Lineaire lening

Een lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost. Per termijn betaal je een vaste aflossing plus rente. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom. Dit neemt dus elke termijn af. De totale lasten zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald

Next Post