Objectfinanciering

De term ‘objectfinanciering’ is een verzamelnaam voor de zakelijke financieringen waarbij de financiering in directe relatie staat met de investering. Met andere woorden, financiering en investering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De investeringen worden per object gefinancierd. Vormen van objectfinanciering zijn:

  • Hypothecaire geldlening: voor investeringen in onroerend goed;

  • Leasing: voor investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals machines en vervoermiddelen;

  • Factoring: voor de financiering van debiteuren (en soms ook voorraad).

Next Post