Creditrating

De creditrating, ook wel kredietstatus of kredietbeoordeling genoemd, is een oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van de kredietnemer in de vorm van een “rapportcijfer”. Bij een goede creditrating wordt de kans hoog ingeschat dat de schuldenaar zonder problemen aan zijn verplichtingen kan voldoen.