Obligo

Binnen het vakgebied financiering wordt met obligo het totaalbedrag aan verplichtingen bedoeld. Als een onderneming bij een financier een hypotheek heeft van € 500.000, een lening van € 200.000 en een rekeningcourantkrediet van € 100.000 bedraagt het obligo de optelsom hiervan, dus € 800.000.