Innovatie

Vernieuwing. Kan slaan op een nieuw idee, product, dienst en proces of verbetering van bestaande producten, diensten en processen. Omdat bij innovatie een historisch referentiekader ontbreekt zijn meer financiers terughoudend bij de financiering van innovatie dan bij de financiering van “bekende” (reeds bewezen) producten, diensten en processen.