Direct lending

Schuld die niet openbaar wordt uitgegeven zoals bij crowdfunding of een beurs. In het kader van het nieuwe financieren worden met direct lending de (veelal internet-) aanbieders aangeduid die zelf over voldoende middelen beschikken om financiering aan MKB te verstrekken. De middelen waarover zij beschikken zijn afkomstig van grotere investeerders, banken of institutionele beleggers.