Defaultpercentage

Het defaultpercentage (probability of default) geeft de kans aan dat een onderneming binnen twaalf maanden niet meer aan (al) haar verplichtingen kan voldoen. Het is voor financiers een indicator voor het risico als men overweegt  om aan een bedrijf krediet te verstrekken.