Startfase

Het begin van de onderneming. Accent ligt op het vervolmaken van het product en de marktintroductie. Deze fase vereist grote investeringen in tijd en geld. Winst maken lukt in deze fase niet of nauwelijks. Financiers beschouwen vaak ondernemingen <2 jaar in de startfase. Kenmerkend is dat er nog weinig basis is voor continuïteit op lange termijn.
Voor de hand liggende financieringsmogelijkheden zijn: eigen geld, subsidies, informal investor (business angel), Qredits. Maar ook nieuwe financiers als crowdfunding, sommige factormaatschappijen en direct lenders. Banken zijn in deze fase terughoudend

Next Post