Solvabiliteit

Solvabiliteit is de hoeveelheid eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal van een onderneming.