Overbruggingskrediet

Een kortstondige, tijdelijke financiering. Wanneer geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen, terwijl de oude nog niet verkocht zijn beschikt de ondernemer nog niet over de opbrengst van de oude te verkopen  bedrijfsmiddelen en heeft hij tijdelijk behoefte aan extra financiering: overbruggingskrediet. Dit wordt afgelost zodra de oude bedrijfsmiddelen zijn verkocht. Een bekend voorbeeld is de investering in een nieuw pand, terwijl het oude nog niet is verkocht.

Next Post