Algoritme

Kredietbeoordeling op basis van algoritme betekent dat de beoordeling geautomatiseerd plaastvindt op basis van vaste formules. Een algoritme is een technische redeneermethode waarbij géén gebruik wordt gemaakt van menselijke intuïtie om tot een resultaat te komen.

Next Post