Activa

De activa van een onderneming zijn alle bezittingen van de onderneming

Next Post