Debiteurentermijn

De (gemiddelde) tijdsduur die verstrijkt tussen het versturen van facturen en de betaling er van.