Voorfinanciering

Vergelijkbaar met overbruggingsfinanciering. Met voorfinancieren wordt bedoeld het ter beschikking stellen van gelden (in de vorm van een lening of kredietfaciliteit) op basis van een (vrijwel) zekere transactie in de toekomst. Naast de overbruggingsfinanciering kun je ook denken aan bijvoorbeeld de voorfinanciering van debiteurenbetalingen (factoring).