Stichting MKB Financiering (SMF)  houdt je graag op de hoogte van de laatste actualiteiten, nieuws en trends in het non-bancair financieren voor het midden- en kleinbedrijf. Dat doen we onder meer door middel van nieuwsberichten en wekelijkse blogs. Ook de ontwikkelingen en regelingen inzake Corona volgen we op de voet.

ActualiteitenNieuws
18 juni 2024

Financiering, belangrijke brandstof voor onze economie. Speciale themaweek bij de Ondernemer

Deze week is het MKB Finance Week bij De Ondernemer en New Business Radio. Maandag…
Lees meer
ActualiteitenNieuws
12 juni 2024

Tweede Kamer stemt in met de Wet opheffing verpandingsverboden

Gisteren 13 juni stemde de Tweede Kamer in met de Wet opheffing verpandingsverboden. Dat betekent…
Lees meer
ActualiteitenNieuws
4 juni 2024

Kleurrijk en divers, MKB Financieringscongres Mind the Gap wijst de weg voor inclusief financieren

Hoe maken we financiering aan het MKB diverser en inclusiever? Heeft AI bepaalde voorkeuren, waarom…
Lees meer
ActualiteitenNieuws
21 mei 2024

MKB Financieringscongres Mind the Gap – Inclusief financieren goed voor toekomstig verdienvermogen Nederland

Stichting MKB Financiering heeft 2024 tot het jaar van inclusieve financiering uitgeroepen en tijdens het…
Lees meer
ActualiteitenNieuws
4 april 2024

Non-bancaire financiers trekken aan de bel, toegang tot regelingen en registers van essentieel belang voor een financieel gezond MKB

Stichting MKB Financiering (SMF) is opgericht om de toegang tot financiering voor het midden- en…
Lees meer