Certificaten van aandelen

Een certificaat van een aandeel geeft wel recht op de winst van het aandeel, maar niet de zeggenschap.

Next Post