AFM

Autoriteit Financiële Markten. Dit is in Nederland (sinds 2002) de  gedragstoezichthouder op de financiële markten.  Zij houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars, accountants. De AFM is autonoom; de minister van Financiën is politiek eindverantwoordelijk en benoemt en ontslaat de bestuurders.