Ketenfinanciering

Verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten onderling, met als doel de onderlinge financieringsruimte te vergroten. Ketenfinanciering is onderdeel van supply chain management.

Next Post