn gebaat bij goed inzicht in de diverse vormen van financiering en de kwaliteit van de diverse aanbieders om hun adviesrol goed te kunnen vervullen. Voor het mogen geven van financieel advies aan consumenten bestaan zware opleidingseisen. Dat geldt niet voor ondernemingsfinanciering. Kleverlaan: “Consumentenkredietverlening is streng gereguleerd. Dat ligt anders voor ondernemerskrediet. Daar wordt niet of nauwelijks op toegezien want de toezichthouder AFM heeft daar geen mandaat voor. Dat is gek, want de bedragen zijn veel hoger. Wij willen het kennisniveau van adviseurs omhoog brengen. Daarom zijn we in samenwerking met opleiders, brancheorganisaties van adviseurs en vertegenwoordigers van ondernemers gestart met een project om een opleiding met certificering op te zetten op het gebied van Alternatieve Financiering voor MKB-adviseurs, gericht op adviseurs en accountants.” Ook werkt SMF samen met enkele hogescholen aan opleidingsmodules voor hun reguliere curricula op het gebied van financieel management. In het studiejaar 2019-2020 zullen de eerste cursisten kennis maken met alternatieve financiering in hun opleidingspakket. Naar verwachting zullen de eerste adviseurs al eind 2019 gecertificeerd zijn.

Het draait natuurlijk allemaal om de ondernemers. Om het hun gemakkelijk te maken, komt er op de website van SMF een doorverwijzingstool. De ondernemer beantwoordt enkele vragen en krijgt een snelle selectie van de financiers die passen bij financieringsvraag.

De missie van SMF is geslaagd als er een gelijk speelveld is gecreëerd voor alle aanbieders van bedrijfskrediet, inclusief de banken. Vooral op het gebied van zekerheden moet dat er zijn. Nu nog verpandt de ondernemer inkomensstromen aan de bank tot het einde van de looptijd van de lening. Meestal is dat na vijf jaar. Tot die tijd zit de ondernemer vast. “Het is logischer en meer in lijn met de internationale praktijk als zekerheden vrijvallen al naar gelang de aflossingen.” Een ander ijkpunt voor het welslagen van de missie van SMF is als de term ‘alternatieve financiering’ gewoon ‘financiering’ is gaan heten.

bron: deondernemer.nl

AUTEUR: THEO LOTH
DATUM: 31 JANUARI 2019

1,1 miljoen euro voor Financieringstafels MKB en startups

By | Nieuws

Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Naast banken zijn er alternatieven zoals leasing en factoring, crowdfunding, business angels en kredietunies. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijk. Daarom stelt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) 1,1 miljoen euro beschikbaar uit het MKB-actieplan om de zogenoemde regionale Financieringstafels op te zetten, samen met de NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering.

Deze Financieringstafels faciliteren samenwerkingen tussen partijen in regionale financieringsnetwerken. Aan deze netwerken nemen onder meer ROM’s, accountants en alternatieve financiers deel. Het doel hiervan is om te komen tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en alternatieve financiering.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Een belangrijke uitdaging van het kabinet is het extra ondersteunen van vooral MKB-ondernemers bij het aantrekken van financiering zoals risicokapitaal. Juist in de regionaal verband kunnen we daarmee een grote slag slaan door bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren en zo de drempel voor ondernemers te verlagen. De regionale Financieringstafels brengen de vraag van MKB-ondernemers en het aanbod van financiering bij elkaar.”

Financieringstafels brengen vraag ondernemer en aanbod financiering bij elkaar

Er is al een aantal Financieringstafels actief. De Financieringstafel Brainport in de regio Eindhoven is daarvan de bekendste. Elke maand brengen drie banken onder leiding van een voorzitter een casus in en houdt een ondernemer een pitch. Deze kredietaanvragen worden aan deze tafel besproken. Het gaat om (bijna) levensvatbare plannen, die niet bij de juiste financier zijn ingediend of niet door één financier zelfstandig kunnen worden gefinancierd. Er zijn in de Brainport inmiddels meer dan 100 ondernemers geholpen aan kapitaal, netwerk en/of kennis via de tafels.

Begin deze maand stuurde staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer al de evaluaties van vijf financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bron : rijksoverheid.nl

Creatief geld zoeken als de bank nee zegt

By | Nieuws

Vandaag overhandiging speerpunten aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat

By | Nieuws

Alternatieve financiers gaan samenwerken om 25.000 mkb-ers te bedienen

Meer mkb-ers moeten van alternatieve ( non-bancaire ) financiering kunnen profiteren. Zo moet er een gecertificeerde opleiding voor financieel adviseurs komen en moeten ondernemers makkelijker toegang krijgen tot alternatieve financiering. Om deze doelen te bereiken gaan tien alternatieve financiers samenwerken in de nieuwe Stichting MKB Financiering. Zij overhandigden hun speerpunten vandaag aan de Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Stichting MKB Financiering is opgericht door vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector. De stichting gaat zich bezighouden met het vergroten van kennisontwikkeling bij ondernemers en ontwikkelt gecertificeerde educatie van financieel adviseurs. Daarnaast stelt de stichting samen met ondernemers en adviseurs een gedragscode MKB financiering op.

De Stichting MKB Financiering bestaat uit een voorhoede van 10 partijen die de MKB financieringsmarkt willen verbreden en professionaliseren. Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, Lendix, NPEX, Voldaan en Spotcap vormen gezamenlijk een brede doorsnede van de beschikbare financieringsvormen. De verwachting is dat de komende tijd meer partners aan zullen sluiten, mits zij ook voldoen aan de toetredingseisen.
Het belang van de ondernemer op zoek naar passende financiering staat voorop en daarom sluit de stichting zich aan bij een centraal klachtenregister en is er een Gedragscode MKB Financiering die in samenwerking met ondernemers en adviseurs verder uitgewerkt gaat worden. De stichting verwacht deze nieuwe gedragscode die is afgestemd met stakeholders, waarbij transparantie en passend financieren richting de ondernemer het uitgangspunt is, eind dit jaar te publiceren. Onder leiding van initiatiefnemer en directeur Ronald Kleverlaan zullen de activiteiten in samenwerking met stakeholders uitgevoerd gaan worden.

Ronald Kleverlaan (SMF):

“Er is de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe aanbieders van financiering voor het mkb van start gegaan en veel ondernemers willen hier gebruik van maken. Om de sector duurzaam te laten groeien is het belangrijk dat de ondernemers op een verantwoorde manier gefinancierd worden. Daarom is het goed om te zien dat de voorlopers in de sector het initiatief hebben genomen om gezamenlijk heldere afspraken te maken over transparantie en passende financiering aan mkb bedrijven.”


Met het overhandigen van de speerpunten van Stichting MKB Financiering aan de Staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de Innovation Expo wordt het startsein gegeven voor het realiseren van deze ambities gedurende de komende drie jaar. Stichting MKB Financiering overlegt eens per kwartaal met het ministerie over de ontwikkelingen in de sector.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK):
“Alternatieve financiering wordt steeds belangrijker voor het midden- en kleinbedrijf. Inmiddels kijkt meer dan 20 procent van alle ondernemers naar financieringsmogelijkheden naast een lening bij de bank. De Stichting MKB Financiering kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld omdat de aangesloten platforms MKB-ondernemers helpen bij de uitgifte van aandelen en obligaties of helpen bij het binnenhalen van crowdfunding. Daarom ben ik ook blij met dit initiatief dat aansluit op ons MKB-Actieplan. Doordat ondernemers verschillende keuzemogelijkheden voor voldoende financiering hebben komen ze verder.”

De 10 aangesloten partijen hebben samen in totaal al ca. € 10 miljard verstrekt (meer dan 100.000 leningen), waarvan € 1 miljard in Nederland aan 5.000 mkb bedrijven.

Hiermee vertegenwoordigen zij het grootste deel van de alternatieve financieringsmarkt in Nederland. De organisaties verwachten samen de komende 3 jaar € 5 miljard aan het mkb te verstrekken in Nederland en hiermee minimaal 25.000 mkb bedrijven te kunnen financieren. Op basis van de € 8,2 miljard die er jaarlijks wordt verstrekt aan het mkb (Financieringsmonitor 2017-2) zal dit ruim 20% van de mkb financieringsmarkt zijn.

 

In de financieringsmonitor 2017-2 geeft 36% van de ondernemers aan financiering via alternatieve partijen te willen ophalen in 2018 (dit percentage was 16% een jaar eerder). Er is dus duidelijk een grotere vraag vanuit de markt.

Stichting MKB Financiering in gesprek met Tweede Kamerleden over Alternatieve Financiering voor het mkb

By | Nieuws

Vanmiddag was Ronald Kleverlaan (directeur SMF) aanwezig tijdens een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer op uitnodiging van ONL voor ondernemers over het door hen opgestelde MKB Toekomstplan 2030.
De aanwezige Kamerleden waren Dhr Wörsdörfer,  Mevrouw van den Berg, Mevrouw Bromet, Mevrouw van Eijs, Dhr. Moorlag en Dhr. Öztürk. Tijdens dit openbare gesprek gaf Ronald vast een voorproefje van de Speerpunten die hij morgen aan de Staatssecretaris Mona Keijzer ( EZK) zal overhandigen. Daarnaast deed hij een oproep voor meer bekendheid van Alternatieve financieringsvormen bij ondernemers en adviseurs en het professionaliseren van de sector en beantwoordde vragen van de aanwezige Kamerleden.