Business angel

Ook durfkapitalist of informal investor genoemd is een vermogende particulier (vaak een ondernemer die zijn bedrijf heeft verkocht) die een gedeelte van zijn eigen geld actief investeert in het kapitaal  van veelbelovende bedrijven in ruil voor aandelen of een achtergestelde lening (of een combinatie van beide). In de praktijk gaat het per investering doorgaans om bedragen tussen 50.000 en 500.000 euro.

Naast geld kan hij ook ervaring en specifieke kennis inbrengen en vervult hij soms de rol van permanente adviseur.  In diverse regio’s bestaan er netwerken van business angels.

Next Post