Blog 19: Objectfinanciering: non-bancaire financiering bevat ook klassieke financieringsvormen.

De markt van non-bancaire financiering van MKB bedrijven groeit. Niet alleen het aantal aanbieders neemt toe, ook de verscheidenheid aan aanbieders neemt toe. In de voorgaande weken is aandacht besteed aan crowdfunding en direct lending. In de komende weken leggen wij de focus op enkele traditionele financieringsvormen die een volwaardig onderdeel zijn van het non-bancaire financieringsaanbod voor het MKB.

De term ‘objectfinanciering’ is een verzamelnaam voor de zakelijke financieringen waarbij de financiering in directe relatie staat met de investering. Met andere woorden, financiering en investering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De investeringen worden per object gefinancierd. Investeringen die geschikt zijn voor objectfinanciering zijn:

Investering Financieringsvorm
Onroerend goed Hypothecaire geldlening
Bedrijfsmiddelen zoals auto’s, machines Leasing
Voorraad, debiteuren Factoring

De aanbieders van objectfinancieringen zijn zowel banken als zelfstandige financieringsmaatschappijen. Objectfinanciering bewijst dat traditionele financieringen ook van deze tijd zijn. Mede omdat de financiering rechtstreeks aan de investering verbonden is, past objectfinanciering perfect in de gedachte van het nieuwe financieren.

Aanbieders van hypothecaire geldleningen zijn traditioneel voornamelijk banken. In toenemende mate zien we ook financiers uit de categorieën crowdfunding en direct lending deze financiering aanbieden. Deze zijn in voorgaande blogs beschreven. Leasing had in het verleden het imago duur te zijn, maar dat is niet terecht. In relatie tot de (andere) nieuwe financieringskanalen is leasing niet bijzonder duur. Factoring had het imago dat het alleen voor grotere bedrijven toepasbaar is, dat het duur is en dat het vooral bedoeld is voor bedrijven die geen andere financiering kunnen krijgen. Deze beeldvorming is achterhaald: factoring is efficiënt, betaalbaar en een welkome aanvulling op de financieringsalternatieven. In de komende weken besteden wij in onze blogs specifiek aandacht aan factoring.

Factoring is debiteurenfinanciering: een ondernemer draagt zijn debiteuren over aan een factormaatschappij. Ook het debiteurenrisico kan worden overgedragen, dan spreekt men van American factoring. In feite verkoop je dan de vordering aan de factormaatschappij. De factormaatschappij betaalt goedgekeurde vorderingen onmiddellijk uit. Als ondernemer hoef je dus niet te wachten totdat de klanten de facturen hebben betaald. Voordeel: je beschikt snel over geld en de financiering “ademt mee” met de toe- en afname van de debiteuren stand.

Er zijn factormaatschappijen die de mogelijkheid bieden de diensten uit te breiden naar meer dan financiering alleen. Bijvoorbeeld  uitbreiding met additionele services als verzekering, facturatie en het debiteurenbeheer. In feite beschikt de onderneming dan over een ‘externe afdeling debiteurenadministratie’ inclusief snelle betaling. Het biedt de ondernemer de ruimte zich te focussen op zijn core-business. De snelle betaling van de facturen kan oplopen tot 80% à 95% van het factuurbedrag (het verkoopbedrag minus een percentage voor de factormaatschappij in verband met kosten en rente, maar ook een inhouding om het risico van wanbetaling mee af te dekken).

Voorafgaand aan de factorovereenkomst wordt de debiteurenportefeuille door de factormaatschappij beoordeeld op ‘factorabiliteit’. Factoring richt zich specifiek op B2B facturen. Gebruikelijk worden deelfacturen en facturen van debiteuren die tegelijkertijd ook crediteur zijn van de onderneming uitgesloten.

In het verleden was factoring alleen mogelijk indien een bedrijf zijn gehele portefeuille onderbracht bij de factormaatschappij. Tevens moest de totale bedrijfsomzet minimaal enkele miljoenen bedragen. De klassieke wijze van factoring was niet geschikt voor kleinere ondernemingen. Dat is veranderd. In factorland heeft zich in de afgelopen jaren namelijk een vernieuwing voorgedaan. Er zijn nieuwe factormaatschappijen ontstaan, met een nieuwe kijk op factoring. Factoring van de gehele debiteurenportefeuille is niet meer noodzakelijk. Tegenwoordig is het mogelijk om op debiteurbasis (en zelfs op factuurbasis) te beslissen of je de vorderingen aan de factormaatschappij overdraagt of niet. Een ondernemer sluit met de factormaatschappij een overeenkomst en vervolgens heeft hij de vrijheid om individuele facturen al dan niet ter bevoorschotting aan te leveren. Deze dienen uiteraard wel aan afgesproken voorwaarden en condities te voldoen, maar verder heeft de onderneming veel meer vrijheid en keuzemogelijkheden. Dankzij deze vernieuwing is dit financieringsinstrument bereikbaar geworden voor mkb-ondernemers en ZZP’ers.

Afrondend
Factoring is een financieringsinstrument dat door ondernemers gericht kan worden ingezet, zowel voor de overbrugging van korte termijn liquiditeitskrapte als voor de structurele financiering van het werkkapitaal. In het volgende blog wordt aandacht besteed aan de voor- en nadelen factoring.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

 

Stichting MKB Financiering

 

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Factoring en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714