Crediteurentermijn

De (gemiddelde) tijdsduur die verstrijkt tussen het ontvangen van facturen en de betaling er van.

Next Post