Soepel krediet voor middenstand, debat over modernisering mkb financiering komt op gang

By 22 april 2022 Actualiteiten, Nieuws

Tweede kamerlid Mustafa Amhaouch kreeg deze week de Tweede Kamer achter zijn voorstel aan Minister Adriaansens om een platform op te zetten om ondernemers en bestaande (non-bancaire) financiers beter bij elkaar te brengen onder meer door het treffen van nieuwe garantieregelingen voor (nieuwe) mkb financiers. 

Hier zetten wij ons graag voor in en het gaat werken als bijvoorbeeld:

  • Gebruik gemaakt wordt van bestaande (Erkende) non-bancaire financiers en financieringsadviseurs
  • Ruimte en zichtbaarheid om op te schalen via garantieregelingen wordt gegeven
  • Vouchers voor advies worden uitgegeven
  • Fiscale regelingen worden getroffen

Door de bovenstaande punten wordt de modernisering en transitie in de mkb financieringsmarkt versneld en krijgt de (kleine) ondernemer meer keuze in zijn of haar (groei)financiering.

Ook geven we graag als voorbeeld en inspiratie de werkwijze van de British Business Bank die:

  • Nooit zelf financieringen verstrekt,
  • De gespecialiseerde mkb financiers ondersteunt,
  • Innovatie in de markt stimuleert door gerichte garanties, bijvoorbeeld voor achtergestelde leningen,
  • De moderne vormen van financieren aan ondernemers communiceert
  • Ondernemers in contact brengt met de juiste financiers