Één jaar Stichting MKB Financiering

By 20 januari 2020 Nieuws

De mkb financieringsmarkt is sterk in beweging. Er komt steeds meer financiering beschikbaar voor ondernemers
om te investeren in groei en innovatie. Daarbij komen er steeds meer gespecialiseerde aanbieders
die financieringen aanbieden die beter aansluiten bij de levensfase of diversiteit van de bedrijven. Daardoor
wordt het nog belangrijker voor ondernemers om de juiste combinatie van financieringen te vinden. De snelle
opkomst van gespecialiseerde mkb financieringsadviseurs juich ik dan ook erg toe en steunen we graag.

Ronald Kleverlaan (voorzitter Stichting MKB Financiering):
We zijn met Stichting MKB Financiering afgelopen jaar gestart om deze ontwikkelingen te versnellen. In dit eerste jaar zijn al onze verwachtingen overtroffen. Het enthousiasme en de steun vanuit de politiek, financiers, ondernemers en adviseurs was heel positief en gaf ons veel enthousiasme en energie. De wens binnen de sector om hierin samen te werken met concurrenten was voor mij ook bijzonder om te ervaren. Deze organisaties
durven over hun eigen grenzen heen te stappen voor het algemene maatschappelijke belang en wilden hier actief aan bijdragen.

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om een start te maken om de mkb financieringsmarkt verder te professionaliseren en ondernemers en adviseurs te ondersteunen in de zoektocht naar de juiste financiers. Persoonlijk ben ik erg enthousiast om te zien dat niet
alleen de nieuwe aanbieders, maar ook de bestaande partijen in financiële sector en de politiek de activiteiten voor een bredere mkb financieringsmarkt steunen. Door deze ondersteuning kunnen we de komende jaren werken aan een meer inclusieve mkb financieringsmarkt
waardoor ondernemers met diverse achtergronden, in verschillende levensfases en omvang van ondernemingen allemaal passende financiering kunnen vinden. De introductie en brede steun van het keurmerk “Erkend MKB Financier” zorgt nu al voor een kwaliteitsverbetering
en meer transparantie in de sector.

Komend jaar gaan we deze activiteiten nog verder oppakken en gaan we ook werken aan de introductie van een keurmerk voor de mkb financieringsadviseur. Persoonlijk verwacht ik hier veel van, omdat hiermee ondernemers met de juiste ondersteuning eenvoudiger de weg kunnen vinden naar de juiste financiering. Het zou mooi zijn als we in 2025 de mkb financieringsmarkt werkelijk hervormd hebben, zodat elke ondernemer
met een goed plan de financiering ontvangt die hij of zij nodig heeft om te groeien of te innoveren.

Lees het jaarverslag van Stichting MKB Financiering hier: