Seminar ‘Keten in de knoop’

27 September 2023 15:00 - 18:00

De huidige economische situatie kenmerkt zich door inflatie, oplopende rente, aanzienlijke energiekosten en stijgende personeelskosten door de krappe arbeidsmarkt. Een groep ondernemers heeft bovendien te maken met een Coronaschuld aan de overheid. Een economische recessie ligt dan ook op de loer. Ook non- bancaire financiers gaan dit merken. Zij zullen meer en meer geconfronteerd worden met leningnemers en andere contractspartijen met (dreigende) financiële problemen. Dit vereist een goede voorbereiding, adequaat handelen en weten welke juridische tools daarbij van dienst kunnen zijn.

Tegen bovenstaande achtergrond organiseren Stichting MKB Financiering en Van Doorne op woensdag 27 september een seminar over zekerheden, herstructurering en insolventie speciaal voor financieringsadviseurs en non-bancaire financiers. Tijdens het seminar zal onder meer worden stilgestaan bij de belangrijkste zekerheidsvormen en het vestigen, structureren en uitwinnen daarvan. Ook wordt aandacht besteed aan Nederlandse (pre-)insolventieprocedures, waaronder het faillissement en de WHOA.

Spreker is Jelmer Baukema, advocaat-partner bij Van Doorne, gespecialiseerd in (non-bancaire) financiering en herstructurering.

Voor aanmelden klik je hier en we kijken uit naar je komst!

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 27 september 2023
Locatie: Van der Valk Breukelen
Ontvangst: 15.00 uur
Aanvang seminar: 15.30 uur
Einde: 18.00 uur