Keurmerk Erkend MKB Financier

Keurmerk – Erkend MKB Financier

MKB financiers die voldoen aan de hoogste eisen voor passend en verantwoord financieren aan ondernemers kunnen een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor het Keurmerk “Erkend MKB Financier“.
Een onafhankelijk deskundige voert een audit uit op de organisatie om te beoordelen of de financier voldoet. Hierbij wordt o.a. uitgegaan van de eisen die zijn vastgelegd in de Gedragscode Erkend MKB Financier.

Gedragscode Erkend MKB Financier
Stichting MKB Financiering heeft de Gedragscode Erkend MKB Financier opgesteld. In de gedragscode zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor mkb financiers. Financiers die zich wensen aan te sluiten bij Stichting MKB Financiering ondergaan een audit waarbij er wordt getoetst of zij voldoen aan deze uitgangspunten. Aan de financiers die de audit succesvol hebben doorlopen, wordt het Keurmerk Erkend MKB Financier toegekend.

Waarom een keurmerk?
Het keurmerk is een stap om de sector verder te professionaliseren en een eerlijk speelveld te creëren. Een ondernemer kan aan het keurmerk zien welke financiers succesvol de audit door Stichting MKB Financiering hebben afgerond.

Waar is er naar gekeken tijdens de audit?
Tijdens de audit wordt er gekeken naar o.a. deskundigheid en professionaliteit, degelijke organisatie en werkprocessen, maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren, klachtenprocedure en passende zekerheden.

Welke financiers hebben het keurmerk Erkend MKB Financier?
Op dit moment hebben de volgende mkb financiers het keurmerk: