Dekkingswaarde

De waarde die door financiers wordt toegekend aan de zekerheden die een schuldenaar heeft gegeven ter afdekking van het kredietrisico. Een hypothecaire inschrijving op een pand met overwaarde heeft een hoge dekkingswaarde. Een verpanding van “goederen in bewerking” heeft een lage dekkingswaarde.