Nieuwe Europese wetgeving voor crowdfunding: privacy gevoelig en weinig flexibel. Belangrijke input ingediend bij ESMA


Op 10 november 2021 wordt de nieuwe Europese regelgeving voor crowdfunding van kracht. Partijen die crowdfunding willen blijven aanbieden zullen hiervoor een vergunning moeten aanvragen. Nu kan crowdfunding nog worden aangeboden met een ontheffing. De European Securities and Markets Authority (ESMA) sloot gisteren (28 mei 2021) een consultatie af over de technische standaarden die bij deze wetgeving horen. Stichting MKB Financiering (SMF) heeft samen met de AFM een bijeenkomst georganiseerd over deze technische standaarden. Vervolgens heeft SMF met, en namens de aangesloten financiers in bezit van het keurmerk erkend MKB financier, een reactie ingediend op deze consultatie. 

De inhoud van onze reactie is via deze link te downloaden. Belangrijke punten die we de ESMA mee hebben geven zijn:

  • Te zware eisen voor toelichtende documentatie waardoor privacy gevoelige informatie moet worden gedeeld en kleinere projecten mogelijk niet meer kunnen worden gefinancierd, 
  • Harde procedurele eisen die de flexibiliteit voor klanten op zoek naar financiering verminderen
  •  De verplichting om via payment Service providers te gaan werken.

Voor deze reactie heeft SMF samengewerkt met de branchevereniging Nederland Crowdfunding.