Laatste nieuws

Wie volgt? De Goudse belegt als eerste Nederlandse verzekeraar via non-bancaire financiers in mkb leningen

By | Actualiteiten, Nieuws


Op woensdag 16 november organiseerde  advocatenkantoor Van Doorne en Stichting MKB Financiering een seminar met de titel: ‘Investeren in het MKB via non-bancaire financiers’. Met een kleine 60 aanwezigen bleek dat er veel  belangstelling is om samen te werken met institutionele beleggers. De institutionele beleggers overtuigen blijkt in de praktijk echter nog een uitdaging, waar een belangrijke rol weggelegd is voor SMF. Ronald Kleverlaan, voorzitter SMF, gaf in zijn inleiding als moderator nog maar eens aan hoe groot het belang is dat de non-bancaire sector zich verenigd. Samen maak je meer impact dan alleen.

Samenwerken en ervaringen delen 

Het doel van dit seminar was om de samenwerking tussen non-bancaire financiers en institutionele beleggers te belichten. Erik Bakker (CEO OHV) opende als eerste spreker de bijeenkomst om hun ervaringen te delen met 3 fondsen waarin zij samenwerken met institutionele beleggers. Het Fresh Dutch SME Fund in een mooi voorbeeld van een fonds waarin institutioneel geld van de Goudse Verzekeringen via OHV en Voordegroei zijn weg naar het mkb vindt. OHV heeft daarnaast ook samen met het EIF, Invest NL en Invest International twee fondsen opgezet. De tip die Erik Bakker de aanwezige financiers meegaf: wees je ervan bewust dat het opzetten van dit soort fondsen energie maar vooral veel tijd kost.

Participeren voor de lange termijn

Pieter de Frel (CFRO De Goudse) gaf aan waar de focus ligt voor een familiebedrijf als De Goudse wanneer zij institutioneel geld inleggen. De Goudse wil actief betrokken zijn bij ‘hun’ fonds, mee ondernemen, maar belangrijker nog De Goudse participeert voor de langere termijn. Vanuit de zaal kreeg Pieter de complimenten dat De Goudse als één van de eersten deze weg bewandeld. Laten we maar zeggen hopelijk doet dit goede voorbeeld, goed volgen. Pieter gaf als tip mee dat het “juiste ESG haakje” wel eens nuttig zou kunnen zijn om het gesprek met institutionele beleggers aan te gaan. Pieter gaf ook aan op welke wijze deze asset-class past binnen de portefeuille van de Goudse.

Versterken balanspositie

Namens van Doorne ging Friso Foppes in op het versterken van de balanspositie van non-bancaire financiers zelf. Tenslotte zijn non-bancaire financiers ook gewoon ondernemers die regelmatig met een kritisch oog naar de eigen balans moeten kijken. Aansluitend gaf Jelmer Baukema een laatste update over de ECSP-verordening en NPL-richtlijn.

Namens SMF bedanken wij van Doorne voor het hosten van deze inhoudelijke en goed georganiseerde bijeenkomst. De bijeenkomst werd afgerond met een hapje en een drankje om nieuwe relaties aan te knopen, bestaande relaties te onderhouden en voor het uitwisselen van ideeën voor het volgende seminar.

Staatsgarantie voor non-bancaire financiers om MKB te verduurzamen  

By | Actualiteiten, Financieren, techniek en visie, Keurmerken, Nieuws

Vanaf 7 november kunnen ondernemers bij geaccrediteerde financiers een lening aanvragen op basis van de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om hun onderneming te vergroenen.

Door te investeren in verduurzaming is het voor mkb-ondernemers mogelijk hun sterk gestegen energiekosten omlaag te brengen. Ondernemers kunnen terecht bij de erkend mkb financiers October, Qredits, Voordegroei en FundIQ om krediet aan te vragen voor verduurzaming waarbij deze garantie per direct ingezet kan worden. Aanvragen bij banken kunnen ingediend worden in de loop van het eerste kwartaal van 2023. In totaal is er tot €200 miljoen aan garanties voor de financiers beschikbaar.

Provisiekosten gehalveerd

Ondernemers kunnen een lening aanvragen voor verduurzaming met ruime staatsgarantie. De provisiekosten zijn gehalveerd (vanaf 2%), de maximale looptijd is verdubbeld (12 jaar) en de garantie is verhoogd. Door de ruime staatsgarantie gaat het risico voor de financier omlaag en hiermee ook de rentekosten voor de ondernemer.

“Door de deskundigheid en flexibiliteit kunnen de geaccrediteerde non-bancaire financiers deze regeling snel aanbieden aan klanten. Dit zorgt er voor dat ondernemers direct stappen kunnen zetten om te verduurzamen en daarmee de energiekosten structureel te verlagen.” Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB financiering.

Voor duurzame en groene investeringen

De BMKB-Groen kan alleen worden ingezet voor financiering van groene investeringen. Denk hierbij aan het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfsgebouwen, transportmiddelen, energiebesparing en energietransitie. Ook kan deze regeling gebruikt worden voor investeringen in bedrijfspanden om het energielabel naar minimaal label C te brengen.

BMKB-groen een goede regeling

Stichting MKB financiering (SMF) vindt de BMKB-Groen een goede regeling en is er van overtuigd dat de erkende non-bancaire financiers die deze regeling aanbieden zorg gaan dragen voor een duurzame en passende financiering aan de mkb-ondernemers die willen vergroenen.

Voor meer informatie over de Erkende MKB Financiers:
https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/keurmerk-erkend-mkb-financier/

Meer informatie over de BMKB-Groen:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/bmkb/bmkb-groen

Meld je aan, 7 december 2e Seminar Wwft

By | Actualiteiten, Financieren, techniek en visie, Nieuws


Het eerste Wwft seminar in september was een succes. Om meer adviseurs en financiers op de hoogte te brengen organiseert Stichting MKB Financiering (SMF) 7 december voor de tweede keer het seminar Introductie Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Sprekers als Edith Nordmann (ACG International) M.A. Hupkes (Hupkes Advocaten) en Thomas Klaarenbeek (Non-bancaire financier) vertellen je met voorbeelden uit de praktijk over de reikwijdte van de Wwft, wat onder de definitie van witwassen valt, welke risico’s er voor financiële dienstverleners zijn, geven praktische tips en meer.

Aanmelden
Het seminar wordt gehouden bij van der Valk Breukelen van 15.30 tot 18.00 uur. Meld je snel aan, er is beperkt plaats. Voor meer informatie, het programma en aanmelden klik je hier.

SMF aan het woord in nieuwsbrief MKB Nederland

By | Actualiteiten, Nieuws

In de nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB Nederland van deze week die is verzonden aan alle aangesloten brancheverenigingen, wordt aandacht besteed aan non-bancaire financiering aan de hand van een interview met SMF voorzitter Ronald Kleverlaan. 

Financiering belangrijke uitdaging
Als vertegenwoordiger van de non-bancaire financiers vinden we het belangrijk om lid te zijn van MKB Nederland. Zowel om gehoord te worden en voor het contact en kennisuitwisseling met andere brancheorganisaties. Binnen veel branches is financiering op dit moment een belangrijke uitdaging. Wil je meer weten over de samenwerking van MKB Nederland en Stichting MKB Financiering (SMF), klik dan naar de website van MKB Nederland.

Oktober 2022 11e peiling ONL & SMF liquiditeit en steunmaatregelen mkb

By | Actualiteiten, Nieuws, Onderzoek, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

Veel interesse om te verduurzamen binnen het mkb, maar financiering is een groot probleem

Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke twee maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. In oktober 2022 is de elfde peiling uitgevoerd, waarin helaas te zien is dat de liquiditeitsproblemen weer fors toenemen. Ondanks deze problemen wil een groot deel van de ondernemers echter gaan investeren in verduurzaming. Financiering hiervoor vinden is echter nog een probleem.

Helft van ondernemers heeft liquiditeitsprobleem

Sinds het begin van de peilingen namen de liquiditeitsproblemen voor het mkb structureel af. In mei 2022 gaf 66% van de ondernemers al aan dat ze met de nieuwe situatie om kunnen gaan en geen liquiditeitsproblemen meer hadden. Helaas is deze trend nu doorbroken en geeft nu 51% aan geen problemen te hebben. Hiermee zijn we teruggekomen op het niveau van 18 maanden geleden (voorjaar 2021). Nog steeds geeft ongeveer een kwart van de ondernemers aan het probleem op te lossen door zichzelf geen of weinig salaris uit te keren.

Ondernemers willen investeren in verduurzaming, maar financiering is moeilijk

Maar liefst 40% van de ondernemers geeft aan dat ze wel plannen hebben om te gaan investeren in verduurzaming. Het vinden van financiering hiervoor gaat moeilijk. 40% geeft aan hiervoor het eigen vermogen in te zetten en slechts 7% wil dit via de bank financieren. Maar liefst 53% Heeft nog geen idee waar ze de financiering vandaan kunnen halen. Ook de BMKB-Groen regeling is nog grotendeels onbekend bij ondernemers. Slechts 11% weet hoe ze in kunnen zetten.

Volgende peiling

Om goed de ervaringen van ondernemers, de trends en effecten te monitoren van de corona steunmaatregelen zullen we regelmatig een peiling uit blijven voeren. Meld je aan bij de ONL Ondernemersapp om hier aan mee te doen.

 

 

SMF Vacature Projectleider

Vacature ambitieuze projectleider / coördinator voor beleids- en expertcommissies 

By | Actualiteiten, Nieuws, Vacature

SMF Vacature Projectleider

Over Stichting MKB Financiering

De stichting heeft ten doel het beter toegankelijk maken en verbreden van de toegang tot financiering voor het mkb in Nederland. Dit doen we door het stimuleren en verbeteren van de kwaliteit van het aanbod van niet-bancaire financiering voor het MKB, door het faciliteren van zelfregulering, het verspreiden van kennis over de diverse non-bancaire financieringsvormen met ondernemers, adviseurs en andere marktpartijen en het doen van onderzoek binnen de sector.

Team SMF

SMF bestaat uit diverse personen met professionele achtergrond op gebied van (financieel) bestuur/management, marketing en communicatie, onderzoek, lobby en operations. 

Werken bij SMF

Vanwege de opstart van een aantal van deze nieuwe commissies zoeken wij een projectleider / coördinator die deze commissies gaat coördineren én de verbindingsschakel is tussen het bestuur en overige erkende financiers/adviseurs. Concreet houdt dit in het bepalen van de lange en korte termijn agendapunten in samenspraak met de leden van de commissies, het plannen van de bijeenkomsten (virtueel en offline), het faciliteren van de werkbijeenkomsten en het terugkoppelen van de voortgang en vraagstukken richting het bestuur. Daarnaast zul je veel samenwerken met onze lobby medewerker om input op te halen om te bespreken in de commissies. 

Dit ga je doen

Als projectleider zal jij eindverantwoordelijk zijn voor het coördineren van de commissies. Je zult de ruimte krijgen om de bijeenkomsten te plannen (digitaal of fysiek) en gezamenlijk met het SMF bestuur en de commissieleden de agenda bepalen. Daarbij ben je het aanspreekpunt voor de commissieleden en zul je op basis van de gespreksonderwerpen de resultaten terugkoppelen aan het bestuur. Jij neemt initiatieven en hebt een hands-on mentaliteit. Kortom jij bent de spin in het web!

Als projectleider voer je veel taken uit vanuit huis en via beeldbellen.  Indien nodig komen wij bij elkaar en op dit moment hebben wij wekelijks teamoverleg en komen wij 1 keer per maand fysiek bij elkaar. 

Planning bijhouden

Dit is misschien wel de belangrijkste taak van een projectleider: het bijhouden van de voortgang van een project. Per maand en/of per kwartaal een voortgangsrapportage (afhankelijk van de duur van de opdracht/project). Gaat het volgens planning? En voldoet het aan de eisen? Bij eventuele problemen hak jij de knopen door om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Communicatie over het project

Degene die precies weet hoe het allemaal zit met het project? Dat ben jij! Daarom rapporteer je over de voortgang van het project aan het bestuur van SMF, opdrachtgevers, leveranciers en stakeholders. Als projectleider ben je namelijk ook verantwoordelijk voor de communicatie van het project. 

Wat zoeken wij

Opleiding op HBO niveau, projectmanagement training of cursus projectmanagement aantoonbaar gevolgd en ervaring met het coördineren van werkgroepen over langere periode. Flexibele instelling en kunnen bijsturen waar nodig. Je houdt van gestructureerd werken en prioriteiten stellen is je tweede natuur. 

Heb jij de volgende eigenschappen?

  • Communicatief sterk: een beleidsambtenaar, commissielid of externe experts bellen, een belangrijke mail sturen of overleggen met je collega’s? Jij weet precies hoe je jouw boodschap moet overbrengen! Je kan gemakkelijk met iedereen overweg en mensen weten jou ook snel te vinden.
  • Leiding geven: overzicht houden, enthousiasmeren en knopen doorhakken: laat dat maar aan jou over. Je vindt het als coördinator leuk om een commissie te leiden en kan ook goed met die verantwoordelijkheid omgaan.
  • Stressbestendig: op sommige dagen komt alles mooi samen, maar op sommige dagen juist totaal niet. Gelukkig schiet jij daarvan niet in de stress. Jij houdt het hoofd koel en weet altijd de beste beslissingen te nemen.
  • Oplossingsgericht.
  • Doorzettingsvermogen.
  • Initiatief.
  • Teamplayer.
  • Integer.

Aan de slag bij SMF

Mail jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 1 oktober naar robert@stichtingmkbfinanciering.nl. Na ontvangst van je brief wordt na selectie de geschikte kandidaten in oktober uitgenodigd voor een gesprek. Voor 31 oktober a.s. zien we de vacature graag vervuld.

Salarisindicatie: Afhankelijk van opleiding,  leeftijd en ervaring: €3500-4250,- bruto per maand bij een 40-urige werkweek. 32-urige werkweek is bespreekbaar.

 

 

TP24 Erkend MKB Financier

Selectie Erkend MKB financiers uitgebreid met TP24

By | Actualiteiten, Keurmerk Erkend MKB Financier, Nieuws

TP24 Nederland heeft na een uitgebreide en onafhankelijke audit het Keurmerk Erkend MKB Financier verkregen. Hiermee voldoet TP24 aan de eisen van passend, transparant en verantwoord financieren aan ondernemers beschreven in de Gedragscode MKB Financier. TP24 biedt mkb-klanten uit het middensegment een dynamisch doorlopend krediet van € 250.000 tot € 5.000.000.

Toegevoegd aan selectie
Stichting MKB Financiering feliciteert TP24 met het voldoen aan de gedragscode en behalen van het Keurmerk Erkend MKB Financier. We voegen TP24 van harte aan onze selectie en lijst van Erkend MKB financiers toe. Voor alle erkende mkb financiers klik je hier.

TP24 Erkend MKB Financier

Jacqueline Zuidweg nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Stichting MKB Financiering (SMF)

By | Actualiteiten, Nieuws

Stichting MKB Financiering heeft Jacqueline Zuidweg benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. In deze rol zal zij de komende jaren toezicht houden op de ontwikkelingen van de organisatie.

Verdere ontwikkeling van de mkb financieringsmarkt

De benoeming van Jacqueline Zuidweg is onderdeel van de verdere vorming en ontwikkeling van Stichting MKB Financiering als organisatie die financiering voor ondernemers toegankelijk maakt. 

Via de introductie van zelfregulering voor non-bancaire financiers en financieringsadviseurs is de kwaliteit in de sector verder omhoog gegaan. De komende jaren zal deze lijn doorgezet worden en zal vooral ingezet worden op het vergroten van de bekendheid bij ondernemers van nieuwe vormen van non-bancaire financiering.

Jacqueline: “Ik ben vereerd om deze functie te vervullen en ga mij met volle energie inzetten om de bekendheid  en de toegankelijkheid van de non-bancaire financiering te vergroten, zodat ondernemers beter toegang krijgen tot de best passende financiering.”

Zakenvrouw van het jaar

Jacqueline was zakenvrouw van het jaar in 2012 en heeft zelf een lange ervaring als ondernemer en heeft als oprichter/directeur van het bureau Zuidweg & Partners veel ondernemers begeleid die in de schuldhulpverlening kwamen. Zij heeft daarnaast MKB Doorgaan opgericht om ondernemers in vroege fase te ondersteunen om niet in financiële problemen te komen.

Ronald Kleverlaan, voorzitter SMF: ”Ik ben heel blij dat Jacqueline Zuidweg bereid is om de komende jaren als onafhankelijke voorzitter van de Raad van Toezicht de lange termijn ontwikkeling van SMF kritisch te blijven toetsen en haar netwerk, kennis en enthousiasme wil inzetten om passende financiering toegankelijk te houden voor alle ondernemers. Ik kijk uit naar de samenwerking met haar.

Jacqueline Zuidweg is benoemd voor 3 jaar en neemt het voorzitterschap over van Luuc Mannaerts. Naast Jacqueline Zuidweg zijn op dit moment Mirjam Terhorst en Jeroen Spoor lid van de Raad van Toezicht.

Meld je aan, 21 september Introductie Seminar Wwft

By | Actualiteiten, Financieren, techniek en visie, Nieuws

Vol! 21 september organiseert Stichting MKB Financiering (SMF) het seminar Introductie Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Sprekers als Edith Nordmann (ACG International) M.A. Hupkes (Hupkes Advocaten) en Thomas Klaarenbeek (Non-bancaire financier) vertellen je met voorbeelden uit de praktijk over de reikwijdte van de Wwft, wat onder de definitie van witwassen valt, welke risico’s er voor financiële dienstverleners zijn, geven praktische tips en meer.

Aanmelden
Het seminar is bij van der Valk Vianen van 15.30 tot 17.30 uur. Inmiddels is het seminar volgeboekt. Houd onze website en socials in de gaten voor een nieuwe datum.