Leasing

Leasing is een van de vormen van objectfinanciering. De financier financiert specifieke vaste activa. De meest bekende en geaccepteerde vorm van leasing is autolease, maar ook andere activa zijn te leasen: productieapparatuur, magazijninrichting, kantoorinventaris en computers. Sinds de economische crisis heeft leasing aan populariteit gewonnen.  Er zijn twee hoofdvormen

  1. Financial lease – Dit is juridisch een zuivere leenvorm, net als een lening bij een bank of crowdfundingplatform. Het is een annuïteitenlening gekoppeld aan een specifiek object. In de looptijd van het contract wordt de lening volledig afgelost.

  2. Operational lease – Dit is juridisch niet een leenvorm, maar een vorm van huur. Gedurende de looptijd van het contract huur je het object tegen de overeengekomen leaseprijs. Aan het einde van de looptijd word je in de gelegenheid gesteld het object te kopen tegen een restwaarde van 5 à 10%. Operational lease biedt extra mogelijkheden, want binnen deze vorm van leasing bestaat de mogelijkheid om aanvullende diensten mee te leasen: verzekering, onderhoud en dergelijk.