Ideefase

Zie ook groeifase, In de voorbereidingsfase is kapitaal nodig om te onderzoeken of een idee of concept kans van slagen heeft om op de markt te brengen. Veelal is de kapitaalbehoefte beperkt (< 50.000 euro). In deze fase is het verkrijgen van zakelijke financiering nagenoeg onmogelijk. Andere financieringsbronnen die aangeboord kunnen worden zijn:  eigen geld, subsidies, inbreng van vrienden en familie (friends, family & fans).

Next Post