Uitwinning zekerheden

Het te gelde maken van een zekerheidsrecht. Als een bedrijf zijn verplichtingen jegens een kredietverstrekker niet nakomt kan de  kredietverstrekker het gegeven onderpand (de zekerheid) zelfstandig te gelde maken.

Next Post