Cashflow

In Nederlands: kasstroom, ofwel de in- en uitstroom van geld binnen een onderneming. De netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode. Bij een positieve kasstroom overtreffen de ontvangsten de uitgaven. Uit dit overschot kan men leningen aflossen, nieuwe investeringen verrichten en dividend aan de aandeelhouders uitkeren.