Covenants

Covenants zijn afspraken tussen geldverstrekker en geldlener. Het betreft verplichtingen waaraan de geldlener dient te voldoen, zowel vóór de kredietverstrekking als tijdens de looptijd van de financiering. In covenants worden de verstrekkingsvoorwaarden en de opzeggingsgronden afgesproken.