Debt/Ebitda (D/E)

De hoeveelheid rentedragende schuld (debt) van een bedrijf ten opzichte van van haar cashgenererende vermogen (ebitda). Dit is een maatstaf om te beoordelen of een onderneming al dan niet “over”- gefinancierd is. Het keerpunt ligt in de ogen van financiers bij D/E=3. Als D/E groter is dan 3 heeft de onderneming (te) veel rentedragende schulden.