Microkrediet

Oorspronkelijk wordt met de term microkredieten kleine leningen (tot maximaal enkele honderden euro’s) bedoeld die voornamelijk worden toegekend aan kleine (vrouwelijke) ondernemers in ontwikkelingslanden wat hen de gelegenheid biedt te investeren en zodoende zelfstandig inkomen te verwerven.

Inmiddels wordt de term in zakelijke financiering vaak gebruikt als men spreekt over financieringen tot € 50.000.